• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita18202119.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Privind prelungirea planului urbanistic general al comunei Valeni-Dambovita , pana la data de 31.12.202119202021.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita17202021.12.2020 ...X
 15202021.12.2020 ...X
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN ANUL FISCAL 202115202021.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind aprobarea proiectului , a cheltuielilor legate de proiect si a principalilor indicatori tennico-economici pentru investitia "'Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Valen- Dambovita cu echpamente de protectie si dispozitive medicale pentru combaterea pandemiei creata de virusul SARS-COV -2 ""14202021.12.2020 ...X
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita16202016.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind desemnarea reprezentantului Local Valeni-Dambovita in Consiliul de Administratie Scolii Iosif Gabrea Valeni-Dambovita 13202016.11.2020
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Valeni-Dambovita12202016.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Valeni-Dambovita11202016.11.2020
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma totala de 161 mii lei10202007.09.2020
Descarca
...X
Hotarare pentru actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea judetului Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita , prin Consiliul Local Valeni-Dambovita pentru realizarea in comun a unor obiective de infrastructura 9202006.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea caracteristicilor tehnice ale proiectului ""Dotarea Compartimentului administrativ in cadrul organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului Valeni-Dambovita 8202006.08.2020 ...X
Hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma de 6 mii lei7202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind revocarea HCL 3/20.02.20206202025.06.2020
Descarca
...X
Hotarare privind indexarea taxalor si impozitelor locale in anul fiscal 2021 cu rata inflatiei aferenta anului 2019 de 3.18%5202029.04.2020
Descarca
...X
Hotarare privind invalidarea si validarea a doua mandate de consilieri locali4202029.04.2020
Descarca
...X
Hotarare privind desemnarea primarului UAT ca reprezentant in C.A. al SC ADI-APA S.A.3202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarara privind aprobarea structurii retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 pentru Scoala Gimnaziala Iosif Gabrea Valeni Dambovita2202020.02.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 20201202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
 1201905.09.2019
Descarca
6 descărcări
...X