• Alege
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"27 / 19.05.2021202125.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind constituirea echipei mobile de interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica26 / 19.05.2021202125.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la comuna Ogra, judetul Mures25 / 19.05.2021202125.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "Ecolect Mures"24 / 19.05.2021202125.05.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ogra nr. 36/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificarile ulterioare23 / 19.05.2021202125.05.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 202122 / 19.04.2021202122.04.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Privind constataea incetarii de drept a amandatului de consilier local al domnului Suciu Valentin Victor21 / 19.04.2021202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind procedura inchirierii pajistilor apartinand domeniului privat al comunei Ogra20 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
11 descărcări
...X
privind utilizarea bugetului local inregistrat la finele anului 2020 in anul 202119 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind alegerea viceprimarului comunei OGRA18 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada mai, iunie, iulie 202117 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta16 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Ogra15 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind organizarea la nivelul comunei Ogra a unui grup de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii sitautiei acestora si stabilirii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de locuit si asigurarii unor conditii decente de viata pentru persoanele vulnerabile14 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor 2021-202313 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Ogra pentru perioada 2021-202712 / 12.04.2021202122.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Pentru modificarea anexei la HCL Ogra nr. 20/25.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures, cu modificarile ulterioare.11 / 12.03.2021202122.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii, pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi si drum de acces in localitatile Giulus si Lascud", aprobati prin Hotararea Consiliului local al comunei Ogra nr. 47/29.09.2014, cu modificarile si completarile ulterioare10 / 18.02.2021202124.02.2021
Descarca
11 descărcări
...X
Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii, pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi si drum de acces in localitatile Giulus si Lascud", aprobati prin Hotararea Consiliului local al comunei Ogra nr. 47/29.09.2014, cu modificarile si completarile ulterioare9 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"8 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr. 28/28.06.2018 privind aprobarea proiectului "Lucrari de interventie la Scoala Generala din comuna Ogra, cu scopul cresterii eficientei energetice, prin lucrari de reabilitare termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica la sistemul de incalzire si instalare unor sisteme alternative de producere a energiei" si a cheltuielilor legate de proiect.7 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr. 34/25.09.2020 privind aprobarea proiectului "SCHIMBARE DESTINATIE DIN DISPENSAR IN CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN LOCALITATEA OGRA, COMUNA OGRA" si a cheltuielilor legate de proiect6 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
Pentru alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada februarie, martie, aprilie 20215 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Pentru validarea Dispozitiei nr. 360 din 29 decembrie 2020, privind modificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 20204 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 832 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures, zona 1 Sinpaul3 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Pentru aprobarea Retelei Scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2021-20222 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind renumerotarea hotararilor consiliului local al comunei Ogra adoptate in sedinta extraordinara din data de 28 decembrie 20201 / 28.01.2021202110.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale din Comuna Ogra in vederea gestionarii situatiei pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2", cod SMIS 14928852 / 28.12.2020202105.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al al Romaniei, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023 51 / 28.12.2020202105.01.2021
Descarca
18 descărcări
...X
Privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Ogra nr. 20/25.06.2019 si aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, in comuna Ogra50 / 28.12.2020202105.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 5 (123 elem.)Prec12345Următoarea