• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind modificarea HCL nr. 47/2019 privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie, respectiv "Sala de reuniuni a enoriasilor bisericilor din localitatea Agarbiciu"36 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a terenului proprietate privata a comunei Axente Sever, aferent imobilului casa de locuit, situat in localitatea Agarbiciu, nr. 476, comuna Axente Sever, jud. Sibiu35 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A. Medias34 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Axente Sever33 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "NORD TRANS" 32 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizare strazi in comuna Axente Sever, judetul Sibiu"31 / 2020202016.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni30 / 2020202016.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor principali ai investitiei (indicatori fizici si tehnico-economici), a Listei prioritare de investitii si a Planului anual de evolutie a tarifelor pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu" in cadrul POIM29 / 2020202028.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, jud. Sibiu si al serviciilor din subordinea Consiliului local al comunei Axente Sever28 / 2020202028.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile de pe raza comunei Axente Sever, judetul Sibiu27 / 2020202028.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu si a serviciilor subordonate Consiliului Local Axente Sever26 / 2020202028.05.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II, din anul scolar 2019-202025 / 2020202028.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind modificarea taxei speciale prevazuta pentru eliberarea numerelor de inregistrare pentru vehiculele lente si mopede, stabilita prin HCL Axente Sever nr. 53/201924 / 2020202028.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Axente Sever pentru anul 202023 / 2020202028.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim I al anului 202022 / 2020202028.05.2020
Descarca
...X
Privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Axente Sever nr. 71/2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 202021 / 2020202028.05.2020
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de doua luni20 / 2020202028.05.2020
Descarca
...X
Privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, conform Ordinului nr. 75/201919 / 2020202031.03.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Privind aprobarea Statutului comunei Axente Sever, judetul Sibiu18 / 2020202031.03.2020
Descarca
89 descărcări
...X
Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local Axente Sever si ale comisiilor de specialitate ale acestuia17 / 2020202031.03.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Axente Sever care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Axente Sever, dna. Iuga Andreea Maria16 / 2020202031.03.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al comunei Axente Sever, jud. Sibiu15 / 2020202031.03.2020
Descarca
...X
Privind prorogarea termenului pentru acordarea bonificatiei stabilita prin HCL Axente Sever nr. 53/2019 si anularea taxei pentru oficierea casatoriilor in zile nelucratoare14 / 2020202031.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului pentru anul 202013 / 2020202031.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 40/2019 privind includerea in domeniul public al comunei Axente Sever a imobilului teren inscris in CF nr. 101706 Axente Sever (CF vechi nr. 217 Agarbiciu), nr. top 85 Agarbiciu, in suprafata de 471 mp, situat in intravilanul localitatii Agarbiciu12 / 2020202020.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind aprobarea Planurilor de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in cursul anului 2020, de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat si de catre persoanele pentru care instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii11 / 2020202020.02.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea tarifelor taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Axente Sever pentru anul 2020 si de modificare a Regulamentului privind taxa speciala de salubrizare la nivelul comunei Axente Sever10 / 2020202020.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, aferente unor activitati din componenta Serviciului de salubritate prevazute in anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizata iulie 20159 / 2020202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2020-20218 / 2020202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-20237 / 2020202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 13 (365 elem.)Prec1234567111213Următoarea