• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT Șelimbăr
93202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 92 privind vânzarea directă a imobilului-teren aparținând domeniului privat al Comunei Șelimbăr, înscris în CF nr. 105188 Selimbar (nr. CF vechi 490/Vestem), nr. cadastral 105188, nr. topografic 378, în suprafață de 100 mp, situat în com. Șelimbăr, sat Veștem, jud. Sibiu
92202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 91 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Comuna Șelimbăr, jud. Sibiu
91202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor UAT Șelimbăr
90202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 89 privind propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administrație la SC "ȘOPA ȘELIMBĂR" S.R.L..
89202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției - faza Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “RECONFIGURARE INTERSECȚIE ÎNTRE STRĂZILE MIHAI VITEAZU ȘI PICTOR NICOLAE BRANA” comuna Șelimbăr
88202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 87 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 132 din 25.09.2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 103999 Șelimbăr, domeniul privat al comunei Șelimbăr
87202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea solicitării instituirii dreptului de superficie și servitute asupra terenului înscris în CF nr.113837 Șelimbăr, nr.cadastral 113837 proprietatea SC Casian Investment & Reale Estate SRL în favoarea Comunei Șelimbăr
86202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
10 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 85 privind modificarea și completarea statului de funcții, a statului de personal a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local
85202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 84 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 24876 din 04.05.2022 pentru documentația nr. 12/2021 PUZ+RLU “Construire locuințe colective S+P+2E cu dotări aferente și alipire”, pe terenurile situate în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Șelimbăr, înscrise în CF Șelimbăr 110600, 110601, inițiator SC Exxon Con Ideea SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
84202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 83 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Şelimbăr din luna mai a anului 2022
83202225.05.202206.06.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 82 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Șelimbăr nr. 69/12.04.2022 privind aprobarea participării Comunei Șelimbăr, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Sibiu ”
82202212.05.202213.05.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
15 descărcări
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 81 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa extraordinară cu convocare de îndata a Consiliului Local Şelimbăr din luna mai a anului 2022
81202212.05.202213.05.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 80 privind modificarea și completarea statului de funcții, a statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șelimbăr și a serviciilor publice de interes local
80202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
24 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 79 privind mandatarea reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei ADI „ECO” Sibiu, sa voteze impotriva ajustarii tarifului de depozitare solicitat de SC TRACON SRL, de la 79,47 lei/tona fara TVA la 90 lei/tona fara TVA
79202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 78 privind implementarea unor masuri urbanistice obligatorii cu privire la dezvoltarea Comunei Șelimbăr
78202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
40 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu
77202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 76 privind abrogarea HCL nr. 68/2021 privind aprobarea asocierii Comunei Șelimbăr la Asociația Proprietarilor de terenuri Bradu (Avrig)
76202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 75 privind însușirea documentației de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de Carte Funciară a imobilului-teren în suprafață măsurată și din acte de 34541 mp, situat în Comuna Șelimbăr, sat Veștem, identificat cu nr. cad. 114484
75202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea execuţiei a bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2022
74202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 73 privind însușirea Raportului informării și consultării publicului nr. 18640 din 30.03.2022 pentru documentația nr. 038/2021 PUZ+RLU Construire locuințe cu maxim 3 unități locative P+E și un imobil locuințe P+E cu parter comercial, împrejmuire și branșamente utilități pe terenurile identificate prin CF Șelimbăr 114325, 114326 (poziții transcrise din CF 104778 Șelimbăr), inițiator SC Triajuluiresidence SRL, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
73202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 72 privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 103251 Șelimbăr și CF nr. 108371 Șelimbăr, domeniul privat al comunei Șelimbăr
72202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
6 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea documentației nr. 033/2019 PUZ+RLU Construire service auto, service roți și spălătorie, pe terenul situat în Județul Sibiu, Comuna Șelimbăr, Sat Mohu, DC 57, înscris în CF Șelimbăr nr. 114431 nr. cad/nr. top 114431, tarla 37 parcelă 695/8/1, inițiatori Diaconu Dorel-Marian, Diaconu Adina, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr
71202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 70 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Şelimbăr din luna aprilie a anului 2022
70202220.04.202229.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobare participării Comunei Șelimbăr , în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Sibiu ”
69202212.04.202218.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
24 descărcări
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 68 privind alegerea președintelui de ședință pentru şedinţa extraordinară de indata a Consiliului Local Şelimbăr din luna aprilie a anului 2022
68202212.04.202218.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
67202230.03.202214.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobare participării Comunei Șelimbăr , în calitate de partener, în cadrul proiectului ”Modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Sibiu ”
66202230.03.202214.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
5 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 65 privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘‘Transport Metropolitan Sibiu", de către Comuna Șelimbăr în calitate de membră a asociației
65202230.03.202214.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate ( SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ PROGRAM PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ – STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA ȘELIMBĂR” în vederea aplicării unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în localități
64202230.03.202214.04.2022Primar - Marius Grecu 
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 34 (1018 elem.)Prec1234567323334Următoarea