• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 35/2022 privind aprobarea participării Comunei Șura Mică în cadrul proiectului „Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu”
72202225.08.202225.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind preluarea în administrare de la Parohia Evanghelică Șura Mică, reprezentată de Consistoriul Districtual Evanghelic C.A. Sibiu, a imobilului Cimitir Evanghelic situat în Comuna Șura Mică, str. Șoseaua Sibiului nr. 139 H, județul Sibiu,
71202225.08.202209.09.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
Privind preluarea în administrare, de la Parohia Evanghelică Șura Mică- organizație de utilitate publică, reprezentată de Consistoriul Districtual Evanghelic C.A. Sibiu, a imobilului Biserică Evanghelică C.A. situat în localitatea Șura Mică, str. Șoseaua Sibiului nr. 139E, județul Sibiu,
70202225.08.202225.08.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
Privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 25 august 2022
69202225.08.202225.08.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind participarea Comunei Șura Mică la “Programul privind cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului“Eficientizarea sistemului de iluminat public din localitatea Șura Mică, jud. Sibiu”
68202212.08.202212.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui şedinţei de extraordinara a Consiliului Local Şura Mică din 12 august 2022
67202212.08.202212.08.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Şura Mică la 30 iunie 2022
66202227.07.202227.07.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea locurilor de joacă aflate în administrarea comunei Șura Mică, județul Sibiu
65202227.07.202227.07.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind înființarea în afara organigramei și a statului de funcții a UAT Comuna Șura Mică a patru posturi pe perioada implementării proiectului finanțat din fonduri europene ,,Dezvoltarea durabilă a comunității marginalizate din comuna Șura Mică, județul Sibiu prin măsuri integrate pentru populația aflată în risc de sărăcie și excluziune social.
64202227.07.202227.07.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea documentaíei Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE AMPLASATE IZOLAT ŞI CUPLAT, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE INCINTĂ, EXTINDERE REŢELE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ” initiat de S.C. FULMACON S.R.L., S.C. DBD-SIB BUILDING S.R.L., MAZILU IONEL SEVERIN, MAZILU DIANA MARIA, FUSOI DĂNUŢ VASILE şi FUSOI BIANCA MARIA pe amplasamentul situat in Intravilan Com. Şura Mică, UTR UL1, identificat prin CF 104746, Nr.Cad.104746; CF nr.104747, Nr.Cad.104747 – Şura Mică
63202227.07.202227.07.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III– iulie 2022
62202227.07.202227.07.2022  
Descarca
...X
Privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 27 iulie 2022
61202227.07.202227.07.2022  
Descarca
...X
Privind achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de S.C. Drumuri și Prestări Construcții SA la S.C. Parcuri Industriale Sibiu Șura Mică S.A.
60202229.06.202229.06.2022  
Descarca
...X
Privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru PUZ “ ZONĂ SERVICII TURISTICE ŞI DE AGREMENT CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ŞI BIROURI, CONSTRUIRE BUNGALOW-URI, CAMPING ŞI PARC RULOTE” initiat de Istrate Vasile şi soţia Istrate Daniela pe amplasamentul situat in Extravilan comuna Şura Mică, sat RUSCIORI, identificat prin CF 101739 – Şura Mică (Nr. CF vechi 2896N), Parcela 592/4/7/1
59202229.06.202229.06.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea cheltuielilor efectuate cu organizarea evenimentului cultural,, Zilele Comunei Șura Mică, în perioada 13 - 15 august 2022
58202229.06.202229.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind schimbarea categoriei de folosinta a unor imobile de pe raza UAT Sura Mica
57202229.06.202229.09.2022  
Descarca
...X
privind prelungirea pentru o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere a unei locuinţe sociale, nr. 2127/02.05.2017 încheiat între comuna Şura Mică în calitate de proprietar şi Cercea Ilie
56202229.06.202229.06.2022  
Descarca
...X
Privind participarea Comunei Sura Mica la “Programul privind cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului“Eficientizarea sistemului de iluminat public din localitatea Sura Mica, jud. Sibiu”
55202229.06.202229.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea documentației de înregistrare a imobilului aflat în proprietatea publică a comunei Şura Mică, având număr cadastral atribuit 108006 în suprafață de 2889 mp cu destinație stradă , în evidenţele de publicitate imobiliară,
54202229.06.202229.06.2022  
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 29 iunie 2022
53202229.06.202229.06.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru intreținerea curentă a Drumului Forestier proprietatea comunei Șura Mică pentru anul 2022
52202226.05.202226.05.2022  
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul II – mai 2022
51202226.05.202226.09.2022  
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil/nefavorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/15.05.2009.
50202226.05.202226.05.2022  
Descarca
...X
Privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Turnu Roșu și Comuna Șoarș
49202226.05.202226.05.2022  
Descarca
...X
Privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului Local Şura Mică din 26 mai 2022
48202226.05.202226.05.2022  
Descarca
...X
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șura Mică nr. 35/2022 privind aprobarea participării Comunei Șura Mică în cadrul proiectului „Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu”
47202212.05.202212.09.2022  
Descarca
...X
Privind alegerea preşedintelui şedinţei de îndată a Consiliului Local Şura Mică din 12 mai 2022
46202212.05.202212.05.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Privind aprobarea imputernicirii de către Consiliul Local al comunei Șura Mică, în calitate de parte vătămată, a domnului Bădilă Ioan- secretarul general al comunei Șura Mică, drept reprezentant al acestuia în Dosarul nr. 1648/P/2022 aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.
45202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea vanzarii conform prevederilor Legii nr.112/1995 a imobilului - locuinta înscris in C.F. nr.102346 Șura Mică, nr. Top 115,117 strada Şoseaua Sibiului nr. 189, localitatea Şura Mică, județul Sibiu
44202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea imputernicirii Comitetul Director al Direcției Silvice Sibiu, in calitate de administrator al fondului forestier al comunei Șura Mică, să aprobe prețurile de pornire la licitațiile de masă lemnoasă fasonată, destinată persoanelor fizice și/sau juridice, proventită din partizile locale pentru anul 2022
43202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Pag. 1 din 19 (544 elem.)Prec1234567171819Următoarea