• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea suplimentarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Canalizare ape uzate si menajere si statii de epurare comuna Seica Mica ,satele Seica Mica si Sorostin”’ 36202004.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta35202004.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curs regulate „NORD TRANS” 34202017.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Înființarea și dotarea centrului de asistență medicală comunitară și socială Șeica Mică prin reabilitare, extindere și modernizare clădire existentă ”33202017.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim.III 202032202017.07.2020
Descarca
...X
privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, la SC.ECO-SAL SA MEDIAS30202022.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta29202022.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HCL - presedinte de sedinta31202017.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici , a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM. 28202029.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.51/22.11.201927202029.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor terenuri pentru pasuni/pajisti comunale din comuna Seica Mica 26202029.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium,, 25202029.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli din cadrul Primariei Comunei Seica Mica24202029.05.2020
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Seica Mica23202029.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Consiliului Local al comunei Seica Mica, la TRIM.I 202022202029.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim.II -202021202029.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta20202029.05.2020 ...X
 1202020.05.2020
Descarca
12 descărcări
...X