• Alege
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotărâre [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
HOTĂRÂREA NR. 98 privind acordarea de rechizite școlare pentru anul școlar 2021-2022 pentru toți preșcolarii și elevii unităților de învățământ de stat de pe raza comunei Șelimbăr 98202107.09.202108.09.2021Primar – Marius Grecu, Viceprimar -Cornel Oana, Consilieri locali: Șapera Camelia-Simona, Botezatu Filip, Făgărășan Bogdan, Preuteasa Nicolae, Mustață Andrei-Ioan, Lazăr Nicolae, Savu Gheorghe, Hașegan Nicolae-Claudiu 
Descarca
18 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 97 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 202197202107.09.202108.09.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
21 descărcări
...X
privind unele măsuri pentru accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate la Baza sportivă Avrig de către Club Sportiv Comunal “1599“ Șelimbăr, pentru sezonul competițional 2021-202295202110.08.202111.08.2021  
Descarca
14 descărcări
...X
privind modificarea și completarea H.C.L. Șelimbăr nr.116/2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 94202110.08.202111.08.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea și completarea HCL Șelimbăr nr.118/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate93202110.08.202111.08.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al Comunei Șelimbăr 91202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
22 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţii de cult Parohia Ortodoxă Română Șelimbăr I, din Comuna Șelimbăr, județul Sibiu90202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
9 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 89 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a unor cote-părți din imobilul-teren înscris în C.F. nr. 100030 Șelimbăr (Nr. C.F. vechi 9894), nr. top. 810/4/1/2/4, în suprafață de 950 mp, situat în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Iulia Hașdeu, cu destinația ”drum” precum și constituirea în favoarea DELGAZ GRID S.A. și D.E.E.R.- prin S.D.E.E. Sibiu a drepturilor prevăzute de Legea nr. 123/2012 89202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
20 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 88 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a unor imobile-terenuri, situate în com. Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Petru Rareș, cu destinația ”drum” precum și constituirea în favoarea DELGAZ GRID S.A. a drepturilor prevăzute de Legea nr. 123/2012 88202123.07.202129.07.2021  
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 87 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a imobilului-teren în suprafață totală de 217 mp, situat în sat Șelimbăr, str. 1 Decembrie, cu destinația drum87202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 86 privind preluarea în proprietatea Comunei Șelimbăr a imobilului-teren în suprafață de 760 mp, situat în sat Șelimbăr, str. Octavian Goga, cu destinația drum și constituirea cu titlu gratuit în favoarea societății DELGAZ GRID SA a unui drept de uz și servitude 86202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 85 privind modificarea și completarea statului de funcții, a statului de personal și organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local 85202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
37 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 84 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 32/26.03.2021 privind înființarea instituției publice de interes local Club Sportiv Comunal “1599“ Șelimbăr 84202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea execuţiei a bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2021 83202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 82 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 31684 din 24.06.2021 pentru documentația nr. 89/2020 PUZ+RLU Construire locuințe unifamiliale D+P, pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, zona DJ 106 D, identificat prin CF 101988 Șelimbăr, inițiator SC New Concept Living SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 82202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 81 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 31671 din 24.06.2021 pentru documentația nr. 036/2021 PUZ+RLU Construire locuințe individuale în regim izolat, cuplat și/sau înșiruit P+E+M pe terenurile situate în în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, strada Unirii nr. 46-50 înscrise în CF Șelimbăr 113151, 112815, 110067, inițiatori Țițonea Ciprian Andrei, Țițonea Lucica, Țițonea Ioan Daniel, Arsenie Aurel, Sălăgean Eleana, Vasilief Veronica-Rodica, Sabău Cristina-Maria, Luca Liliana-Puia, Barbu Constanța-Elena, Barbu Laurențiu-Toma, Barbu Paul-Cristian, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 81202123.07.202129.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, IMPREJUMUIRE- CARTIER TINERETULUI”, comuna Șelimbăr 79202108.07.202108.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
13 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 78 privind rectificarea bugetului local al Comunei Şelimbăr pe anul 202178202108.07.202108.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
17 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 77 privind încetarea mandatului de consilier local în Consiliul Local Șelimbăr al d-lui Bîgiu Gheorghe-Gabriel 77202108.07.202108.07.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
25 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Primăriei Comunei Șelimbăr și a modelului de contract cadru de consultanță, asistență și reprezentare juridică 75202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
29 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 74 privind numirea unui administrator provizoriu și majorarea capitalului social la SC "ȘOPA ȘELIMBĂR" SRL, societate comercială cu răspundere limitată, înființată prin H.C.L Șelimbăr nr. 56/ 27.04.2018, modificată și completată de H.C.L. Șelimbăr nr.87 din 29.06.201874202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 73 privind scăderea din evidența fiscală a Primăriei Comunei Șelimbăr a debitelor reprezentând amenzi contravenționale, datorate de persoanele fizice decedate 73202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 72 privind anularea obligațiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscala72202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea documentației nr. 92/2019 PUZ+RLU Construire locuințe individuale înșiruite P+E+ER pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, zona străzii Triajului pe teren înscris în CF Șelimbăr 103321, inițiator SC Regina Agroprodexim SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 71202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
12 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 70 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 23681 din 07.05.2021 pentru documentația nr. 003/2019 PUZ+RLU Construire ansamblu locuințe individuale P+E, în regim înșiruit, branșamente utilități și dezmembrare teren pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, str. Unirii nr. FN, înscris în CF Șelimbăr 107182, inițiatori Diaconu Dorel-Marian cu Diaconu Adina și Scrob Liviu cu Scrob Rodica, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 70202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
11 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 69 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 25571 din 19.05.2021 pentru documentația nr. 14/2020 PUZ+RLU Construire imobil P+3E cu dotări aferente (locuințe colective cu spații comerciale la parter) pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, zona Aleea Petru Rareș-str. Pictor Nicolae Brana, pe teren identificat prin CF 109635 Șelimbăr, inițiator SC Trexicom SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr 69202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
29 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea asocierii Comunei Șelimbăr la Asociația Proprietarilor de terenuri Bradu (Avrig) 68202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 67 privind preluarea în proprietate și atestarea la domeniul privat al Comunei Șelimbăr a imobilului-teren în suprafață de 450 mp, situat în extravilanul Comunei Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Țebea FN 67202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 66 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 32/26.03.2021 privind înființarea instituției publice de interes local Club Sportiv Comunal “1599“ Șelimbăr 66202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
11 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 65 privind preluarea dreptului de participare în Campionatul Ligii a II-a al Federației Române de Fotbal, de la Asociația Club Sportiv Viitorul Șelimbăr la Club Sportiv Comunal “1599“ Șelimbăr, pentru sezonul competițional 2021-202265202123.06.202128.06.2021Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
Pag. 1 din 24 (707 elem.)Prec1234567222324Următoarea