• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
pentru constatarea apartenenței la patrimoniul comunei Ogra a unui bun imobil și aprobarea depunerii la OCPI Mureș a documentației topo-cadastrale referitoare la acesta, în vederea intabulării în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Ogra -domeniul public
25202222.08.202222.08.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Privind alegerea presedintelui de şedinţă al Consiliului local pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2022
24202222.08.202222.08.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii acordului de colaborare cu Asociația de vânătoare Căpriorul Mureș
23202222.08.202222.08.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Privind acordarea unui mandat special în favoarea A.D.I Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere, fără publicare prealabilă a unui anunț de participare , în vederea atribuirii contractului de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 1 Sînpaul, pentru comuna OGRA
22202222.08.202222.08.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
21202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
7 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “ Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
20202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
19202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai investiției „CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DIN LOCALITATEA OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni
18202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022 și modificare și completarea Listei de investiții pe anul 2022 aprobată prin Anexa 3 la HCL Ogra nr.7/22.02.2022, cu modificările și completările ulterioare
17202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale din Comuna Ogra în vederea gestionării situației pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 149288 şi a cheltuielilor legate de proiect
16202212.07.202230.06.2022Primar,Neacșa Teodor 
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local pentru perioada iunie, iulie, august 2022
15202212.07.202230.06.2022Primar Neacșa Teodor  ...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii TIC în Comuna Ogra”, județ Mureș, finanțat prin PNRR, componenta C10 – Fondul local, investiția I.1.2.
14202225.05.202220.05.2022Neacșa Teodor 
Descarca
3 descărcări
...X
pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate la nivelul comunei Ogra, pentru anul 2022
13202207.04.202231.03.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Ogra
12202207.04.202231.03.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra
11202207.04.202231.03.2022  
Descarca
11 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiviele de investitie aferente unitatii administrativ teritoriale- comuna Ogra, ce urmeaza a se realiza in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures, in perioada 2014-2020"
10202207.04.202231.03.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2022 si modificarea Listei de investitii pe anul 2022 aprobata prin Anexa 3 la HCL Ogra nr. 7/22.02.2022
9202207.04.202231.03.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ogra nr. 52/28 decembrie 2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico- econimici ai proiectului "Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale din Comuna Ogra in vederea gestionarii situatiei generate de virusul Sars-CoV-2" cod SMIS 149288
8202204.03.202203.03.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ogra pe anul 2022
7202201.03.202222.02.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 2022.
6202216.02.202209.02.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 2021 in anul 2022
5202216.02.202209.02.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea infintarii unor posturi, in afara organigramei, pentru implementarea proiectului " Ogra. Door-porti deschise pentru incluziunea social", proiect derulat prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021
4202227.01.202218.01.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"
3202227.01.202218.01.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2022-2023
2202227.01.202218.01.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru validarea Dispozitiei nr. 263 din 27 decembrie 2021, privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 2021
1202227.01.202218.01.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de acctiuni pe anul 2022, cuprinzand lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
51202116.12.202113.01.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
Privind mandatarea reprezentantului comunei Ogra de a vota in Adunarea Generala a A.D.I "AQUA INVEST MURES" ajustarea pretului la apa potabila a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a Companiei Aquaserv S.A.
50202116.12.202113.01.2022  
Descarca
...X
Privind inregistrarea comunei Ogra in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar
49202116.12.202113.01.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
48202116.12.202113.01.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubritate pentru anul 2022 in comuna Ogra
47202116.12.202113.12.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (173 elem.)Prec123456Următoarea