• Alege
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotărâre [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotarare privind: APROBAREA IMDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 19202120.07.202120.07.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind: RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL CU SUMA DE 26 MII LEI18202119.07.202119.07.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind: VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL17202119.07.202119.07.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind: APROBAREA CUANTUMULUI SI NUMARUL BURSELOR SCOLARE PENTRU ELEVII SCOLII GIMNAZIALE IOSIF GABREA VALENI DAMBOVITA , PENTRU ANUL SCOLAR 2020 - 202116202119.07.202119.07.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind: APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIIOR JURIDICE DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA15202119.07.202119.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind: APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL BIBLIOTECII COMUNALE VALENI DAMBOVITA, RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020, PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2021, CONSILIUL STIINTIFIC, CALENDARUL ANIVERSARILOR CULTURALE PE ANUL 2021.14202119.07.202119.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind *TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI VALENI DAMBOVITA A DOUA SUPRAFETE DE TEREN*13202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind *APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2021*12202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind *APROBAREA INCETARII MANDATUKUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI CIGARAN GHEORGHE*11202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind *APROBAREA SUPRAFETELOR DE PAJISTI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI VALENI DAMBOVITA, CARE SE INCHIRIAZA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA SI A MODELULUI DE CONTRACT DE INCHIRIERE*10202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind inregistrarea comunei Valeni Dambovita in Sistemul Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar SNEP 9202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivelul localitatii Valeni Dambovita pentru anul 20218202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea cooperarii dintre Comuna Valeni Dambovita prin Consiliul Local Valeni Dambovita si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Dambovita7202116.07.202116.07.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea strategiei locale de asistenta sociala privind protectia copiilor aflati in dificultate6202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului *DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV IN CADRUL ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI VALENI DAMBOVITA*5202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind luare la cunostinta referitor la prejudiciul in suma de 5664 lei reprezentand accesorii calculate de catre AJFP Dambovita si concesionate in raportul de audit al camerei de Conturi Dambovita4202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind *Aprobarea structurii retelei scolare pentru anul 2020/2021 pentru Scoala Gimnaziala Iosif Gabrea Valeni Dambovita*3202116.07.202116.07.2021  
Descarca
...X
Aprobarea planului de investitii pentru anul 20212202116.07.202116.07.2021Consiliul Local Valeni-Dambovita  
Descarca
...X
 1202116.07.202116.07.2021Consiliul Local Valeni-Dambovita  
Descarca
...X
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita18202119.02.2021   
Descarca
8 descărcări
...X
Privind prelungirea planului urbanistic general al comunei Valeni-Dambovita , pana la data de 31.12.202119202021.12.2020   
Descarca
5 descărcări
...X
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita17202021.12.2020    ...X
 15202021.12.2020    ...X
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN ANUL FISCAL 202115202021.12.2020   
Descarca
4 descărcări
...X
Privind aprobarea proiectului , a cheltuielilor legate de proiect si a principalilor indicatori tennico-economici pentru investitia "'Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Valen- Dambovita cu echpamente de protectie si dispozitive medicale pentru combaterea pandemiei creata de virusul SARS-COV -2 ""14202021.12.2020    ...X
Hotararea privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT Valeni-Dambovita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita16202016.12.2020   
Descarca
2 descărcări
...X
Privind desemnarea reprezentantului Local Valeni-Dambovita in Consiliul de Administratie Scolii Iosif Gabrea Valeni-Dambovita 13202016.11.2020   
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Valeni-Dambovita12202016.11.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Valeni-Dambovita11202016.11.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma totala de 161 mii lei10202007.09.2020   
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (40 elem.)Prec12Următoarea