• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 40/2019 privind includerea in domeniul public al comunei Axente Sever a imobilului teren inscris in CF nr. 101706 Axente Sever (CF vechi nr. 217 Agarbiciu), nr. top 85 Agarbiciu, in suprafata de 471 mp, situat in intravilanul localitatii Agarbiciu12 / 2020202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Planurilor de actiuni sau lucrari de interes local, care vor fi realizate in cursul anului 2020, de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat si de catre persoanele pentru care instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii11 / 2020202020.02.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea tarifelor taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Axente Sever pentru anul 2020 si de modificare a Regulamentului privind taxa speciala de salubrizare la nivelul comunei Axente Sever10 / 2020202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, aferente unor activitati din componenta Serviciului de salubritate prevazute in anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizata iulie 20159 / 2020202020.02.2020
Descarca
...X
Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2020-20218 / 2020202020.02.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-20237 / 2020202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta la nivelul comunei Axente Sever, jud. Sibiu5 / 2020202009.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 2/2019 cu privire la punerea in aplicare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu si al serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu4 / 2020202009.01.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Privind transformarea unor posturi si modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu3 / 2020202009.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Axente Sever nr. 180/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trim IV, anul 2019 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in anul 20202 / 2020202009.01.2020
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu pe o perioada de trei luni1 / 2020202009.01.2020
Descarca
...X
Privind acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii SMURD Copsa Mica, incepand cu anul 201959 / 2019201906.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind transformarea unui post din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu58 / 2019201906.12.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 30/2019 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale a personalului incadrat voluntar in cadrul S.V.S.U al comunei Axente Sever, jud. Sibiu si acordarea de compensatii in bani personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. al comunei Axente Sever, jud. Sibiu57 / 2019201906.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind asocierea Comunei Axente Sever prin Consiliul Local Axente Sever, cu unitatile administrativ teritoriale: Municipiul Medias, Comuna Alma, Comuna Atel, Comuna Biertan, Comuna Blajel, Comuna Brateiu, Orasul Coipsa Mica, Comuna Darlos, Orasul Dumbraveni, Comuna Mosna, Comuna Seica Mica, Comuna Tarnava si Comuna Valea Viilor in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate56 / 2019201906.12.2019
Descarca
...X
Privind vanzarea, in rate, a imobilului constructie situat in localitatea Axente Sever, strada Dupa Gradini, nr. 259, comuna Axente Sever, inscris in CF nr. 100727-C1 Axente Sever, nr. top 590-591/1 catre titulara contractului de inchiriere, doamna Oancea Maria, in conformitate cu prevederile Legii nr. 112/199555 / 2019201906.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Privind inchirierea, prin licitatie publica, a suprafetei de 24,71 mp din imobilul situat in localitatea Axente Sever, str. Principala, nr. 165 (sediul vechi al primariei), proprietatea publica a comunei Axente Sever, jud. Sibiu54 / 2019201906.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind stabiliorea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 202053 / 2019201906.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 201952 / 2019201906.12.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, care vor fi realizate in cursul anului 2019, de catre persoanele pentru care instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii51 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizata iulie 201550 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I, din anul scolar 2019-202049 / 2019201928.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 5 ani a microbuzului scolar marca Opel Movano-Cibro, an fabricatie 2015, seria sasiu W0LVV34VEFB082049, cu numar de inmatriculare SB 51 PAS catre Scoala Gimnaziala Axente Sever in scopul asigurarii transportului scolar48 / 2019201928.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Axente Sever, județul Sibiu, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație47 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind insusirea Raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI R.L.U. PENTRU CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANT in Axente Sever, intravilan FN, CF nr. 101692 Axente Sever, nr. top. 101692, in suprafata de 2.000 mp, beneficiar Mitrea Nicolae46 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind modificarea unor obiective de investitii si rectificarea bugetului local pentru anul 201945 / 2019201928.10.2019
Descarca
...X
Privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat cu SC Meditur SA Medias in vederea eliberarii legitimatiilor pentru transportul public urban in comun de suprafata, pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, insotitorilor si asistentilor personali ai acestora din comuna Axente Sever, judetul Sibiu44 / 2019201905.09.2019
Descarca
...X
Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, precum si a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever, fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local Axente Sever43 / 2019201905.09.2019
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 201942 / 2019201905.09.2019
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni41 / 2019201905.09.2019
Descarca
...X
Page 1 of 12 (341 items)Prev1234567101112Next