• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T oraș Hârșova și Asociația Activități Sociale Turism Antreprenoriat Formare în vederea depunerii proiectului ,,CDI Dobrogea balneoclimatică”, în cadrul POAT 2014-202059202128.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
modificarea H.C.L. nr. 143 din 24.08.2017 privind înființarea CLUBULUI SPORTIV “VIITORUL HÂRȘOVA” și numirea reprezentanților comunității în Comitetul Director al Clubului Sportiv “VIITORUL HÂRȘOVA” 58202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din orașul Hârșova începând cu semestrul 2 al anului şcolar 2020 - 2021 54202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
stabilirea normativelor proprii pentru consumul de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a UAT Hârșova și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Hârșova53202121.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,60% 52202121.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
aprobarea Bugetului Inițial al Orașului Hârșova pentru anul 2021 51202121.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Orășenesc Hârșova la 21.04.2021 50202121.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova49202107.04.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind acordarea unui mandat general Primarului Orașului Hârșova în vederea reprezentării Consiliului Local al Orașului Hârșova în fața instanțelor de judecată48202131.03.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 25.02.2021 privind actualizarea comisiilor de specialitate a consiliului local Hârșova, județul Constanța 47202131.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind completarea Anexei 1 la HCL nr.141/30.10.2008 privind condițiile și criteriile de evaluare pentru acordarea locuințelor sociale și Anexei 1 la HCL nr.72/25.06.2009 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii44202131.03.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Platformei de Colectare şi Managementul Gunoiului de Grajd în oraşul Hârşova43202131.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Oraganizare si Functionare a Spitalului Orășenesc Hârșova la 22.03.202142202122.03.2021
Descarca
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova41202122.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 144 din 18.12.2020 pentru aprobarea Programului de investiţii al oraşului Hârşova pentru anul 202140202115.03.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 136/25.11.2020 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei constituite în unităţile de învăţământ de pe raza unităţii administrativ - teritoriale Hârşova39202115.03.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Hârşova, la data de 31.12.202038202115.03.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Hârşova, la data de 31.12.202037202115.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea casării de mijloace fixe din gestiunea orașului Hârșova36202115.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind modificarea și completarea pozițiilor nr.9 si 10 din Anexa 4 a Hotărârii Consiliului Local nr.7/23.01.2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hârșova județul Constanța 35202115.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Spitalului Orășenesc Hârșova la 04.03.202134202115.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova33202115.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova32202103.03.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea realizării alipirii terenurilor situate în orașul Hârșova, str. Celea Mare, nr. 7 și 9, în suprafață totală de 41.027 m.p.26202125.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea delegării directe parțiale a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Hârșova, Județul Constanța25202125.02.2021 ...X
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 15/ 09.02.2021 la Regulamentul de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone24202125.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERILOR în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiect implementat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", APELUL DE PROIECTE NR. 1, “CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR”23202125.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 64/30.06.2016 pentru aprobarea criteriile de selecție și de evaluare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Carsium Edil S.R.L. Hârșova și a Regulamentului Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Carsium Edil S.R.L. Hârșova22202125.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea și completarea HCL nr. 120 din 02.11.2020 de constituire a comisiilor de specialitate a consiliului local Hârșova, județul Constanța21202125.02.2021
Descarca
13 descărcări
...X
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 144 din 18.12.2020 pentru aprobarea Programului de investiţii al oraşului Hârşova pentru anul 202120202125.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Pag. 1 din 6 (179 elem.)Prec123456Următoarea