• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotarare privind aprobarea listelor de partizi , volumul brut al masei lemnoase, modificarea listei de partizi, pe anul 2022, rezultate din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de catre O.S. Brosteni, jud. Suceava.
13202209.02.202209.02.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare pentru aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie,, Retea de canalizare menajera si bransamentele aferente in localitatea Sebes, com. Rusii-Munti" propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny".
12202209.02.202209.02.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Rusii-Munti, pentru perioada 2021-2027
11202209.02.202209.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea suportarii de catre Primaria Comunei Rusii-Munti a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice in cadrul Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul, a taxelor si impozitelor datorate bugetului local al Primariei Comunei Rusii-Munti, judetul Mures.
10202209.02.202209.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind stabilirea conditiilor si cantitatea de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Rusii-Munti, destinata pentru incalzirea locuintelor cetatenilor si institutiilor din com. Rusii-Munti pentru anul 2022.
9202209.02.202209.02.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2022.
8202209.02.202209.02.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Rusii-Munti.
7202209.02.202209.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de OS Rastolita, jud. Mures, pe anul 2022.
6202209.02.202209.02.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la bugetul de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, pe anul 2021, administrate de OS Rastolita, jud. Mures
5202209.02.202209.02.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, administrate de OS Brosteni, judetul Suceava, pe anul 2022.
4202209.02.202209.02.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la bugetul de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, administrate de OS Brosteni, judetul Suceava pe anul 2021.
3202209.02.202209.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase care va rezulta din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, in decursul anului 2022, administrate de catre O.S. Brosteni, judetul Suceava.
2202219.01.202219.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
1202219.01.202219.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 in comuna Rusii-Munti.
87202117.12.202117.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind scoaterea la licitatie publica a lucrarilor de prestari servicii, exploatare si transport masa lemnoasa, in cantitate de 5000 mc. ca lemn de foc pentru populatie.
86202117.12.202117.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, la nivelul comunei Rusii-Munti, aplicabile in anul fiscal 2022.
85202117.12.202117.12.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea listei de partizi, volumul brut al masei lemnoase si aprobarea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa, pentru anul 2022, rezultata din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de catre O.S. Brosteni, judetul Suceava.
84202117.12.202117.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind ,,Organizarea retelei scolare"pentru unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Rusii-Munti, judetul Mures, pentru anul scolar 2022-2023.
83202117.12.202117.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind rectificartea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti
82202117.12.202117.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al com. Rusii-Munti, nr. 74 din 28.10.2021, ptr. insusirea ,, Raportului de evaluare,, si aprobarea cumpararii la domeniul privat al comunei Rusii-Munti a imobilului teren intravilan situat in loc.Rusii-Munti, parcela 511,tarla 25.
81202104.11.202104.11.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
80202104.11.202104.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea devizului general estimativ si cererea de finantare ptr. obiectivul de investitie,, Retea canalizare menajera si bransamentele aferente in loc. Sebes, com, Rusii-Munti,, propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny
79202128.10.202128.10.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare ptr. obiectivul de investitie ,, Reabilitare si modernizare drum de interes local in com. Rusii-Munti,, propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii,, Anghel Saligny,,
78202128.10.202128.10.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea burselor scolare ptr. elevii de la Scoala Gimnaziala Danila Stupar din com. Rusii-Munti, ptr. sem I anul scolar 2021/2022
77202128.10.202128.10.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Rusii-Munti in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu ptr. ocuparea functiei vacante de director la Scoala Gimnaziala ,,Danila Stupar,,
76202128.10.202128.10.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, proprietate imobiliara, teren extravilan situat in com. Rusii-Munti, parcela 839, in vederea inchirierii suprafetei de 100 mp.
75202128.10.202128.10.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea cumpararii la domeniul privat al comunei Rusii-Munti al imobilului, teren intravilan situat in loc. RM, parcela 511, tarla 25
74202128.10.202128.10.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
73202128.10.202128.10.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind inchirierea suprafetei de 100 mp teren extravilan ,aflat in domeniul privat al comunei RM
72202128.10.202128.10.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
71202128.10.202128.10.2021  
Descarca
...X
Pag. 1 din 7 (189 elem.)Prec1234567Următoarea