• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Aprobarea privind modificarea HCL. nr. 48 din 27.10.2021 privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6687/2021, 6690/2021, 6691/2021
22202222.06.202222.06.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6715/2022, UP. III, ua. 49A si 50A - 99,3 mc. si Partida nr. 6717/2022, UP. II, ua. 4-185,86 mc.
21202222.06.202222.06.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobare privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partizile nr. 6703/2022, 6707/200, 6708/2022, 6699/2022, 6710/2022 si 6714/2022
20202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea modificarii si actualizarii Statului de funcii al aparatului de specialitate al primarului comunei Chiheru de Jos
19202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea actualizarii PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - 2022
18202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
17202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
16202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
15202231.05.202231.05.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea noilor tarife pentru apa potabila distribuita in comuna Chiheru de Jos, judetul Mures, incepand cu data de 1 mai 2022
14202221.04.202221.04.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CHIHERU DE JOS, JUD.MURES"
13202221.04.202221.04.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind implementarea proiectului "Infiintare sistem de supraveghere video in comuna Chiheru de Jos"
12202215.03.202215.03.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "INFIINTARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA CHIHERU DE JOS"
11202215.03.202215.03.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022
10202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures aferente anului scolar 2021-2022 - SEMESTRUL I
9202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea retelei scoalre pe anul 2022-2023 de pe raza comunei Chiheru de jos, judetul Mures
8202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021
7202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea utilizarii excedentului anual rezultat la finele anului 2021, in anul 2022
6202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2022
5202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
4202211.02.202211.02.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul "Modernizarea si renovarea caminelor culturale din satele Chiheru de Jos si Urisiu de Jos, Comuna Chiheru de Jos"
3202205.01.202205.01.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea utilizatii excedentului anual rezultate la finele anului 2021, in anul 2022
2202205.01.202205.01.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea privind acoperirea definitiva a deficitului sectiuniii de dezvoltare al sursei A, pe anul 2021 din excedentul anului precedent
1202205.01.202205.01.2022Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea Regulamentului privind promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale in munca neremunerata in folosul comunitatii
56202114.12.202114.12.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr.6692/ 2100138504150, UP XI, u.a. 89
55202114.12.202114.12.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, in comuna Chiheru de Jos
54202114.12.202114.12.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
53202114.12.202114.12.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Chiheru de Jos, Judetul Mures"
52202125.11.202125.11.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea privind stabilirea destinatiei si a pretului de vanzare a masei lemnoase din Partida nr. 6694/2100138503770, UP II, u.a. 12
51202125.11.202125.11.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Chiheru de Jos pe anul 2021
50202125.11.202125.11.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Aprobarea privind alegera presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
49202125.11.202125.11.2021Primar, Eremia Pop 
Descarca
...X
Pag. 1 din 6 (176 elem.)Prec123456Următoarea