• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol si inchirierea catre SNGN Romgaz - Sucursala Mediaș a unei suprafete
62202112.11.202112.10.2021   ...X
pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și extindere rețea de canalizare în localitățile Daneș și Seleuș , comuna Daneș , județul Mureș ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
69202128.10.202128.10.2021  
Descarca
...X
pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Îmbunătățire infrastructură rutieră – DC 59 și străzi în Seleuș, comuna Daneș, județul Mureș”propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
68202128.10.202128.10.2021  
Descarca
...X
privind aprobarea indicatorilor economici actualizati respectiv a devizului general actualizat rezultând noua valozare a investiției„Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
67202112.10.202112.10.2021  
Descarca
...X
privind aprobarea desemnarii reprezentantului CL in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat aferent Comunei Daneș
66202112.10.202112.10.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentanților CL in consiliul de administratie al școlii
65202112.10.202112.10.2021  
Descarca
...X
privind valorificarea masei lemnoase din partida 8653 si partida 8573
64202112.10.202112.10.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind vanzarea unui imobil proprietate privata , d-nului Potop Costel
63202112.10.202112.10.2021   ...X
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol și închirierea catre SNGN Romgaz – Sucursala Medias a terenului identificat cu număr cadastral 53054
62202112.10.202112.10.2021  
Descarca
...X
privind insusirea documentatie cadastrale de dezmembrare imobil
61202112.10.202112.10.2021  
Descarca
6 descărcări
...X
Hotărâre individuală: privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Seleuș nr. 255 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nului Schuster Martin in calitate de chirias al acestui imobil
60202112.10.202102.11.2021   ...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale
59202112.10.202112.10.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului local
58202112.10.202112.10.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
privind modificarea listei de investitii
57202112.10.202112.10.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale din patrimoniul comunei Daneș
56202112.10.202112.10.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
55202111.08.202111.08.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
54202111.08.202111.08.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
privind vanzarea imobililui inscris in Cf nr. 54443
53202111.08.202111.08.2021  
Descarca
11 descărcări
...X
privind insusirea a patru documentatii cadastrale
52202111.08.202111.08.2021  
Descarca
10 descărcări
...X
privind închirierea unui teren
51202111.08.202111.08.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii, serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Daneș către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Daneș , aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare
50202111.08.202111.08.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local
49202111.08.202111.08.2021  
Descarca
6 descărcări
...X
privind modificarea listei de investitii
48202111.08.202111.08.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii si subvenții din bugetul local , pentru trimestrul II al anului 2021
47202111.08.202111.08.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
privind repartizarea unei locuinte
46202118.06.202118.06.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii Actului constitutiv ADI Ecolect
45202118.06.202118.06.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
privind stabilirea conditiilor in care realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Daneș, județul Mureș, in vederea construirii, instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comu nicatii electronice sau a elementelor de infrastructu ra fizica necesare sustinerii acestora
44202118.06.202118.06.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Criș nr. 408 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nului Voicu Nicolae in calitate de chirias al acestui imobil
43202118.06.202118.06.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
privind acordarea cu titlu gratuit de a afecta domeniul publicde catre SC Compania Aquaserv Sa
42202118.06.202116.07.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr. 54554 si CF nr. 50427
41202118.06.202116.07.2021  
Descarca
15 descărcări
...X
Pag. 1 din 12 (345 elem.)Prec1234567101112Următoarea