• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare între comuna Boita si ”ASOCIAȚIA PRIETENII LOTRIOAREI” pentru organizarea și desfășurarea evenimentului anual ”SASHA'S BIKE SHOP FESTIVAL”, ediția I, 2022
55202220.05.202220.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind instituționalizarea evenimentului anual ”SASHA'S BIKE SHOP FESTIVAL” și aprobarea Agendei pentru anul 2022, ediția I, pentru organizarea acestui eveniment
54202220.05.202220.05.2022  
Descarca
...X
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local Proiectul: ,,Elaborarea în format GIS a PUG-ului, comuna Boița, județul Sibiu”
52202213.05.202213.05.2022  
Descarca
...X
privind încheierea unui contract pentru ocuparea temporară a unei suprafețe de teren de 2 mp din fața magazinului SC BASARABĂ CARMANGERIE SRL, situat administrativ în comuna Boița, sat. Boița, str. Traian, nr. 296, ap. 2, județul Sibiu
51202213.05.202201.05.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna aprilie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
50202213.05.202213.05.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2022
49202213.05.202213.05.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Acord de Cooperare între Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu și comuna Boita pentru organizarea și exercitarea activității de asistență socială la nivelul comunei Boița
48202203.05.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ograzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in scopul organizării de șantier pentru lucrarea”Consolidare DN 7 km 246+500 – 251+025”
47202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru suprafața de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ogrăzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat înproprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere
46202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre comuna Boita si Scoala Populara de Arte si Meserii „Ilie Micu” Sibiu pentru infiintarea si organizarea in comun a unei clase de DANSURI POPULARE pentru elevii si copiii din comuna Boita
45202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobărea ajustării tarifului de depozitare solicitat de către S.C. TRACON S.R.L.
44202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna martie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
43202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2022
42202228.04.202228.04.2022  
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
41202228.04.202201.05.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea reactualizării documentaţiilor Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism Boiţa
40202208.04.202208.04.2022  
Descarca
8 descărcări
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 6.716 mp, scoasă din fondul forestier, din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in vederea efectuarii activitatii miniere (cariera de piatra) din perimetrul de exploatare
39202208.04.202208.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, în suprafață de 71.448 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere
38202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Comodat nr. 807/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina de Familie dr. Rus-Marinca Alina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
37202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 806/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual Medic de Familie dr. Jinar Ioana-Claudia pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
36202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 805/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual dr. Siminel Dorina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
35202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Comodat nr. 1488/08.05.2020 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina Dentară dr. Marchean Andreea-Mădălina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa pentru Cabinet Stomatologic
34202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9 din 15.05.2009
33202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa
32202231.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna februarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
31202231.03.202231.03.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2022
30202231.03.202201.02.2022  
Descarca
...X
pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 17/22.02.2022 privind modificarea trimetrialității la bugetul local al comunei Boița pe anul 2022
29202224.02.202224.02.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul scolar 2021-2022
28202224.02.202224.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Boiţa pentru anul 2022
27202224.02.202209.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2022-2023
26202224.02.202224.02.2022  
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
25202224.02.202224.02.2022  
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (56 elem.)Prec12Următoarea