• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statului actualizat al Asociației39201919.06.2019
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Bazna38201919.06.2019
Descarca
8 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bazna pe anul 201937201919.06.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 201936201919.06.2019
Descarca
...X
Hotarare privind mandatarea primarului comunei BAZNA să reprezinte UAT Comuna Bazna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Apa Târnavei Mari ” 35201923.05.2019
Descarca
...X
hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de concesiune cabinet medical Dr.Gabor Aurelia. 34201923.05.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 la nivelul UAT Comuna Bazna33201923.05.2019
Descarca
5 descărcări
...X
hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bazna pe anul 201932201923.05.2019
Descarca
1 descărcări
...X
hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili și scoaterea din evidență a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate31201923.05.2019
Descarca
3 descărcări
...X
hotărâre privind mandatarea primarului comunei Bazna ca reprezentant al comunei Bazna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.30201923.05.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Bazna29201923.05.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărul burselor scolare aferente sem.II în anul școlar 2018-2019 pentru elevii Școlii Gimnaziale Bazna 28201923.05.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul local al Comunei Bazna din partea Partidului Național Liberal din România 27201923.05.2019 ...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 201926201923.05.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Bazna pe anul 201925201912.04.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenți 24201912.04.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul local al Comunei Bazna din partea Partidului Național Liberal din România 23201912.04.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 201922201912.04.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.21201928.03.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 201920201928.03.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică19201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 201518201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al primarului Comunei Bazna 17201927.02.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru investiția ” lucrări PSI Scoala și gradinita Boian, Comuna Bazna ” după finalizarea achizițiilor publice16201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru investiția ” Extindere rețea canalizare și branșamente în localitatea Bazna ” conf. O.U.G. nr. 114/2018 . 15201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici pentru investiția ” alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră sat Velț, comuna Bazna ” conf. O.U.G. nr. 114/2018 14201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind modificarea art.2 la HCL Bazna nr. 70/2018 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în comuna Bazna pentru anul 2019 pentru persoane juridice13201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru fond forestier proprietatea publică a Comunei Bazna12201927.02.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul - IV- pe anul 201811201927.02.2019
Descarca
...X
Hotărâre privind propunerea schimbării destinatiei unor imobile aparținând domeniului public al UAT Comuna Bazna din imobile cu destinatia de unitati de invatamant în imobile cu altă destinație10201927.02.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 9 (268 elem.)Prec123456789Următoarea