• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTĂRÂREA NR. 18 pentru aprobarea Acordului de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sibiu pentru realizarea proiectului „Tren Periurban Sibiu“ 18202129.01.2021
Descarca
29 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Șelimbăr 17202129.01.2021
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 16202129.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea documentației nr. 80/2019 PUZ+RLU Construire locuințe colective P+2E împrejmuire și branșamente utilități în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, str. Triajului, nr. FN, pe teren identificat prin CF 103322 Șelimbăr, investitor SC Regina Agroprodexim SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr15202129.01.2021
Descarca
19 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Ion Creangă” comuna Șelimbăr 14202129.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Decebal”, Comuna Șelimbăr 13202129.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 12 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Unirii”, Comuna Șelimbăr 12202129.01.2021
Descarca
55 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Petru Rares” comuna Șelimbăr 11202129.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Junimii” comuna Șelimbăr 10202129.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 9 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 51593 din 11.12.2020 pentru documentația nr. 20T/2020 PUD Construire sediu primărie și branșamente utilități, în Județul Sibiu Comuna Șelimbăr Sat Șelimbăr str. Mihai Viteazu nr. 236, pe teren identificat prin CF Șelimbăr 110008, investitor și beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 9202129.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 8 privind aprobarea pretului pentru lemul de foc și lemnul de construcții destinat vânzării directe către populația de pe raza comunei pentru anul 20218202129.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 7 privind aprobarea prețului de referință pe picior al unui metru cub de lemn pentru anul 2021 și aprobarea metodologiei folosită pentru calculul prețului de APV 7202129.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a UAT Șelimbăr 6202129.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea execuţiei a bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2020 5202129.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 3 privind utilizarea excedentului bugetar 3202106.01.2021
Descarca
136 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 2 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 2020 2202106.01.2021
Descarca
37 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Club Sportiv Viitorul Șelimbăr144202028.12.2020
Descarca
27 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea documentației nr. 118/2019 PUZ+RLU Construire locuințe colective P+3E cu dotări aferente, branșamente utili-tăți, alipire parcele și servicii pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr identificat prin CF 112190 Șelimbăr, investitor SC Casian Development & Real Estate SRL (prin Huciu Sorin Traian) în calitate de mandatar, pentru proprie-tarii: Nica Paraschiva, Nica Ioan-Dorel, Dănilă Paraschiva, Fulea Felicia, Badiu Nico-lae, Badiu Rafila, Catana Ioan, Dordea Nicolae, Iancu Minodora, Dordea Ioan, benefi-ciar Primăria Comunei Șelimbăr143202028.12.2020
Descarca
26 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere pe picior pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT Șelimbăr142202028.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 141 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al Comunei Selimbar 141202028.12.2020
Descarca
24 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea execuţiei a bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2020 140202028.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 139 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult Parohia Ortodoxă Română Șelimbăr II, din Comuna Șelimbăr, județul Sibiu 139202028.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 138 privind modificarea statului de funcții, a statului de personal și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local 138202028.12.2020
Descarca
23 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a unui drept de superficie și a unui drept de servitute în favoarea Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. - S.D.E.E. Sibiu137202028.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 135 privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Şelimbăr, județul Sibiu 135202028.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 134 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 2020 134202028.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea documentației nr. 88/2019 PUZ+RLU Construire locuin-țe individuale S/D+P+1/M în Județul Sibiu, Comuna Şelimbăr, Sat Bungard, FN pe terenurile identificate prin CF 105115, 105105, 108605, 102717 Șelimbăr, investitor SC Sara Residence SRL (prin Dordea Sergiu) în nume propriu și pentru Frățilă Elena, Dordea Petru cu soția Dordea Viorica, benefi-ciar Primăria Comunei Șelimbăr 133202028.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 132 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 38922 din 15.09.2020 pentru documentația nr. 134/19 PUZ+RLU Con-struire locuințe colective P+2E+M/ER cu dotări aferente și branșamente utilități pe terenurile situate în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, zona străzii Tri-ajului, înscrise în CF Șelimbăr 104022, 104023, inițiator Borghină Traian, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr132202028.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 131 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 42081 din 05.10.2020 pentru documentația nr. 92/2019 PUZ+RLU Con-struire locuințe individuale înșiruite P+E+ER pe terenul situat în Județul Sibiu, Co-muna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, zona străzii Triajului pe teren înscris în CF Șelimbăr 103321, inițiator SC Regina Agroprodexim SRL beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr131202028.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 130 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 38912 din 15.09.2020 pentru documentația nr. 24/2017 PUZ+RLU In-dustrie și servicii pe terenurile situate în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șe-limbăr, zona DJ 106D, înscrise în CF Șelimbăr 108873, 108874, inițiatori Sima Alexandru-Răzvan, Anton Nicolae, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr130202028.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 22 (636 elem.)Prec1234567202122Următoarea