• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea modificarii hotararii CL Danes nr. 40/ 25.09.2019 47201915.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Proiectului de retea scolara 52201901.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Daneș pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții instituit prin O.U.G 114/2018 pentru investiția „Îmbunătățire infrastructură rutieră – DC 59 și străzi Seleuș, Comuna Daneș, Județul Mureș” 51201901.11.2019
Descarca
...X
modificarea statului de unctii si a organigramei 50201901.11.2019
Descarca
2 descărcări
...X
privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP) 49201901.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “ Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Seleus si DC 59 in comuna Danes , Judetul Mures “ 48201901.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind repartizarea unui apartament ANL 46201901.11.2019
Descarca
...X
rectificare de buget45201901.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind stabilirea locurilor de depozitare 44201910.10.2019
Descarca
...X
privind aderarea la ADI Cimpia Transilvana 43201910.10.2019
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local 42201910.10.2019
Descarca
...X
privind miodificarea listei de investitii 41201910.10.2019
Descarca
...X
privind intabularea in proprietatea privata a Comunei Danes a terenului inscris in CF nr. 53747 40201925.09.2019
Descarca
...X
privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei ADI Aqua Invest Mures 39201925.09.2019
Descarca
...X
privind aprobarea taxei de racordare la reteaua de canalizare a ccomunei Danes 38201925.09.2019
Descarca
...X
privind desemnarea reprezentantiilor CL in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale " Cornel Regman " 37201925.09.2019
Descarca
...X
privind modificarea HCL nr.19/ 6.03.2018 36201925.09.2019
Descarca
...X
privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Danes 35201925.09.2019
Descarca
...X
cu privire la utilizarea excedentului bugetar 34201925.09.2019
Descarca
...X
cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local 33201925.09.2019
Descarca
...X
privind aprobarea modificarii listei de investitii 32201925.09.2019
Descarca
...X
privind completarea HCL Danes nr.21/ 21.06.2019 31201913.08.2019
Descarca
...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 5366030201913.08.2019
Descarca
...X
privind modificarea hotararii CL Danes nr.22/ 20.06.2019 29201913.08.2019
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local 28201913.08.2019
Descarca
...X
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 201927201913.08.2019
Descarca
...X
privind aprobarea alocarii unor sume 26201913.08.2019
Descarca
...X
privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru trimestrul II al anului 201925201913.08.2019
Descarca
...X
privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului construcție și teren situat în Seleus , nr. 1, înscris în CF nr.53747 în suprafață de 1690 mp24201920.06.2019
Descarca
...X
privind aprobare taxa inchiriere capela mortuara 23201920.06.2019
Descarca
...X
Page 1 of 7 (208 items)Prev1234567Next