• Alege
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu pentru anul 2021 21202121.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr. 20 privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020 - 202120202121.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr. 19 privind alegerea președintelui de ședință19202121.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 202118202121.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr. 17 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 35/19.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare și dotare grădinițe, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”17202112.04.2021
Descarca
...X
Hotărârea nr 16 privind scutirea impozitului pe clădiri și teren pentru veterani de razboi, văduve de veteran, persoane cu handicap și alte categorii de persoane pentru anul 2021 16202131.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărârea nr. 15 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Arpașu de Jos pentru anul școlar 2021 – 202215202118.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărârea nr. 14 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Arpașu de Jos pentru anul școlar 2021 – 202214202118.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărârea nr. 13 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale13202118.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Hotărârea nr. 12 privind închirierea pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Arpașu de Jos, județul Sibiu12202118.02.2021
Descarca
17 descărcări
...X
Hotărârea nr. 11 cu privire la aprobarea actului adițional nr.4 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităților administrativ teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare11202118.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
Hotărârea nr. 10 privind modificarea și completarea art.1 și art.4 din H.C.L. nr. 5 din 31.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza comunei Arpașu de Jos și a anexei - Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Arpașu de Jos 10202118.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HCL nr.9 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 823/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Rețele hidroedilitare, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”9202120.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
HCL nr.8 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 823/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Rețele hidroedilitare, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”8202120.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HCL nr.7 privind validarea Dispozitia primarului nr. 149/22.12.20207202120.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HCL nr.6 privind utilizarea excedentului disponibil la finalul anului 2020 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare6202120.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
HCL nr.5 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Șerb Bogdan-Ovidiu, ales pe lista de candidaţi a P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta5202120.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X
HCL nr.4 privind alegerea președintelui de ședință4202120.01.2021
Descarca
...X
HCL nr.3 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Arpașu de Jos pe anul 20203202120.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
HCL nr.2 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul protecţiei civile în comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu2202120.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
HCL nr.1 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Arpașu de Jos, pentru activitatea desfășurată în anul 20201202120.01.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Hotararea nr. 45 cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta U.A.T Or. Victoria în relațiile cu ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE ECO SISTEM VICTORIA și SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 45202017.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Hotararea nr. 45 cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta U.A.T com. Arpașu de Jos în relațiile cu ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARA ECO SISTEM VICTORIA și SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 45202017.12.2020 ...X
Hotararea nr. 44 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 202044202017.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotararea nr. 43 privind programul audientelor acordate cetatenilor de catre Primarul si Viceprimarul comunei Arpasu de Jos, Secretarul general al comunei Arpasu de Jos si Consilierii locali in perioada 2020 - 202443202017.12.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Hotararea nr. 42 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă atribuită ca și cotă de tăiere pentru anul 2021, precum și a prețurilor pentru masa lemnoasă (fasonată la drum auto) și preţul de vânzare a lemnului de foc destinat populaţiei42202017.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Hotararea nr. 41 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Arpașu de Jos, pentru anul 202141202017.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotararea nr. 40 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 202140202017.12.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Hotararea nr. 39 privind aprobarea contribuţiei Comunei Arpașu de Jos pentru funcționarea compartimentului de audit public intern înființat în cadrul Filialei Județeane Sibiu a Asociației Comunelor din România39202017.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotararea nr. 38 privind însuşirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern38202017.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (218 elem.)Prec12345678Următoarea