• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind insusirea unei documentatii cadastrale cu privire la Caminul Cultural Seleus 21202026.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea metodologiei de aplicarea prevederilor Legii nr. 35/202024202017.06.2020
Descarca
...X
Pentru modificarea și completarea HCL nr. 35/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș 23202017.06.2020
Descarca
...X
privind aprobarea unui ajutor de urgenta 22202017.06.2020
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local 20202017.06.2020
Descarca
...X
privind modificarea listei de investitii pentru anul 202019202017.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aderarea Comunei Taureni la ADI Aqua Invest18202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind mandatului acordat reprezentantului uat-ului pentru a vota in AGA ADI Aqua Invest ajustarea/modificarea preturilor 17202028.04.2020 ...X
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 - 2021 16202028.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pentru anul 202015202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea valorii de cofinantare pentru pentru investitia " Reabilitare si construire poduri , podete si punti pietonale in comuna Danes, judetul Mures " 14202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
se aproba devizul reactualizat pentru investitia " Reabilitare si construire poduri , podete si punti pietonale in comuna Danes, judetul Mures " 13202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea situatiei contractului de administrare si prestari servicii a padurii Comunei Danes pentru anul 2019 si BVC 202012202018.02.2020
Descarca
...X
privind aprobarea schimbaii titularului unui contract de inchiriere apartament ANL 11202018.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
radierea dreptului de folosinta din CF nr. 53756 si CF nr. 5415010202018.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea patrimoniuluib la 31.12.2019 9202018.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
se aproba contul de executie trimestrul IV 2019 8202018.02.2020
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local pentru anul 20207202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2020 6202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alocarea unor sume din bugetul local 5202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 4202008.01.2020
Descarca
...X
privind aprobarea scutirii de la plkata impozitului datorat pentru teren si cladire de catre Asociatia Restore 3202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
cu privire la utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare si pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale sectiunii de dezvoltare in anul curent 2202008.01.2020
Descarca
...X
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2019 1202008.01.2020
Descarca
...X
privind aprobarea modificarii hotararii CL Danes nr. 40/ 25.09.2019 47201915.11.2019
Descarca
9 descărcări
...X
privind aprobarea Proiectului de retea scolara 52201901.11.2019
Descarca
5 descărcări
...X
privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Daneș pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții instituit prin O.U.G 114/2018 pentru investiția „Îmbunătățire infrastructură rutieră – DC 59 și străzi Seleuș, Comuna Daneș, Județul Mureș” 51201901.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
modificarea statului de unctii si a organigramei 50201901.11.2019
Descarca
9 descărcări
...X
privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 49201901.11.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “ Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Seleus si DC 59 in comuna Danes , Judetul Mures “ 48201901.11.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (232 elem.)Prec12345678Următoarea