• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2022
39202125.11.202101.01.2022PRIMAR ; GHE.STOICAN 
Descarca
14 descărcări
...X
hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
39202125.11.202101.01.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind utilizarea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare
1202113.01.2021   
Descarca
15 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
14202023.12.2020   
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Arefu pentru anul scolar 2021 – 2022
13202023.12.2020   
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii contractului de mandat nr.3120/23.06.2017, incheiat intre S.C. Luminis de Soare Servicii S.R.L. si Administratorul societatii – dl.Cirstea Viorel
12202023.12.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
11202023.12.2020   
Descarca
13 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
10202010.12.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind instrumentarea proiectului “Infiintare Sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Arefu, Judetul Arges ”, precum si aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comuna Arefu si Comuna Corbeni, in vederea implementarii acestuia
9202010.12.2020   
Descarca
8 descărcări
...X
Hotarare privind modul de valorificare a masei lemnoase din U.P. VIII Comuna Arefu, u.a.31A, conform APV-ului nr.6291, precum si aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a acesteia, conform Hotararii Guvernului nr.715/2017
8202012.11.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Arefu, Judetul Arges
7202012.11.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase ce se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Arefu, Judetul Arges
6202012.11.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Arefu si serviciilor publice de interes local pentru anul 2020
5202012.11.2020   
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea Viceprimarului Comunei Arefu, Judetul Arges
4202012.11.2020   
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Arefu, Judetul Arges
3202012.11.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Arefu, Judetul Arges
2202005.11.2020   
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021
1202005.11.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
28202025.09.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind modul de valorificare a masei lemnoase din U.P. VIII Comuna Arefu, u.a.81C, 26C, 28B, 27B, 1C, conform APV-urilor nr.6256, 6260, 6255, 6265, 6232 si 6248, precum si aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a acesteia, conform Hotararii Guvernului nr.715/2017
27202025.09.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Arefu, Judetul Arges
26202025.09.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase ce se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Arefu, Judetul Arges
25202025.09.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
24202031.08.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiune de dezvoltare ale bugetului local al Comunei Arefu, in trimestrul II, anul 2020
23202031.07.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind acordul Consiliului Local Arefu cu scoaterea definitiva din fond forestier national a unui teren in suprafata de 3,073 ha situat in extravilanul Comunei Arefu, Judetul Arges, Tarlaua 4, Ocolul Silvic Vidraru, U.P. VIII Comuna Arefu, u.a. 24C%, 26C%, 26E%
22202031.07.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind administrarea domeniului public si privat al Comunei Arefu, stabilirea unor masuri pentru protectia mediului in Comuna Arefu si mentinerea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si a faunei salbatice de pe raza Comunei Arefu, Judetul Arges
21202007.07.2020   
Descarca
41 descărcări
...X
Hotarare privind darea in administrare a Complexului Sculptural “Zeita” pe terasa Barajului-Vidraru, apartinand domeniului public al Comunei Arefu, Judetul Arges
20202007.07.2020   
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind acordul Consiliului Local Arefu cu scoaterea definitiva din fond forestier national a unui teren in suprafata de 0,4624 ha situat in extravilanul Comunei Arefu, Judetul Arges, Tarlaua 4, Ocolul Silvic Vidraru, U.P. VIII Comuna Arefu, u.a. 25A,%, 27A%, 27E%, 27R%, 30A%, 30R%
19202007.07.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind dezmembrarea unor imobile situate in Comuna Arefu, Judetul Arges
18202007.07.2020   
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea reducerii impozitului anual pe cladiri, pentru cladirile nerezidentiale
17202030.06.2020   
Descarca
7 descărcări
...X
Hotarare privind mandatarea Primarului Comunei Arefu de a reprezenta Unitatea administrativ-teritoriala Arefu in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. Luminis de Soare S.R.L. si de a semna documentele cu privire la dizolvarea si lichidarea societatii
16202030.06.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (85 elem.)Prec123Următoarea