• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotararea nr 46/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 201846 / 2017210713.12.2107
Descarca
...X
Hotararea nr 2/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 20202 / 2020202009.01.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Hotararea nr 35/2019 privind modificarea art.2 din HCL Biertan nr 24/2019 privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare in cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Sibiu,regiunea Nord si Nord -Est in perioada 2014-202035 / 2019201916.12.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 33 /2019 privind alegerea presedintelui de sedinta33 / 2019201911.12.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 32/2019 privind asocierea comunei Biertan prin Consiliul Local al Comunei Biertan cu municipiul Medias prin Consiliul Local al municipiului Medias in calitate de asociat-membru fondator cu unitati administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate32 / 2019201929.11.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 34/2019 privind rectificarea bugetului pe anul 201934 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 31/2019 privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 202031 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 30/2019 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Biertan,judetul Sibiu30 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 29/2019 privind aprobarea suplimentarii valorii de investitie a proictului,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 BIERTAN-COPSA MARE SI STRAZI INTERIOARE IN LOC BIERTAN SI RICHIS29 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 28/2019 privind aprobarea modificarii si completarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare,prin atribuire direct28 / 2019201916.10.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotararea nr 27/2019 privind aprobarea actului aditional la Statutul Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara ECO SIBIU precum si aprobarea Statutului actualizat al Asociatiei27 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 26/2019 privind rectificarea bugetului pe anul 201926 / 2019201924.09.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 25/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta25 / 2019201924.09.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 24/2019 privind vanzarea prin licitatie a unui imobil24 / 2019201929.08.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 23/2019 privind implementarea proiectului Dotare baza sportiva cu panouri apa calda ,tribune,spectatori si loc de joaca,,23 / 2019201929.08.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 22/2019 privind aprobarea investitiei pentru proiectul Reabilitare si modernizare drum comunal DC 24 Biertan-Copsa Mare si modernizare strazi interioare in loc Biertan si Richis,com Biertan,jud.Sibiu ca urmare a OUG 114/201822 / 2019201928.06.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 21/2019 privind modificarea contractului de administrare incheiat cu Directia Silvica Sibiu prin Ocolul Silvic Dumbraveni pentru suprafata de 1.242,18 ha fond forestier21 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 20/2019 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoarele de urgenta din bugetul local20 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 19/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei Extindere asfaltare strazi interioare in comuna Biertan,judetul Sibiu19 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 18/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta18 / 2019201931.05.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 17/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 202017 / 2019201924.04.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Hotararea nr 16/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 201916 / 2019201924.04.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 15/2019 privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Biertan15 / 2019201929.03.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 14/2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 201814 / 2019201929.03.2019
Descarca
...X
hotararea nr 13/2019 de adjudecarea a rezultatelor licitatiei aprobata prin HCL nr 9 privind inchirierea unor pajisti apartinand domeniului privat al comunei Biertan13 / 2019201929.03.2019
Descarca
...X
hotararea nr.12/2019 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul 2019-2020 din UAT Biertan12 / 2019201929.03.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 11/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare11 / 2019201929.03.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru investitia RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE S EXTINDERE RETEA CANALIZAE IN LOC BIERTAN SI RICHIS,COM BIERTAN,JUD SIBIU10 / 2019201925.02.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 9/2019 privind inchirierea unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Biertan9 / 2019201925.02.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 8/2019 privind aprobarea Actului aditional nr 1 la contractul de administrare nr 5327/12.05.2015 -2370 /25.06.2015 privind bunurile mobile si echipamentele de precolectare a deseurilor8 / 2019201925.02.2019
Descarca
...X
Page 1 of 3 (83 items)Prev123Next