• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind modificarea și completarea HCL nr.87/2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții :,, Proiect -pilot - Construire sală de educație fizică școlară , sat Racovița, comuna Racovița , jud.Sibiu93 / 2019201918.12.2019
Descarca
...X
privind reactualizarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliuli Local al Comueni Racovita92 / 2019201918.12.2019
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 202091 / 2019201918.12.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Racovita a terenului in suprafata de 259 mp situat in localitatea Racovita , Comuna Racovita, jud.Sibiu identificat prin CF nr.100062 Racovita90 / 2019201918.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii pe anul 2019 a societatii GOA SA Avrig 89 / 2019201918.12.2019
Descarca
...X
privind alegerea ăreședintelui de ședință88 / 2019201918.12.2019
Descarca
...X
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții :,, Proiect -pilot - Construire sală de educație fizică școlară , sat Racovița, comuna Racovița , jud.Sibiu87 / 2019201913.12.2019
Descarca
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2019 al Comunei Racovița86 / 2019201913.12.2019
Descarca
...X
Privind majorarea tarifelor aferente activitatii de colectare, trasport si depozitare deseuri menajere, reciclabile si biodegradabile , prestat de SC Gospodarirea Oraseneasca Avrig SA începând cu data de 01.01.202085 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier , proprietate publica a UAT Racovita pe anul 202084 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind închirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 14,50 mp apartinand domeniului public al comunei Racovita , situat in imobilul din localitatea Racovita nr.90 , jud.Sibiu83 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind închirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21,88 mp apartinand domeniului public al comunei Racovita , situat in imobilul din localitatea Racovita nr.418 A , jud.Sibiu82 / 2019201927.11.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Pentru modificarea ,, Hcl nr.68/2019 privind închirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 47 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in imobilul din localitatea Racovita, nr.90 jud.Sibiu81 / 2019201927.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru completarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al Comunei Racovita80 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea contributiei Comunei Racovita pentru sustinerea si functionarea serviciului de audit public intern, infiintat in cadru Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania79 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind insusirea Acordului de cooperareprivind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern78 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind constituirea si organizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 77 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Racovita a terenului in suprafata de 754 mp , situat in localitatea Racovita , jud.Sibiu, identificat prin CF nr.101383 Racovita76 / 2019201927.11.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 201962 / 2019201929.10.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Inchiriere nr.3346/10.09.2019 incheiat intre Comuna Racovita si Murarescu Sorin75 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Inchiriere nr.3118/26.08.2019 incheiat intre Comuna Racovita si Limbasan Ioan Laurian 74 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind actualizarea Regulamentului privind organizarea , desfasurarea pasunatului si exploatarea pajistilor ce apartin domeniului public si privat al Comunei Racovita73 / 2019201928.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 13,11 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.258 jud.Sibiu72 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6,65 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.258 jud.Sibiu71 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 14,40 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Sebesu de Sus nr.198 jud.Sibiu70 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 30,78 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.258 jud.Sibiu69 / 2019201928.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 47 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.90 jud.Sibiu68 / 2019201928.10.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 35,25 mp apartinand domeniului public al Comunei Racovita , situat in fata imobilului din localitatea Racovita nr.90 jud.Sibiu67 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public sau prvat de interes local al Comunei Racovita 66 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Racovita65 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Page 1 of 11 (302 items)Prev123456791011Next