• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII SCRISORII DE GARANȚIE PENTRU GARANTAREA AVANSULUI PROIECTULUI CONSTRUIRE GRADINIȚĂ 80 DE LOCURI COMUNA VURPĂR JUD SIBIU44 / 2020202011.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZAREPENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1605 OBÂRȘIA MICĂ, UP VURPĂR, UA 63 A, PARTIDA 1602 LA STAN, UP VURPĂR, UA 57 A, 59 A, PARTIDA 1603 LA VIDRIGHIN, UP VURPĂR, UA 57 B, C ȘI PARTIDA 1604 OBÂRȘIA MARE, UP VURPĂR , UA 64 B,D43 / 2020202011.06.2020
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU PENTRU PERIOADA 2020-202542 / 2020202011.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOTURISMELE ȘI UTILAJELE CARE DESERVESC PRIMĂRIA COMUNEI VURPĂR ÎN CURSUL ANULUI 202041 / 2020202011.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU40 / 2020202011.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE COD SMIS 12692439 / 2020202011.06.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PENTRU ACORDAREA BONIFICAȚIEI STABILITĂ PRIN HCL VURPĂR NR 89/2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2020 IN COM VURPĂR , JUD. SIBIU38 / 2020202011.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 CU RATA INFLAȚIEI DE 3,8%37 / 2020202011.06.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREAVUNUI MANDAT SPECIAL ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI FAVORABIL PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU ÎNTREAGA ARIE DE OPERARE PENTRU APĂ CANAL SIBIU SA36 / 2020202011.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR JUDEȚUL SIBIU NR 109/2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI VURPĂR TRIM I ȘI II, ANUL 202035 / 2020202011.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului, volumului și prețului de vânzare pentru materialul lemnos, cuprins în partida 1587 Gura Vaii, UP Vurpar, ua 41 34 / 2020202007.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Primăriei comunei Vurpăr, Jud. Sibiu începând cu data de 07.05.2020 33 / 2020202007.05.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim II al Comunei Vurpar, Judetul Sibiu32 / 2020202007.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Giurca Toma, domiciliat în comuna Vurpăr, str. Lazaret, nr. 113, județul Sibiu, pentru sotia sa, defuncta Giurca Maria 31 / 2020202007.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind mandatarea viceprimarului comunei Vurpar ca reprezentant al comunei Vurpar în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.290/27.03.2019” 30 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”29 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1382 VALEA ȘTENII, UP VURPĂR, UA 40 C28 / 2020202016.03.2020
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1566 DOBORÂTURI 1, UP VURPĂR, UA 36 C ȘI PARTIDA 1567 DOBORÂTURI 2, UP VURPĂR, UA 34 A27 / 2020202016.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ ,ASISTENȚĂ, REPREZENTARE26 / 2020202016.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII A PRIMĂRIEI COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.03.202025 / 2020202016.03.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL VURPĂR, JUD. SIBIU, PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI24 / 2020202016.03.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE23 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.P.L. OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI R.A. ȘURA MARE, PENTRU ANUL 202022 / 2020202027.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1568 VALEA MESTEACĂNULUI, UP VURPĂR,UA 38 A21 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI MODIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII A COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU20 / 2020202027.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII A PRIMĂRIEI COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.02.202019 / 2020202010.02.2020
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VURPĂR, JUD. SIBIU- ACTUALIZAT 202018 / 2020202010.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE17 / 2020202010.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR 55/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR 1 LA HCL NR 78/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2019 ÎN COMUNA VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU, PRECUM ȘI REVOCAREA HCL NR 76/2019 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR 55/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR 1 LA HCL NR 78/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2019 ÎN COMUNA VURPĂR JUD SIBIU16 / 2020202010.02.2020
Descarca
18 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DE STAT PE RAZA COMUNEI VURPĂR, PENTRU ANUL 202015 / 2020202010.02.2020
Descarca
...X
Pag. 1 din 13 (367 elem.)Prec1234567111213Următoarea