• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
modificarea tarifelor de pret pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat al Orașului Săliște de către SC SERVICII CL Săliște SRL 52 / 2021202121.04.2021
Descarca
15 descărcări
...X
aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului orașului Săliște pentru anul 2020 51 / 2021202121.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
aprobarea Bugetului General al Orasului Saliste pe anul 2021 50 / 2021202121.04.2021
Descarca
10 descărcări
...X
aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Săliște din 21 aprilie 2021 49 / 2021202121.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind alegerea președintelui de ședință48 / 2021202121.04.2021
Descarca
...X
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Săliște47 / 2021202130.03.2021
Descarca
17 descărcări
...X
aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Saliste la data de 31.12.2020 46 / 2021202130.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Orașul Săliște în anul 2021 45 / 2021202130.03.2021
Descarca
...X
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru " Actualizarea Zonei de Locuinte cu Functiuni Complementare de Turism si Servicii (Cladiri pentru cazare; pensiuni turistice; sali de evenimente; restaurant; anexe) " , beneficiar S.C. Domeniul Orlandea S.R.L. 44 / 2021202130.03.2021
Descarca
5 descărcări
...X
aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Săliște din 30 martie 2021 43 / 2021202130.03.2021
Descarca
...X
alegerea președintelui de ședință42 / 2021202130.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie „Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare și realizarea de noi spații verzi și recreative în Orașul Săliște, județul Sibiu” 41 / 2021202122.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Crearea infrastructurii recreative și edilitare aferente în orașul Săliște” 40 / 2021202122.03.2021
Descarca
8 descărcări
...X
aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Orașului Săliște din 22 martie 2021 39 / 2021202122.03.2021
Descarca
7 descărcări
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă38 / 2021202122.03.2021
Descarca
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie „Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare și realizarea de noi spații verzi și recreative în Orașul Săliște, județul Sibiu”37 / 2021202125.02.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie „Înființare centru recreativ în oraș Săliște jud. Sibiu” 36 / 2021202125.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind transformarea unor funcții din aparatul de specialitate al primarului Orașului Săliște 35 / 2021202125.02.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Săliște prin proiecte integrate ,, 34 / 2021202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitie ” Amenajare parc central orasul Saliste ,, 33 / 2021202125.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021 , pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social , și de către părinții apti de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil 32 / 2021202125.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Statutului Orașului Săliște 31 / 2021202125.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Orasul Saliste în anul școlar 2021-2022 30 / 2021202125.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentantului Orașului Săliște în Adunarea Generală a Asociațiilor Apă Canal Sibiu SA 29 / 2021202125.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea si completarea HCL nr.129/2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 28 / 2021202125.02.2021
Descarca
21 descărcări
...X
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în anul 2021 din fondul forestier propriu administrat de RPL Ocol Silvic Valea Frumoasei RA 27 / 2021202125.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Orașului Săliște din 25 februarie 2021 26 / 2021202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă25 / 2021202125.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
închirierea prin licitatie publica a unor mijloace fixe și bunuri imobile înscrise în C.F. nr 102237 Saliste , nr top 102237 24 / 2021202128.01.2021
Descarca
19 descărcări
...X
aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii: „ Amenajare drum acces rutier și pietonal zona Cartier tineretului , Oraș Săliște ” 23 / 2021202128.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 38 (1133 elem.)Prec1234567363738Următoarea