• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Privind mandatarea primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Comunei Merghindeal in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' sibiu sa voteze 'pentru/impotriva' aprobarii modificarii tarifelor activitatii de sortare/impotriva' aprobarii modificarii tarifelor activitatii de sortare/compostare solicitat de S.C.SOMA S.R.L. precum si pentru/impotriva aprobarii actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de sortare si a Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de Sortare Cisnadie, nr. 2037/29.12.2020
35202230.05.202230.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind mandatarea primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Comunei Merghindeal in adunarea Generala a asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze 'pentru' aprobarii ajustarii tarifelor activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Zona 3 agnita solicitate de S.C SOMA S.R.L. precum si 'pentru' aprobarii incheierii Actului aditional nr.1 la contractul nr.2039/29.12.2020
34202230.05.202230.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Merghindeal, a unor imobile cu destinatie terenuri, situate in intravilanul localitatilor Merghindeal si Dealu Frumos din Comuna Merghindeal, jud. Sibiu
33202230.05.202230.05.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 2022
32202230.05.202230.05.2022  
Descarca
...X
Privind participarea la Programul finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si administratiei, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 - Fondul Local Proiectul: 'RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL, CORP C1 SI CORP C 2, JUDETUL SIBIU'
31202216.05.202216.05.2022PRIMAR 
Descarca
2 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta
30202216.05.202225.05.2022  
Descarca
...X
Privind mandatarea primarului comunei Merghindeal ca reprezentant al comunei Merghindeal in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze pentru/impotriva aprobarii ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L,
29202214.04.202218.04.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 2022
28202214.04.202218.04.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
...X
Privind revocarea HCL nr.19/28.03.2019 pentru atribuirea terenului disponibil pentru construirea unei locuinte proprietate personala in folosinta gratuita a tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003
27202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Merghindeal, jud.Sibiu
26202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
7 descărcări
...X
Privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari in vederea exercitarii votului
25202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
4 descărcări
...X
Privind insusirea rezultatului inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Comunei Merghindeal, in urma activitatii de inventarierea patrimoniului desfasurata la finalul anului 2021
24202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea cererii de finantare si a devizelor generale estimative ale obiectivului de investitie 'Infiintare retea de distributie gaze naturale in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, jud.Sibiu'
23202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 'INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU'
22202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea Anexei nr.3- SOLICITARE de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a obiectivului de investitii 'REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL'
21202231.03.202231.03.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
1 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I din anul 2022
20202224.02.202224.02.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
...X
Privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2022-2023
19202224.02.202224.02.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea efectuarii corectiei necesare la punctul 'Valoarea calculata conform standardului de cost' in cererea de finantare pentru obiectivul de investitie 'Sistem de canalizare menajera in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos, din Comuna Merghindeal, jud.Sibiu' si aprobarea noii cereri de finantare pentru obiectivul de investitie 'Sistem de canalizare menajera in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos, din Comuna Merghindeal, jud.Sibiu'
18202211.02.202211.02.2022Primar, Terbea Aurel Ioan 
Descarca
3 descărcări
...X
Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale al secretarului general al UAT merghindeal pentru anul 2021
17202210.02.202210.02.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea incheierii Actului aditional la Protocolul nr. A946/2021, cu M.A.P.N. prin UM 01945 Cincu, pentru acordarea dreptului de uz in mod gratuit a suprafetei de 1590 ha in vederea desfasurarii activitatii exclusive de pasunat si mandatarea d-lui Primar Terbea Aurel Ioan pentru a semna acest act aditional
16202210.02.202210.02.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea cuantumului contributiei datorate de comuna Merghindeal pentru sustinerea Acordului de Cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern, a Filialei Judetene Sibiu din cadrul Asociatiei Comunelor din Romania
15202210.02.202210.02.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Agnita pentru anul 2022, pentru suprafata de padure apartinand Comunei Merghindeal
14202210.02.202210.02.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV din anul 2021
13202210.02.202210.02.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, estimarile pentru anii 2023-2025 si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare prin utilizarea sumei de 476,36 mii lei din excedentul anilor precedenti
12202210.02.202210.02.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta
11202210.02.202210.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind prelungirea acordarii unor facilitati fiscale de plata datoriilor catre bugetul local pentru contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merghindeal, jud. Sibiu
10202227.01.202227.01.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
Privind aprobarea situatiilor financiare ale Ocolului Silvic Agnita la 31.12.2021
9202227.01.202227.01.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
Privind mandatarea primarului comunei Merghindeal ca reprezentant al comunei Merghindeal in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze 'impotriva' solicitarii S.C.TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare
8202227.01.202227.01.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea ' Regulamentului de instituire si administarare a taxei speciale de salubrizare' si stabilirea nivelului taxei de salubrizare pentru persoane fizice - consumatori casnici si persoane juridice- consumatori noncasnici
7202227.01.202227.01.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
Privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti/condamnati a muncii in folosul comunitatii pe raza comunei Merghindeal
6202227.01.202227.01.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 9 (251 elem.)Prec123456789Următoarea