• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobare cont de execuție la 30.06.202035202024.07.2020
Descarca
16 descărcări
...X
Rectificare BVC și suplimentare listă de investiții34202024.07.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Suplimentare BVC33202026.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Decontare cheltuieli aferente navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Cârța32202026.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Alegere președinte de ședință pentru lunile iulie, august, septembrie 202031202026.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor în Comuna Cârța30202026.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 202129202026.06.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Strategie contractare ADIECO Sibiu28202026.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobare Studiu de fezabilitate, Indicatori tehnico-economici, Planul anual de evoluție a tarifelor și Lista de investiții -Proiect regional în cadrul POIM27202026.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Suplimentarea Planului Anual de Achiziții Publice pe anul 202026202026.06.2020
Descarca
...X
Analiza contului de execuție la data de 31.03.202025202026.06.2020
Descarca
...X
Suplimentare bvc pe trim II anul 202024202016.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Delegare gestiune stație de sortare și compostare Șura Mică și Cisnădie23202016.04.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Vânzare imobil în cond. Legii 112 din 199522202016.04.2020
Descarca
16 descărcări
...X
Aprobare coeficienți de ierarhizare funcționari publici21202016.04.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Mandatare primar în ADI ECO Sibiu20202016.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobare bvc pe anul 2020 pentru GO Avrig19202016.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea situației economico-financiare pe anul 2019 a Ocolului Silvic Arpaș18202016.04.2020
Descarca
...X
Aprobare bvc 2020 pentru Ocolul Silvic Arpaș17202016.04.2020
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință16202016.04.2020
Descarca
...X
Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 202015202018.02.2020
Descarca
9 descărcări
...X
PAAP 202014202018.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
13 Rețeaua unităților d e învățământ pe anul școlar 2020-202113202018.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie anul 2020 12202018.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea numărului de burse li cuantumul acestora acordat eelevilor Școlii Gimnaziale Cârța11202018.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Suplimentarea BVC pe trim I, II, III și IV anul 202010202018.02.2020
Descarca
...X
Aprobarea contului de execuție al BVC la data de 31.112.20199202018.02.2020
Descarca
...X
Aprobarea decontului pentru anul 2019 a Ocolului Silvic Arpaș8202031.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea utilizării excedentului din anul 20197202031.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea bugetului local al Comunei Cârța pe anul 20206202031.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (165 elem.)Prec123456Următoarea