• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Vetel pentru anul 2022
54202231.05.202231.05.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie de servicii de „SALUBRIZARE”
53202231.05.202231.05.2022  
Descarca
13 descărcări
...X
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal(P.U.Z.) si Regulamentul local aferent pentru obiectivul „PARCELARE LOTURI PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE PENTRU TINERI, loc. Mintia, com. Vetel, jud. Hunedoara”
52202231.05.202231.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local al Comunei Vetel alocat pentru activitati nonprofit de Interes local in cursul anului 2022
51202231.05.202231.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Vetel pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania
50202231.05.202231.05.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Insusirea documnetatiei de actualizare a informatiilor cadastrale ale imobilului evidentiat in CF 62878 - Vetel
49202218.05.202218.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Insusirea documentatiei de actualizare a informatiilor cadastrale ale unor imobile de pe raza U.A.T. - Comuna Vetel
48202218.05.202218.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Insusirea documentatiei cadastrale de prima inscriere in cartea funciara a Comunei Vetel, a imobilului teren si constructii(pod si culei aferente) situat pe str. Mihai Viteazu - Vetel
47202218.05.202218.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investitiei intitulate „Realizarea infrastructurii TIC - sisteme integrate de management local in Comuna Vetel, jud. Hunedoara”
46202218.05.202218.05.2022  
Descarca
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Vetel pentru anul 2022
45202229.04.202229.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Probarea dezlipirii imobilului cu numarul cadastral 64891, inscris in CF64891(DC130A Vetel-Bretelin)
44202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Probarea dezlipirii imobilului cu numarul cadastral 64889 inscris in CF 64889(DC130A Vetel-Bretelin)
43202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Probarea dexlipirii imobilului cu numarul cadastral 64886 inscris in CF 64886(DC130A Vetel-Bretelin)
42202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Aprobarea executiei bugetului local al Comunei Vetel, atat la venituri cat si la cheltuieli, pentru trimestrul I al anului 2022
41202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. COMUNA VETEL sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUD. HUNEDOARA” modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor si a modului de facturare a cantitatilor transportate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor -C.M.I.D BARCEA MARE
40202229.04.202229.04.2022  
Descarca
...X
PRELUNGIREA VALABILITATII SCRISORII DE GARANTIE DE LA FNGCIMM SA IFN
37202226.04.202226.04.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
MODIFICAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE 2022
36202226.04.202226.04.2022  
Descarca
...X
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
35202226.04.202226.04.2022  
Descarca
...X
Aprobarea Cererii de Finantare si Devizului General estimativ pentru obiectivul „EXTINDERE RETELE DE DISTRUBUTIE SI RACORDURI DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE VETEL, MINTIA, LESNIC, HEREPEIA, BRETELIN SI CAOI, COMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARA”
39202221.04.202221.04.2022  
Descarca
...X
Aprobare rectificare buget local al Comunei Vetel pentru anul 2022
38202221.04.202221.04.2022  
Descarca
...X
ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDIINTA
28202214.04.202214.04.2022  
Descarca
...X
ADERAREA COMUNEI VETEL LA SERVICIUL SISTEMULUI INFORMATIC
27202214.04.202214.04.2022  
Descarca
...X
ADERAREA COMUNEI VETEL LA SERVICIUL SISTEMULUI INFORMATIC
27202214.04.202214.04.2022   ...X
ADERAREA COMUNEI VETEL LA SERVICIUL SISTEMULUI INFORMATIC
27202214.04.202214.04.2022   ...X
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
26202214.04.202214.04.2022  
Descarca
...X
acordarea unor drepturi si indemnizatii voluntariilor SVSU
34202212.04.202212.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului
33202212.04.202212.04.2022  
Descarca
...X
acordarea unui mandat reprezentantului UAT
32202212.04.202212.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
hotararea privind aprobarea programului anul pentru achizitii
31202212.04.202212.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
30202212.04.202212.04.2022   ...X
Pag. 1 din 10 (283 elem.)Prec12345678910Următoarea