• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
HOTARAREA NR. 41/2022 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Crstian nr. 35/2022 privind aprobarea participarii Comunei Cristian, in calitate de partener in cadrul proiectului Modernizarea si extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Sibiu
41202213.05.202213.05.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 40/2022 - privind acceptarea unei donatii din partea Orasului Leuven-Belgia, oras infratit cu comuna Cristian, judetul Sibiu
40202213.05.202213.05.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 39/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta
39202212.05.202213.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 38/2022 - privind abrogarea literei "c" a articolului 1 din HCL nr.20/2022
38202220.04.202220.04.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
HOATARAREA NR. 37/2022 - privind aprobarea depunerii cererii de finatare si a devizului general estimativ al obiectivului de investitii " Extindere retea distributie gaze naturale in Cartierul tineretului din Comuna Cristian, Judetul Sibiu
37202220.04.202220.04.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 36/2022 - privind iesirea din indiviziune si reglementarea juridica a imobilului inscris in CF Cristian nr. 104012, nr. topografic 104012, in suprafata masurata de 1378 mp, situat in intravilanul localitatii Cristian
36202213.04.202213.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 35/2022 - aprobarea participarii Comunei Cristian, in calitate de partener in cadrul proiectului Modernizarea si extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Sibiu
35202213.04.202213.04.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 34/2022 - privind aprobarea Strategiei si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022
34202213.04.202213.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 33/2022 - privind mandatarea primarului comunei Cristian ca reprezentant al comunei Cristian in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu sa voteze pentru aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de SC TRACON SRL
33202213.04.202213.04.2022  
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 32/2022 - privind dezmembrarea imobilului inscris in CF Cristian nr. 111576, nr. topografic 111576, in suprafata de 2133 mp, situat in intravilanul localitatii Cristian
32202213.04.202213.04.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 31/2022 - privind aprobarea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier - proprietatea publica a Comunei Cristian, in vederea ampasarii unor instalatii in locatia Arka Park Paltinis
31202213.04.202213.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 30/2022 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cristian, judetul Sibiu
30202213.04.202213.04.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 29/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta
29202213.04.202213.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 28/2022 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Cristian
28202223.03.202223.03.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 27/2022 - privind dezmembrarea imobilului inscris in CF Cristian nr. 104012, nr. topografic 104012, in suprafata de 1378 mp., situat in intravilanul localitatii Cristian
27202223.03.202223.03.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 26/2022 - privind aprobarea cuantumului unei burse si numarul acestora pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Cristian aferente anului scolar 2021-2022
26202223.03.202223.03.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 25/2022 - privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare aGestiunii Servicilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 9 din 15.05.2022
25202223.03.202223.03.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 24/2022 - privind preluarea in proprietatea Comunei Cristian a unor imobile-terenuri situate in intravilan cu destinatia drum
24202223.03.202223.03.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 23/2022 - privind contractarea unui avocat pentru reprezentarea juridica in instanta
23202223.03.202223.03.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 22/2022 - privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Cristian pentru anul 2022
22202223.03.202223.03.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 21/2022 - privind rectificarea bugetului local si modificarea formularelor de fundamentare a finantarii programelor, programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ale comunei CRISTIAN pentru anul 2022
21202223.03.202223.03.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 20/2022 - privind modificarea taxei de utilizare a Salii de sport din comuna Cristian
20202223.03.202223.03.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 19/2022- privind insusirea documentatiei cadastrale de prima inregistrare si inscriere a imobilului cu numar cadastral 111576 si atestarea acestuia la domeniul privat al Comunei Cristian
19202223.03.202223.03.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 18/2022 - privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli din cadrul Primariei Comunei Cristian
18202223.03.202223.03.2022  
Descarca
8 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 17/2022 - privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Cristian pentru anul 2022-2023
17202223.03.202223.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 16/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta
16202223.03.202223.03.2022  
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 15/2022 - privind aprobarea proiectului: " EXTINDERE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU
15202214.02.202214.02.2022  
Descarca
11 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 14/2022 - privind aprobarea proiectului: " INFIINTARE POD SI MODERNIZARE DRUM DE ACCES SPRE POD, COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU
14202214.02.202214.02.2022  
Descarca
13 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 13/2022 - prinind aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2022 din fondul forestier al Comunei Cristian prin Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA
13202214.02.202214.02.2022  
Descarca
8 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 12/2022 - privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere, in scopul exploatarii masei lemnoase, in anul 2022
12202214.02.202214.02.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 11 (326 elem.)Prec123456791011Următoarea