• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 202026 / 29.07.2020202004.08.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Privind modificarea Organigramei si a Statutului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra25 / 29.07.2020202004.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea aplicarii prevederilor capitolului II-Anularea unor obligatii accesorii a OUG nr. 69/2020, precum si acordarea unor facilitati la plata impozitului anual sau a taxei lunare pe cladiri24 / 29.07.2020202004.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ogra in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ogra, pentru anul scolar 2019-202023 / 29.07.2020202004.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirii cu sase luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316/ 10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"22 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 202021 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
...X
Privind modificarea Organigramei si a Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ogra20 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului sw investitii Proiect pilot- "Construire sala de educatie , fizica scolara in sat Ogra, nr. 217, comuna Ogra, Judetul Mures"19 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
...X
Pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures aprobat prin HCL nr. 20/18.04.201618 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind alegera presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada iunie, iulie, august 202017 / 24.06.2020202030.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind insusirea "Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul de delegare a gestiunii de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures, nr. 832 din 27.03.2020, zona 1 Sanpaul, judetul Mures16 / 28.04.2020202029.04.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 202015 / 28.04.2020202029.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Pentru revocarea "taxei pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale" precum si a "taxei pentru oficierea casatoriilor pentru persoanele care au domiciliu sau resedinta in Ogra", aprobate prin Hotararea Consiliului Local Ogra nr. 39/23.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 202014 / 28.04.2020202029.04.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind acordarea aderarii comunei Taureni la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara "AQUA INVEST MURES"13 / 28.04.2020202029.04.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirii cu trei luni a valabilitatii Scrisorii de garantare nr. IG173300316 /10.07.2017 emisa de FGCR-IFN S.A. in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "INVESTITII IN CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA OGRA"12 / 28.04.2020202029.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. " AQUA INVEST MURES" ajustarea/modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor de canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.11 / 25.03.2020202026.03.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative. aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2020-202110 / 25.03.2020202026.03.2020
Descarca
18 descărcări
...X
Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Ogra nr. 44/23.12.2019, privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala Generala cu 6 sali de clasa si grupuri sanitare, in comuna Ogra, judetul Mures"9 / 25.03.2020202026.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie, aprilie, mai 20208 / 18.02.2020`202026.02.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/23.12.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 20207 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
16 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 20206 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetului local-sursa D-fonduri externe nerambursabile ingregistrat la finele anului 2019, in anul 20205 / 18.02.2020202026.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Ptivind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la finele anului 2019 in anul 20204 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
 3 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2020, cuprinzand lucrarile de interes local care se vor efectua de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Retelei scolare din comuna Ogra, pentru anul scolar 2020-20211 / 29.01.2020202005.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumul lunar al burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Ogra42 / 23.12.2019202009.01.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, in comuna Ogra45 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
13 descărcări
...X
Privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii, dupa incheierea contractului de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala Generala cu 6 sali de clasa si grupuri sanitare, in comuna Ogra, judetul Mures"44 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind virarea de credite bugetare in cadrul bugetului local si rectificarea bugetului local al comunei Ogra pe anul 201943 / 23.12.2019202008.01.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (84 elem.)Prec123Următoarea