• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) nr. 591/08.10.2018, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: ” ''Dotarea caminelor culturale Mosna, Nemsa, Alma Vii, din comuna Mosna, judetul Sibiu”, derulat prin Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Submăsura 7.6.- lnvestiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural74202018.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rezilierea contractului de administrare nr. 1527/30.03.2015 încheiat între Comuna Moșna și Regia Națională a Pădurilor -Romsilva-Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic Dumbrăveni și a contractului de administrare nr. 2289/22.10.2018 încheiat între Comuna Moșna și R.P.L. Ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A și transmiterea întregii suprafețe de 1102,60 ha fond forestier proprietatea comunei Moșna în administrare către Regia Natională a Pădurilor Romsilva- Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic Mediaș73202018.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare încheierii unui acord de parteneriat între UAT Moșna, UAT Voila, UAT Cincu, UAT Bruiu, UAT Merghindeal, UAT Bărghis, UAT Mihaileni, UAT Brateiu si UAT Brădeni, pentru realizarea investitiei ,, Infiintare de retea noua de distributie a gazelor naturale in comuna Mosna, sat Alma Vii, judetul Sibiu’’72202018.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor materiale aflate in patrimoniul comunei Mosna, judetul Sibiu, pe anul 2020 si aprobarea casarii – declasarii bunurilor degradate, uzate fizic si moral71202018.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind taxa specială de salubrizare la nivelul comunei Moșna și tarifelor taxei speciale de salubritate, pe anul 202170202018.12.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Hotărâre privind stabilirea consumului mediu lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniul Primăriei comunei Moșna69202018.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 202068202018.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea primarului Nuțu Dumitru-Gabriel, în calitate de reprezentant legal al comunei Moșna, în relația cu CRFIR nr. 7 CENTRUL ALBA IULIA67202003.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Comuna Mosna si S.C. MEDITUR S.A avand ca obiect asigurarea transportului public local pentru elevii care domiciliaza pe raza comunei Mosna 66202027.11.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea ofertei pentru dotarea cu motopompă a serviciului voluntar pentru situații de urgență 65202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) nr. 570 din 17.12.2015, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Moșna, județul Sibiu”, derulat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013, Măsura 125, submăsura a2 – ”Infrastructura agricolă de acces”, finanțat prin FEADR.64202027.11.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul III anul 202063202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr. 116/30.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 202062202027.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 202061202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care au domiciliul în altă localitate și își desfășoară activitatea la unitatea de învățământ preuniversitar din comuna Moșna60202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea numărului de burse de ajutor social, burse de merit și cuantumul unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna Moșna, aferente anului școlar 2020-202159202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea primarului ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECONORD Sibiu''58202027.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind organizarea întâlnirilor, programul audiențelor acordate cetățenilor de către aleșii locali, precum și modul de prezentare a informațiilor privind problemele ridicate la intâlnirile cu cetățenii57202027.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local 56202027.11.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Mosna55202003.11.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate54202003.11.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta53202003.11.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind acordarea dreptului de uz, de servitute si de acces pe proprietatea publica a comunei Mosna, judetul Sibiu de catre SC DELGAZ GRID SA pentru realizarea lucrarii ,,Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa cu schimbarea regimului de presiune din presiune redusa in presiune medie, in incinta I.A.S Mosna, loc. Mosna, jud. Sibiu’’52202028.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea participării Comunei MOȘNA la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)51202028.08.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei contractului de comodat nr. 5761/01.10.2019 pentru spatiului cu destinatia de Cabinet Medical Stomatologic50202028.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trim. III si IV anul 2020 49202028.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea devizului oferta pentru obiectivul de investitii ,, EXTINDERE BRANSARE CU APA SI CANAL, STR. BURIGAZ’’48202028.08.2020
Descarca
...X
Hotarare aprobarea devizului oferta pentru obiectivul de investitii ,, EXTINDERE BRANSARE CU APA SI CANAL, STR. FOFANDOALA’’47202028.08.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea devizului oferta pentru obiectivul de investitii ,, EXTINDERE BRANSARE CU APA SI CANAL, STR. CARAMIZILOR’’46202028.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRADA NP842 BURIGAZ’’45202028.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 5 (125 elem.)Prec12345Următoarea