• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Axente Sever, judetul Sibiu18 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind infiintarea si amenajarea a doua statii de autobuz pentru serviciile de transport public prin curse regulate judetene in comuna Axente Sever, jud. Sibiu17 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren situat in localitatea Axente Sever, comuna Axente Sever, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 101914 Axente Sever, CF vechi nr. 246II, nr. top. 933, in suprafata de 1.647 mp16 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II, din anul scolar 2020 - 202115 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind aprobarea darii in administrare catre Scoala Gimnaziala Axente Sever a imobilelor cladiri si terenuri apartinand domeniului public de interes local al comunei Axente Sever, jud. Sibiu14 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni (aprilie-iunie 2021)13 / 2021202102.04.2021
Descarca
...X
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim IV al anului 202012 / 2021202126.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a comunei Axente Sever pentru perioada 2021-2027 si in perspectiva pana in 203011 / 2021202126.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Axente Sever care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Axente Sever, dna. Iuga Andreea Maria, pentru anul 202010 / 2021202126.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD Sibiu" cu republicarea acestora in forma actualizata - 20209 / 2021202126.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrai de interes local, care vor fi realizate in cursul anului 2021 de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat se de catre persoanele pentru care instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii8 / 2021202126.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2021 - 20227 / 2021202126.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea achizitionarii serviciilor de redactare acte juridice, consultanta, asistenta, reprezentare in vederea contestarii Deciziei Curtii de Conturi Sibiu nr. 53/20206 / 2021202107.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 36/2020 privind modificarea HCL nr. 47/2019 privind propunerea schimbarea destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie, respectiv "Sala de reuniuni a enoriasilor bisericilor din localitatea Agarbiciu"5 / 2021202107.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 57/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20214 / 2021202107.01.2021
Descarca
10 descărcări
...X
Privind aprobarea, pentru anul 2021, a volumului, modului de valorificare si metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase, provenit[ din fondul forestier aflat in proprietatea publica a comunei Axente Sever3 / 2021202107.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in anul 20212 / 2021202107.01.2021
Descarca
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni (ianuarie - martie 2021)1 / 2021202107.01.2021
Descarca
...X
Privind inregistrarea Primariei comunei Axente Sever, judetul Sibiu in Sistemul National electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar (SNEP). precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar62 / 2020202017.12.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Privind desemnarea Primarului comunei Axente Sever - dl. Marius Grecu, ca reprezentant al comunein Axente Sever in Adunarea Generala a A.D.I. "ECONORD" Sibiu61 / 2020202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Axente Sever, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2020-202160 / 2020202017.12.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I, din anul scolar 2020-202159 / 2020202017.12.2020
Descarca
13 descărcări
...X
Privind acceptarea sponsorizarii oferite de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Medias pentru "Lucrari de renovare si dotari pentru Gradinita din Agarbiciu"58 / 2020202017.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2021 57 / 2020202017.12.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 202056 / 2020202017.12.2020
Descarca
...X
Privind alegerea Viceprimarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu55 / 2020202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind organizarea si stabilirea componentei Comisiiolor de specialitate ale Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru mandatul 2020-202454 / 2020202017.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru luna decembrie 202053 / 2020202017.12.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim III al anului 202052 / 2020202026.10.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 si utilizarea excedentului anilor precedenti51 / 2020202026.10.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 14 (409 elem.)Prec1234567121314Următoarea