• Meniu
    v
Hotărârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărârea nr. 30 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor comunei Arpașu de Jos, a Consiliului Local a comunei Arpașu de Jos, a Instituţiei Primarului comunei Arpașu de Jos, precum şi a Comisiei Locale de Fond Funciar Arpașu de Jos 30202027.08.2020
Descarca
...X
Hotărârea nr. 29 privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice de specialitate la obiectivul de investitii "Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu” 29202027.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărârea nr. 28 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 28202027.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂREA nr. 27 privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română Arpașu de Jos a Imobilului cu nr. 222 din localitatea Arpașu de Jos, jud. Sibiu, pe o perioadă de 49 ani 27202027.08.2020
Descarca
...X
HOTARAREA nr. 26 privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Arpasu de Jos 26202027.08.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 25 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202025202028.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotararea nr. 24 privind stabilirea unor măsuri în vederea actualizării domeniului public și a serviciilor de apă și canal 24202026.07.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hotararea nr. 23 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 764/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”23202030.06.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotararea nr. 22 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 823/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Rețele hidroedilitare, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”22202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr. 21 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare, însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea, caietului de sarcini şi a regulamentului de desfăşurare a licitaţiei publice în vederea vânzării Tractorului U684DT21202030.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotararea nr. 20 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM20202030.06.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 19 privind aprobarea cotizației ce decurge din calitatea de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional Pentru Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului- Țara Făgărașului 19202030.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr. 18 privind alegerea președintelui de ședință18202030.06.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 17 privind aprobarea implementarii proiectului: “ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE, COMUNA ARPASU DE JOS, JUDETUL SIBIU”17202027.05.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 16 privind validarea Dispoziției nr. 51/04.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202016202027.05.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 15 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Arpașu de Jos, județul Sibiu pentru anul 2020 15202027.05.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 14 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 14202028.04.2020
Descarca
...X
H O T A R A R E A Nr. 13 Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2020 13202028.04.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 12 privind alegerea presedintelui de sedinta12202026.03.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prezentat de către Ocolul Silvic Arpaș pentru administrarea fondului forestier al comunei Arpașu de Jos 11202026.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr. 10 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Arpaşu de Jos 10202026.03.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 9 privind completarea Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos, aprobat în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 41/2019 9202026.03.2020
Descarca
...X
Hotarare privind acordul de principiu pentru cumpararea imobilului - Constructie Baraj Albota8202020.02.2020
Descarca
21 descărcări
...X
Hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Arpasu de Jos pentru anul scolar 2020 – 20217202020.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind scutirea impozitului pe cladiri si teren pentru veterani de razboi, vaduve de veterani persoane cu handicap si alte categorii de persoane pentru anul 20206202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20205202020.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea contului de executie pe anul 20194202030.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind actualizarea PAAR3202030.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind stabilirea primarului ca evaluator al performantelor secretarului general al comunei2202030.01.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli in anul 20191202009.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 7 (181 elem.)Prec1234567Următoarea