• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea raportului activității asistenților personali desfășurată în semestrul II 201912202018.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Strategiei anuale de achiziții plublice pe anul 202011202018.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anușl 2020, pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/200110202018.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Modificarea , pentru anul 2020, a unor tarife din componența serviciului de salubrizare, prevăzute în anexa 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/01,04,2009-364/27,04,2009, forma actualizată iulie 20159202018.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitat de stat din comuna Mihăileni, pentru anul școlar 2020-20218202018.02.2020
Descarca
...X
Decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii ianuarie 2020, pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Mihăileni7202018.02.2020
Descarca
...X
Închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea privată a comunei Mihăileni6202018.02.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Aprobarea încetării unor contracte de închiriere pășune, îănainte de ajungere la termen, prin acordul părților5202018.02.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Adoptare buget local 20204202018.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind utilizare unei sume din excedentul bugetar3202009.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local2202009.01.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta1202009.01.2020
Descarca
11 descărcări
...X