• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatiilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Balauseri , componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale Solide din judetul Mures ( SMIDS Mures) - zona 6 Balauseri
64202229.09.202229.09.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind avizarea Documentatiei de delegare temporara- pana la finalizarea procedurii de atribuirea prin licitatie dechisa contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Balauseri , componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale solide din Judetul Mures (SMIDS Mures ) - Zona 6 Balauseri
63202229.09.202229.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea desemnarii reprezentatiilor CL in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Cornel Regman"
62202229.09.202229.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind insusirea doua documentatii cadastrale
61202229.09.202229.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind apobarea rectificarii bugetului local si bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Scoala Gimnaziala "Cornel Regman " anul fiscal 2022
60202229.09.202229.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"
65202228.09.202228.09.2022  
Descarca
...X
Cu privire la aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2022
59202228.09.202228.09.2022  
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri , și a operarea stației de transfer Bălăușeri , componenete ale serviciului de salubrizare al județului Mureș - nzona 6 Bălăușeri , pentru Comuna Daneș
58202226.08.202201.09.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții "Îmbunătățirea infrastructurii rutieră - DC 59 și străzi în Seleuș , comuna Daneș, jutețul Mureș " , aprobat pentru finanțarea prin Programul național de investiții " Anghel Saligny ", precum și a sumei reprezentând categoriilie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului
57202226.08.202201.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Școala Gimnazială "Cornel Regman" anul fiscal 2022
56202226.08.202201.09.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Cu privire la aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2022
55202226.08.202201.09.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
privind insusirea expertizei tehnice a imobilului situat in Comuna Danes, sat Setjarenii , nr. 206, judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia
52202219.08.202219.08.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local si bugetului instituțiilor publice și activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri propr
49202219.08.202219.08.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea prețului lemnului de foc către populație rezultat din exploatarea suprfeței de fond forestier aflat in proprietatea Comunei Daneș partida 8581 UP7
54202203.08.202219.08.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind însușirea acordurilor de colaborare dintre gestionarii fondurilor cinegetice si unitatea administrativ-teritoriala Comuna Danes pentru gestionarea fondului cinegetic de pe raza UAT Daneș
53202203.08.202219.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea modificarii Regulamentului privind angajarea si desfasurarea activitatii cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr . 52/2011 aprobat prin HCL Danes nr. 35/25.05.2022
51202203.08.202219.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea modificării oganigramei și a statului de funcții al aparatului de specialiatate al Primarului comunei Daneș
50202203.08.202219.08.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu, si de la serviciu la domiciliu, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Danes
48202203.08.202219.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Cu privire la aprobarea modificării listei de investiții pentru anul 2022
47202203.08.202219.08.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului institutiilor publice din venituri proprii și subvenții din bugetul local, pentru trimestru II al anului 2022
46202203.08.202219.08.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului Creșă mică pentru maxim 4 grupe /40 copii , in localitatea Daneș , Comuna Daneș
45202229.06.202229.06.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea valorii actualizate a cofinanțării din bugetul local al comunei Daneş pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
44202224.06.202224.06.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor economici actualizati respectiv a devizului general actualizat aferent investiției „Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale în comuna Daneș, județul Mureș”
43202224.06.202224.06.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
42202224.06.202224.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
se aproba Stretegia de dezvoltare locala a comunei Danes
41202224.06.202224.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
40202224.06.202224.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
39202224.06.202224.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Școala Gimnazială ’’Cornel Regman ’’ anul fiscal 2022
38202224.06.202224.06.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
modificare lista de investitii
37202224.06.202224.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
privind utilizarea excedentului bugetar aflat la dispozitia Consiliului Local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul curent
36202224.06.202224.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 15 (431 elem.)Prec1234567131415Următoarea