• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE TRIMESTRUL III SI IV ALE ANULUI 202085202026.08.2020
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA DATA DE 31.12.2019 CA SURSA DE FINANTARE A CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 202084202026.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN, STR. SPITALULUI NR.10, ORASUL AGNITA, JUD.SIBIU"83202026.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND AVIZAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU "DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SI TRANSPORT SEPARAT A DESEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 3 AGNITA", PRECUM SI MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO" SIBIU SA VOTEZE PENTRU APROBAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU "DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SI TRANSPORT SEPARAT A DESEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 3 AGNITA" 82202026.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND COMPLETAREA LISTEI CU FAMILIILE AFLATE IN NEVOI SPECIALE ALE CAROR LOCUINTE NU SUNT RACORDATE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.23/2014 DE APROBARE A RACORDARII LA RETEAUA ELECTRICA A UNOR GOSPODARII LOCUITE DE FAMILII AFLATE IN NEVOI SPECIALE80202026.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNEI SUPRAFETE DE PASUNE DE 70,49 HA DIN PROPRIETATEA PRIVATA A ORASULUI AGNITA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA79202026.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI HERCIU DANUT-IOAN78202026.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI NICULESCU DAN-MIHAI77202026.08.2020
Descarca
...X
PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI COSMA EDUARD GHEORGHE76202026.08.2020
Descarca
...X
PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DUCA BOGDAN - IOAN 75202026.08.2020
Descarca
...X
PRIVIND INCETAREA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MURGOCI COSTEL74202026.08.2020
Descarca
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA73202026.08.2020
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE72202029.07.2020
Descarca
23 descărcări
...X
PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO VALEA HARTIBACIULUI SA VOTEZE PENTRU APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE71202029.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE PRINCIPALE RESTANTE LA 31 MARTIE 2020 LA BUGETUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA70202029.07.2020
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CASEI DE CULTURA ILARION COCISIU A BUNULUI IMOBIL - CLADIRE CASA DE CULTURA -69202029.07.2020
Descarca
20 descărcări
...X
PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA. SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR. BISERICII NR.81, SC B, AP 4, IN VEDEREA INCHIRIERII68202029.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR. PIATA REPUBLICII NR.11, ET.1, AP.3 IN VEDEREA INCHIRIERII67202029.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA66202029.07.2020
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND AVIZAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU "DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE OPERARE A STATIILOR DE SORTARE SI COMPOSTARE SURA MICA SI STATIEI DE SORTARE CISNADIE", PRECUM SI MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECO" SIBIU SA VOTEZE PENTRU APROBAREA STRATEGIEI DE CONTRACTARE, STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU "DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE OPERARE A STATIILOR DE SORTARE SI COMPOSTARE SURA MICA SI STATIEI DE SORTARE CISNADIE"65202029.06.2020
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA64202029.06.2020
Descarca
8 descărcări
...X
PRIVIND REACTUALIZAREA LISTEI CUPRINZAND SOLICITANTII INDREPTATITI SA PRIMEASCA O LOCUINTA DIN FONDUL LOCATIV DE STAT IN ANUL 2020 81202028.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI IN SATUL RUJA NR. 194-274, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"63202024.06.2020
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RUJA SI COVES DIN ORASUL AGNITA, JUD.SIBIU" 62202024.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"61202024.06.2020
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE60202024.06.2020
Descarca
26 descărcări
...X
PRIVIND INCHEIEREA IMOBILULUI - SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA - INSCRIS IN CF NR.100784 AGNITA NR. CADASTRAL 100784-C5, SITUAT IN ORASUL AGNITA STR. AVRAM IANCU NR.1 AFLAT IN DOMENIUL PRIVAT AL UAT AGNITA59202024.06.2020
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA58202024.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL A LUCRARILOR DE REALIZARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII REPREZENTAND REZERVOARE DE APA CUPRINSE IN PROIECTUL REGIONAL DE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA REGIUNEA MEDIAS, AGNITA, DUMBRAVENI, LUCRARI CE CAD IN SARCINA SC APA TARNAVEI MARI SA57202027.05.2020
Descarca
9 descărcări
...X
PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR. PIATA REPUBLICII NR.16, IN VEDEREA INCHIRIERII56202027.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 12 (350 elem.)Prec1234567101112Următoarea