• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
Rectificarea bugetului local
70202207.07.202207.07.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
69202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
68202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
67202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
66202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
65202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
64202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
63202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
62202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
61202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
60202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
59202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
58202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
57202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
56202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
55202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Propunerea de atribuire a terenului aferent apartamentului
54202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Insuşirea documentaţiei tehnice, topografice de identificare, amplasament şi delimitare a imobilului curţi construcţii Şcoala primară şi Camin cultural din Muncelu
53202230.06.202230.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Acordarea burselor scolare pentru elevii de la Liceul “Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries, pe semestrul II, an scolar 2021-2022
52202230.06.202230.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice
51202230.06.202230.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local
50202230.06.202230.06.2022  
Descarca
...X
Aprobarea modificărilor tehnice şi financiare ale obiectivului de investiţii ,,Modernizare Baza sportivă - Baia de Arieş”, precum şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici
49202230.06.202230.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea tarifelor practicate de SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deşeurilor menajere, pentru oraşul Baia de Arieş
48202230.06.202230.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Insuşirea Acordului de Cooperare cu Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, pentru organizarea şi exercitare funcţiei de audit intern, la nivelul oraşului Baia de Arieş
47202230.06.202230.06.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
Modificarea punctului 10 din Anexa nr.6 – Alte taxe locale, la HCL nr. 20/2021 privind stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (taxe strand)
46202230.06.202230.06.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10-FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii "Elaborarea în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Baia de Arieș, Județ Alba"
45202225.05.202225.05.2022  
Descarca
...X
Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orasul Baia de Arieș și UAT Comuna Sălciua, în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul COMPONENTEI C10 - Fondul Local, Axa de intervenție I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), apelul de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.1, a proiectului „Realizarea transportului public electric în Oraşul Baia de Arieş şi zona periurbană ”
44202225.05.202225.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Realizarea transportului public electric în Orașul Baia de Aries și zona periurbană
43202225.05.202225.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – FONDUL LOCAL,apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale,adepunerii proiectului „Renovarea energeticăa Căminului Muncitoresc din Orașul Baia de Arieș”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,a notei de fundamentare a investițieiși a cheltuielilor aferente acestuia
42202218.05.202218.05.2022  
Descarca
...X
Aprobarea participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – FONDUL LOCAL,apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale, a depunerii proiectului „Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Orașul Baia de Arieș”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect,a notei de fundamentare a investițieiși a cheltuielilor aferente acestuia
41202218.05.202218.05.2022  
Descarca
...X
Pag. 1 din 10 (291 elem.)Prec12345678910Următoarea