• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotararea nr 46/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
46210713.12.2107   
Descarca
32 descărcări
...X
Hotarare privind vânzarea prin licitaţie a unui imobil din comuna Biertan,sat Biertan,strada Nicolae Balcescu,nr.17
53202206.07.202206.07.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a unui imobil din comuna Biertan,sat Biertan,strada Nicolae Balcescu,nr.15
52202206.07.202206.07.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ,,Reabilitare si modernizare drum comunal DC24 si modernizare strazi interioare in loc Biertan si Richis,comuna Biertan,judetul Sibiu,,
43202203.06.202203.06.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul :,,Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera -Statie de reincarcare pentru autovehicule electrice-in comuna Biertan
42202203.06.202203.06.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea devizului actualizat pentru investitia ,,Dotare baza sportiva cu panouri apă caldă,tribune spectatori si loc de joaca,,
41202223.05.202225.05.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind mofificarea Hotararii nr 8/2022 privind implementarea proiectului ,,Dotarea infrastructurii pentru diversificarea serviciilor de baza destinate populatiei Comunei Biertan,,
40202223.05.202223.05.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a ADI Nord Trans
39202213.05.202213.05.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind mandatarea comunei Biertan ca reprezentant al comunei Biertan in Adunarea Generala a Asociatiei ADI ECO SIBIU sa voteze ,PENTRU conform deciziei luate in cadrul sedintei Consiliului Local ,in privinta solicitarii SC TRACON SRL de modificare a tarifului de depozitare
38202213.05.202213.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind elaborarea unui PUZ CP in format GIS pentru centrul istoric al localitatii Biertan,,in cadrul PNRR ,Componenta 10 -Fond local l.4
37202213.05.202213.05.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind elaborarea in format GIS a Planului Urbanistic General al Comunei Biertan in cadrul PNRR ,Componenta 10 -Fond local l.4
36202228.04.202229.06.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind insusirea raportului informarii si consultarii publicului pentru PUZ ,,Amenajarea si dotarea unui camping cu specific de turism cultural transilvanean,,initiat de SC RICSOMTRE SRL
35202228.04.202228.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2021
34202228.04.202228.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind amplasarea unei statui a Episcopului Nicolae Popovici,fiu al satului,in comuna Biertan
33202228.04.202228.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind amplasarea,finantarea si executarea unui Monunent al eroilor din primul si al doilea razboi mondial,in comuna Biertan
32202228.04.202228.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotararea privind aprobarea pretului de vanzare directa pentru masa lemnoasa in anul 2022
31202205.04.202205.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,Reabilitare,amenajare si imbunatatire functionala unitate scolara primara si prescolara,,sat Richis,comuna Biertan,judetul Sibiu,,
30202205.04.202205.04.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind implementarea proiectului ,,RENOVARE INTEGRATA SCOALA COPSA MARE,COMUNA BIERTAN,,in cadrul Planulul National de Redresare si Rezilienta ,Componenta C5 Valul Renovarii
29202231.03.202231.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind implementarea proiectului ,,RENOVARE INTEGRATA SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN,CICLUL PRIMAR ,COMUNA BIERTAN,,in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta ,Componenta 5 Valul Renovarii
28202231.03.202231.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea participarii comunei Biertan prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ,,NORD TRANS,,la programul de finantare 1.1.1.
27202228.03.202228.03.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind adrerarea comunei Biertan la Acordul de Cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ si de secretariat a Filialei Judetene Sibiu a A.co.R
26202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea ,,Ghidului de finantare si interventie pentru pastrarea si cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor din zona de protectie a monumentelor istorice si pentru zone construite protejate in comuna Biertan,,
25202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei si intabularea in domeniul privat al Comunei Biertan a imobilului teren situat in intravilanul localitatii Biertan in suprafata totala de 340 mp
24202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind includerea in domeniul public al Comunei Biertan a imobilului teren in suprafata totala de 5.352 mp
23202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari in vederea exercitarii votului
22202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor
21202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotararea nr.20 privind indexarea taxelor si imozitelor locale pentru anul fiscal 2023
20202228.03.202228.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,MEDIAS-ZONA METROPOLITANA,,
19202214.03.202214.03.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea aderarii de noi membrii ,modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ,,NORD TRANS ,,precum si a Statutului actualizat al Asociatiei
18202214.03.202228.06.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea intabularii in domeniul public al Comunei Biertan a imobilelor cladiri si terenuri din intravilan,situate in comuna Biertan ,sat.Copsa Mare ,nr.administrativ 141 si in com Biertan,sat Biertan,Crisan nr 1
17202224.02.202224.02.2022Primar,Mircea Mihai Dragomir 
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 7 (207 elem.)Prec1234567Următoarea