• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii unor mijloace fixe
7202216.02.202216.02.2022  
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare aprobarea cumpararii posesiei imobilului teren in suprafata de 2619 mp., inscris in C.F. Nr. 52338, situat in localitatea Deda, comuna Deda , judetul Mures
6202216.02.202224.03.2022   ...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2022 pentru partida: 7493
5202216.02.202224.03.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Deda pentru anul scolar 2022-2023
4202216.02.202208.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a U.A.T. Deda pe anul 2022
3202216.02.202224.03.2022  
Descarca
13 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Deda pentru semestrul I in anul scolar 2021-2022
37202228.01.202228.01.2022  
Descarca
10 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Deda pentru semestrul I in anul scolar 2021-2022
37202228.01.202228.01.2022   ...X
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Deda
75202216.01.202228.01.2022  
Descarca
16 descărcări
...X
Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 35 din 30 iunie 2021 pentru implementarea proiectului "IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME DE TIP E-GUVERNARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN COMUNA DEDA, JUDEȚUL MUREȘ "
2202214.01.202228.01.2022  
Descarca
8 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea președintelui de sedință pentru o perioada de 3 luni
1202214.01.202228.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind diminuarea imobilului cu nr. cad.50535 Deda din C.F. nr. 50535 in suprafata de 8,6104 ha cu suprafata de 2,28 ha, fiindca aceasta suprafata se regaseste in cadrul imobilului cu nr. cadastral 177 din C.F. nr. 50958 Deda
36202121.12.202121.12.2021  
Descarca
5 descărcări
...X
27202121.12.202121.12.2021   ...X
Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Deda pentru semestrul I in anul scolar 2021-2022
77202116.12.202128.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind unificarea, intr-o singura parcela, a imobilelor proprietate publica, inscrise in C.F. 51427 Deda, C.F. 51744 Deda si C.F. 50461 Deda, situate administrativ in intravilanul localitatii Deda, com. Deda, jud. Mures
76202116.12.202128.01.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2021si 2022 pentru partizile: 6479,6480, 6481, 6486 –Rastolita, 6481 si 6485- Lunca Bradului
74202116.12.202128.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “SERVICIUL APĂ CANAL-COMUNA DEDA”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei DEDA, judeţul Mureş
73202116.12.202128.01.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2021
72202116.12.202128.01.2022  
Descarca
...X
Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale UAT Deda pentru anul 2022
71202116.12.202127.01.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Deda pe anul 2021
70202116.12.202121.12.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Deda in comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Deda;
69202103.11.202121.12.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar pentru Biserica Ortodoxa Filea din com. Deda, judetul Mures
68202103.11.202121.12.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Comunei Deda, în calitate de membru fondator al Asociaţiei “A.D.I. PROGAZ MUREȘ-VALEA MUREȘULUI SUPERIOR“, pentru realizarea S.F.unificat pe Asociatie
67202103.11.202121.12.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniul ui public al comunei Deda, judeţul Mureş
66202103.11.202121.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Deda , judeţul Mureş
65202103.11.202121.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea inscrierii cabanei “Gura Doncii” in Registrul general al patrimoniului turistic și obținere a certificatului de patrimoniu turistic a imobilului ”Cabana Gura Doncii” proprietate publică a Comunei Deda
64202103.11.202121.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru iluminatul festiv în comuna Deda, județul Mureș , a cheltuielilor privind asigurarea pachetelor de Crăciun „Pomul de Crăciun” si premierea familiilor, casatorite in comuna Deda, care au implinit 50 de ani de casatorie
63202103.11.202121.12.2021  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea retragerii unilateral a UAT Deda in calitate de membru din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES”
62202103.11.202121.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind acordarea de material lemnos de constructie pentru Curta Valer din Bistra Muresului, nr. 177, com. Deda, judetul Mures,
61202103.11.202121.12.2021  
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2021 pentru partizile: 6477, 6456, 6482, 6483, 6484, 7483 si 6475
60202103.11.202121.12.2021  
Descarca
...X
Hotarare privind schimbarea destinatiei unei incaperi din camin cultural romi Deda in capela mortuara
59202103.11.202121.12.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 16 (479 elem.)Prec1234567141516Următoarea