• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Sulița, pentru anul școlar 2022 - 2023
54202212.01.202212.01.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 30.12.2021
53202130.12.202112.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale, pe anul 2022, la nivelul com. Sulița, jud. Botoșani
52202121.12.202112.01.2022primar- George Popescu 
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 15.12.2021
51202115.12.202120.12.2021primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
declararea de utilitate publică a unor drumuri de interes local de pe raza com. Sulița, jud. Botoșani
50202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
Aderarea com. Sulița la A.D.I. - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în, Țara de Sus
49202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Acordarea unui sprijinfinanciar prin transfer de la bugetul local către lăcașurile de cult ale com. Sulița, pt. anul 2021
48202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al com. Sulița, pt. trim. III 2021
47202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Darea în folosință gratuită către Asociația Suflete Albastre Botoșani, cu sediul în loc. Sulița, pe termen de 3 ani, a unui spațiu situat în clădire - Gradinița nr. 2 Dracșani, unde funcționează Centrul de Educație și Sănătate pt. Copii și Vârstnici în Risc Social Bătrânețe Demnă, Copilărie fericită
46202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru anul școlar 2021 - 2022, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat ai Școlii Gimnazilae nr. 1 Sulița
45202126.11.202126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Aprobarea valorii totale a proiectului -Achiziție materiale sanitare necesare desfășurării activităților didactice în com. Sulița, în contextul pandemiei COVID-19, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
44202108.11.202108.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință extraordinară a C.L. Sulița, convocată de îndată pt. data de 08.11.2021
43202108.11.202111.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Alegerea președintelui de ședință, perioada nov. 2021 - ian. 2022
42202129.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Desemnarea consilierului local Balan Ilie-Viorel, membru al comisiei de evaluare a probei de interviu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Sulița
41202129.10.202105.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 01.11.2021
40202129.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în A.G.A. ADI AQUA Botoșani, pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare -epurare propusă de operatorul regional SC NOVA APASERV SA Bt.
39202129.10.202105.11.2021  
Descarca
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - Construire baza sportivă în com. Sulița
38202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob.-Extindere sistem de canalizare în com. Sulița
37202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
8 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob. - Modernizare drumuri de interes local în com. Sulița
36202119.10.202105.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Plata cotizației anuale, aferentă anului 2021, datorată de com. Sulița, membru fondator din sectorul public în cadrul Asociației Leader Colinele Moldovei
35202130.09.202130.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în A.G.A. A.D.I. AQUA Botoșani, pentru aprobarea primirii de noi membri în ADI AQUA Botoșani
34202130.09.202130.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul -Reabilitare Grădiniță cu program normal nr. 2 Dracșani, com. Sulița
33202123.09.202128.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
1 descărcări
...X
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofiananțării de la bugetul local pentru obiectivul- Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița
32202123.09.202128.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X
Actualizare indica tori tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul: "Reabilitare Scoală Gimnazială nr. 2 Dracșani, com. Sulița
31202123.09.202128.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
2 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local, începând cu data de 23.09.2021
30202123.09.202123.09.2021primar- George Popescu 
Descarca
3 descărcări
...X
Aderarea com. Sulița la A.D.I. - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus
49101.01.000126.11.2021primar- George Popescu 
Descarca
...X