• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Șona pentru o perioadă de 3 luni (ianuarie 2022 – martie 2022)
70202129.12.202129.12.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantare bancară nr. 391/10.08.2017 de la FNGCIMM S.A. IFN în valoare de 833.082,00 RON, de la data de 28.03.2022 până la data de 28.06.2022, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind "Modernizare și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Sînmiclăuș, comuna Şona, județul Alba", în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00021570100498/13.10.2016 și actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
69202129.12.202129.12.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
privind modificarea bugetului local al comunei Şona pe anul 2021 prin dispozitia nr. 297/22.12.2021
68202129.12.202129.12.2021  
Descarca
...X
privind aprobarea încetării Contractului-cadru de închiriere pentru suprafețele de pajisți aflate în domeniul privat al comunei Șona, înregistrat sub nr. 2665/15.65.2015
67202129.12.202129.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea implementării proiectului “REABILITARE DISPENSAR UMAN, COMUNA ȘONA”
66202129.12.202129.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al unității administrativ-teritoriale Şona, aprobat prin HCL Şona nr. 59 din 27.11.2020, cu modificările și completările ulterioare
65202129.12.202129.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru anul 2022
64202129.12.202129.12.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
privind rețeaua unităților de învățământ de pe raza comunei Șona pentru anul școlar 2022-2023
63202129.12.202129.12.2021  
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ-teritoriale Șona pentru anul 2021
62202110.12.202110.12.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere decurgând din încheierea Contractului de închiriere nr. 3466/20.08.2020 către Sensiblu S.R.L. și împuternicirea Primarului unității administrativ-teritoriale Comuna Șona, Județul Alba, pentru realizarea demersurilor legate de schimbarea titularului contractului
61202125.11.202125.11.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ-teritoriale Comuna Șona, județul Alba, pentru anul 2021 și a modificării Programului de investiții publice al comunei Șona pentru anul 2021
60202125.11.202125.11.2021  
Descarca
...X
privind aprobarea promovării unei acțiuni în justiție având ca obiect plângere contravențională împotriva Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenienților în domeniul gospodăririi apelor seria ANAR, nr. 0012902, emis la data de 11.11.2021 de către Administrația Națională “Apele Române” și împuternicirea Primarului unității administrativ-teritoriale Comuna Șona, Județul Alba, pentru realizarea acestor demersuri
59202119.11.202119.11.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Șona”
58202110.11.202110.11.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare Școală Gimnazială"
57202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
12 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare adresate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a devizului general estimativ pentru finanțarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de canalizare în localitățile Biia și Sânmiclăuș, Comuna Șona, Județul Alba"
56202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
10 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Șona în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, concurs organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/2021
55202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare adresate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a devizului general estimativ pentru finanțarea obiectivului de investiții "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Șona și Lunca Târnavei, Comuna Șona, Județul Alba"
54202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
10 descărcări
...X
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale Șona pe trimestrul al III-lea al anului 2021 (perioada 01.07.2021 - 30.09.2021)
53202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea cererii de finanțare adresate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a devizului general estimativ pentru finanțarea obiectivului de investiții "Refacere pod peste Râul Târnava Mică între localitățile Biia-Lunca Târnavei și modernizare drum comunal DC 28, Comuna Șona, Județul Alba"
52202129.10.202129.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local al unității administrativ-teritoriale Șona pentru anul 2021
51202129.10.202128.10.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
...X
privind aprobarea implementării proiectului “Dotare Serviciul Public pentru Situații de Urgență al Comunei Șona cu un miniexcavator și perie de măturat”
50202111.10.202113.10.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL SONA NR. 47/24.09.2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AJUSTAT LA OG 15/2021 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SONA , JUDETUL ALBA
49202128.09.202128.09.2021VICEPRIMAR DULAU GHEDEON  
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL SONA PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI ( OCTOMBRIE 2021-DECEMBRIE 2021 )
48202124.09.202128.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AJUSTAT LA OG 15/2021 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SONA , JUDETUL ALBA
47202124.09.202128.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE SONA PE ANUL 2021 SI A MODIFICARII PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE AL COMUNEI SONA PE ANUL 2021
46202124.09.202124.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE BANCARA 391/10.08.2021 DE LA DATA DE 28.12.2021 PANA LA DATA DE 28.03.2021
45202124.09.202124.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI ACTUALIZAT LA OUG 93/SEPTEMBRIE 2021 LA OBIECTIVUL " MODERNIZARE INFRATRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SONA, JUD. ALBA "
44202110.09.202110.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND VALIDAREA MODIFICARILOR ADUSE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SONA PENTRU ANUL 2021 PRIN DISPOZITIA 212/10.08.2021 ,EMISA DE CATRE PRIMARUL COMUNEI SONA
43202131.08.202102.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
11 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA VALORII JUSTE REZULTATA IN URMA REEVALUARII ACTIVELOR FIXE CORPORALE CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI SONA
42202131.08.202102.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SONA , JUDETUL ALBA
41202131.08.202102.09.2021PRIMAR MARGINEAN TEODOR-FLORIN  
Descarca
21 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (160 elem.)Prec123456Următoarea