• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Sadu și a prețurilor de vânzare a acesteia
102202122.12.202122.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
23 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2021
101202122.12.202122.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
6 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu și aprobarea demersurilor în vederea dizolvării/lichidării/radierii SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALA SADU SRL.
100202117.12.202117.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea asocierii Comunei Sadu în cadrul Asociației de dezvoltare Intercomunitară de transport public local ‘‘Transport Metropolitan Sibiu, precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului
99202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casă în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Sadu, pentru anul 2022, din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
98202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
5 descărcări
...X
privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație/ negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu
97202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
2 descărcări
...X
privind stabilirea prețului pentru lemnul de foc specia mesteacăn aflat în depozitul Masa Verde, loc. Sadu
96202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
11 descărcări
...X
privind aprobarea organizării activităților culturale-tradiționale cu ocazia sărbătorilor de iarnă la nivelul Comunei Sadu
95202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind anularea debitelor datorate de SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL către Primăria Comunei Sadu
94202109.12.202109.12.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2021,
93202109.12.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație/ negociere pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu
92202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea aderării Comunei Sadu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Sibiu”,
91202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea cuantumului burselor și al numărului de beneficiari pentru elevii de la Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu aferente anului şcolar 2021-2022, semestrul I,
90202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în intravilanul comunei Sadu, în suprafaţă de 10494 mp, înscris în CF nr.106841
89202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și introducerea în intravilan a terenului inscris în CF nr. 106881, nr. cad. 106881
88202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 la nivelul comunei Sadu
87202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
19 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2021,
86202125.11.202125.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea revocării art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sadu nr. 41/2021 privind declararea ca obiectiv de interes public de utilitate publică, obiectivul de investiții „Cartier Tineret cu Dotari de educatie, cultura, sport, agrement, servicii si comerț”, pe terenul cu amplasamentul imobilul identificat prin CF nr. 106881 Sadu, nr. top. 4366/1/1/1/1/1/1/1/1
85202119.11.202119.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare anexa 1 și devizul general anexa 2.1 din normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investii Anghel Saligny pentru proiectul de investiție „DEMOLARE PODETE EXISTENTE SI CONSTRUIRE PODET DALAT NOU, STR. CAMPULUI, LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU”
84202104.11.202104.11.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România privind darea în folosință a spațiului situat la etajul imobilului "Centru medico-social" din comuna Sadu, str. Preot Dimitrie Bunea, nr. 18, județul Sibiu
83202128.10.202128.10.2021viceprimar, Vestemean Ionut 
Descarca
8 descărcări
...X
privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Sadu
82202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
4 descărcări
...X
privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație/ negociere pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu.
81202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
80202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
2 descărcări
...X
privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren situat în intravilanul comunei Sadu, având categoria de folosință „păsune”, teren care aparține domeniului privat al comunei Sadu, identificat prin CF nr. 101187, nr. cad. 101187, în suprafată de 984 m2
79202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă a terenului având categoria de folosință teren „curți-construcții”, amplasat în comuna Sadu, str. Căminului, nr. FN, judeţul Sibiu, în suprafată de 250 m2,
78202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
2 descărcări
...X
acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Adminisitrativ Teritoriale Comuna Boița și Comuna Orlat
77202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu pentru anul școlar 2021-2022
76202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare anexa 1 și devizul general anexa 2.1 din normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investii Anghel Saligny pentru proiectul de investiție ”Construire pod peste râul Sadu, zona Dârste, Comuna Sadu, Județul Sibiu”
75202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare anexa 1 și devizul general anexa 2.1 din normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investii Anghel Saligny pentru proiectul de investiție „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”
74202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
15 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2021
73202128.10.202128.10.2021Primar, Valentin-Dumitru-Ioan IVAN 
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 29 (864 elem.)Prec1234567272829Următoarea