• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Modificarea HCL nr. 37/19.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. obiectivul -Extindere sistem de canalizare în com. Sulița, jud. Botoșani
11202228.02.202228.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a intereselor comunei și ale autorității publice locale din com. Sulița, jud. Botoșani, pentru anul 2022
10202228.02.202228.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea plății cotizației anuale în cuantum de 4000 lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus
9202228.02.202228.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea Actului adițional nr. 1la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul proiectului - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în jud. Botoșani, zona 4 Botoșani, nr. 1020/04.08.20217și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciuluipublic de salubrizare din jud. Botoșani, actualizat
8202228.02.202228.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
...X
Aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, pentru anul 2022
7202228.02.202228.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul com. Sulița, pentru anul 2022
6202209.02.202209.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul com. Sulița, pt. anul 2022
5202209.02.202209.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, pentru anul 2022
4202209.02.202209.02.2022primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Alegerea președintelui de sedintă a C.L. Sulița, pentru perioada februarie - aprilie 2022
3202227.01.202227.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
...X
Aprobarea inventarierii la nivelul UAT Sulița, a materiei impozabile pentru anul fiscal 2022
2202227.01.202227.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
...X
Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Sulița, începând cu data de 01.01.2022
1202227.01.202227.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
7 descărcări
...X
Aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Sulița, pentru anul școlar 2022 - 2023
54202212.01.202212.01.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 30.12.2021
53202130.12.202112.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
Stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale, pe anul 2022, la nivelul com. Sulița, jud. Botoșani
52202121.12.202112.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
7 descărcări
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 15.12.2021
51202115.12.202120.12.2021primar- George Popescu 
Descarca
6 descărcări
...X
declararea de utilitate publică a unor drumuri de interes local de pe raza com. Sulița, jud. Botoșani
50202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
7 descărcări
...X
Aderarea com. Sulița la A.D.I. - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în, Țara de Sus
49202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Acordarea unui sprijinfinanciar prin transfer de la bugetul local către lăcașurile de cult ale com. Sulița, pt. anul 2021
48202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al com. Sulița, pt. trim. III 2021
47202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Darea în folosință gratuită către Asociația Suflete Albastre Botoșani, cu sediul în loc. Sulița, pe termen de 3 ani, a unui spațiu situat în clădire - Gradinița nr. 2 Dracșani, unde funcționează Centrul de Educație și Sănătate pt. Copii și Vârstnici în Risc Social Bătrânețe Demnă, Copilărie fericită
46202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru anul școlar 2021 - 2022, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat ai Școlii Gimnazilae nr. 1 Sulița
45202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea valorii totale a proiectului -Achiziție materiale sanitare necesare desfășurării activităților didactice în com. Sulița, în contextul pandemiei COVID-19, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
44202108.11.202108.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință extraordinară a C.L. Sulița, convocată de îndată pt. data de 08.11.2021
43202108.11.202111.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Alegerea președintelui de ședință, perioada nov. 2021 - ian. 2022
42202129.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Desemnarea consilierului local Balan Ilie-Viorel, membru al comisiei de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Sulița
41202129.10.202105.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 01.11.2021
40202129.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în A.G.A. ADI AQUA Botoșani, pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare -epurare propusă de operatorul regional SC NOVA APASERV SA Bt.
39202129.10.202105.11.2021  
Descarca
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - Construire baza sportivă în com. Sulița
38202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob.-Extindere sistem de canalizare în com. Sulița
37202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
9 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob. - Modernizare drumuri de interes local în com. Sulița
36202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (37 elem.)Prec12Următoarea