• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona functionala a ADI Nord Trans", a cheltuielilor aferente proiectului, precum si a participarii Comunei Axente Sever in parteneriat la programul de finantare I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) in cadrul Planului National de redresare si Rezilienta, Componenta C10-Fondul Local si a acordului de parteneriat
19202216.05.202216.05.2022  
Descarca
...X
Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei ADI "ECO" Sibiu sa voteze impotriva ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L.
18202214.04.202209.05.2022  
Descarca
...X
Privind dezmembrarea imobilului teren apartinand domeniului privat al comunei Axente Sever, jud. Sibiu, inscris in CF nr. 100672 Axente Sever, nr. cad. 100672, in suprafata de 18.336 mp
17202214.04.202209.05.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea contului de executie pe trim I al anului 2022
16202214.04.202209.05.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea participarii comunei Axente Sever prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate "NORD TRANS", la programul de finantare I.1.1. Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 - Fondul Local
15202214.04.202209.05.2022  
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2022)
14202214.04.202209.05.2022  
Descarca
...X
Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2022-2023
13202229.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
Privind acordarea unui mandat special primarului comunei Axente Sever - dl. Marius Grecu, ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari in vederea exercitarii votului favorabil
12202229.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu
10202229.03.202213.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Axente Sever, jud. Sibiu, pentru anul 2022
9202229.03.202213.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Axente Sever care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Axente Sever, dna. Iuga Andreea Maria, pentru anul 2021
8202229.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Medias - Directia Silvica Sibiu, pentru anul 2022
7202229.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2022
6202229.03.202213.04.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea Planurilor de actiuni sau de lucrari de interes local, care vor fi realizate in cursul anului 2022, de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat si pentru persoanele pentru care instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii
5202203.02.202217.02.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea pentru anul 2022, a volumului, modului de valorificare si metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase, provenita din fondul forestier aflat in proprietatea publica a comunei Axente Sever
4202203.02.202217.02.2022  
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
3202203.02.202217.02.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in anul 2022
2202206.01.202213.01.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni
1202206.01.202213.01.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trim IV al anului 2021
52202129.12.202129.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 38/28.09.2021 privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a terenului proprietatea privata a comunei Axente Sever, inscris in CF nr. 101952, in suprafata de 250 mp, aferent imobilului casa de locuit, situat in localitatea Axente Sever, nr. 109, comuna Axente Sever, jud. Sibiu, catre doamna Achim Anuta (fosta Jata)
51202116.12.202122.12.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
48202116.12.202122.12.2021 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022
Descarca
27 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022
47202116.12.202122.12.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Axente Sever in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director din unitatile de invatamant preuniveristar din comuna Axente Sever
46202105.11.202111.11.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I, din anul scolar 2021 - 2022
45202105.11.202111.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul de Investitii "Anghel Saligny" si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Realizare pista pentru biciclete intre localitatile Axente Sever si Agarbiciu, comuna Axente Sever, judetul Sibiu"
44202105.11.202111.11.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trim IV al anului 2021 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
43202105.11.202111.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea programului pilot in Municipiul Medias in vederea implementarii instrumentului economic "plateste pentru cat arunci" la nivelul tuturor UAT-urilor mmembre A.D.I. "ECONORD Sibiu"
42202119.10.202102.11.2021  
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea Cererii de finantare prin Programul de Investitii "Anghel Saligny" si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in comuna Axente Sever, judetul Sibiu"
41202119.10.202102.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trimestrul IV al anului 2021
40202119.10.202102.11.2021  
Descarca
1 descărcări
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni (octombrie - decembrie 2021)
39202119.10.202102.11.2021  
Descarca
...X
Pag. 1 din 16 (454 elem.)Prec1234567141516Următoarea