• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Utilizarea temporară a excedentului pentru acoperirea golului de casă la secțiunea de funcționare
2202203.01.202203.01.2022   ...X
Hotărâre individuală: Alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară cu convocare ,,de îndată” din ziua de 03.01.2022
1202203.01.202203.01.2022   ...X
Prinvind infiintarea Serviciului de iluminat public al Comunei Cut
46202113.07.202113.07.2021Basca Sorin Gheorghe  ...X