• Alege
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotărâre [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
HOTARAREA NR. 32/27.08.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei Breaza a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori decedati32202127.08.202109.09.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.31/27.08.2021 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 31202127.08.202127.08.2021primar Deak Attila 
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 30/27.08.2021 privind aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eşalonării la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice30202127.08.202127.08.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 29/27.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta 29202127.08.202127.08.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.28/27.07.2021 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021”28202127.07.202109.09.2021  
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 27/27.07.2021 privind implementarea proiectului „Dotare cămin cultural din comuna Breaza, județul Mureș”27202127.07.202127.07.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 26/30.06.2021 privind aprobarea procedurii de bransare/debransare la reteaua de apa a comunei Breaza26202130.06.202130.06.2021primar Deak Attila 
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 25/30.06.2021 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local 25202130.06.202130.06.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 24/30.06.2021 privind aprobarea completarii prevederilor HCL Breaza nr.19 din 29.03.201824202130.06.202130.06.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 23/28.05.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta 23202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.22 /28.05.2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Breaza și ale autorităților publice locale din comuna Breaza, judetul Mures22202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.21/28.05.2021 privind aprobarea incheierii unui nou contract de inchiriere cu Parohia Reformata Breaza privind spatiul in care isi desfasoara activitatea gradinita din sat Breaza21202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.20 /28.05.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Breaza, judetul Mures20202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.19 /28.05.2021 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-lui Lacatus Alexandru in vederea acordarii unui ajutor de urgenta19202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
...X
HOTARAREA NR.18 /28.05.2021 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Moldovan Doinita Nadia in vederea acordarii unui ajutor de urgenta 18202128.05.202128.05.2021primar Deak Attila 
Descarca
...X
HOTARAREA NR.17/22.04.2021 privind stabilirea componentei si a atributiilor echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Breaza, judetul Mures17202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 16/22.04.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin16202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 15/22.04.2021 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”15202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 14/22.04.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza, judetul Mures14202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 13/22.04.2021 privind reportarea si utilizarea excedentului anului 2020 al bugetului local in exercitiul financiar al anului 202113202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 12/ 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 202112202122.04.202122.04.2021primar Deak Attila 
Descarca
7 descărcări
...X
HOTARAREA NR.11/30.03.2021 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Breaza11202130.03.202130.03.2021primar Deak Attila 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR.10/30.03.2021 privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă pentru persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv anexele acestora si pretului apei potabile furnizate pe raza comunei Breaza, judetul Mures 10202130.03.202130.03.2021primar Deak Attila 
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.9/30.03.2021 privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare locală a comunei Breaza, județul Mures pentru perioada 2020 – 2027” 9202130.03.202130.03.2021primar Deak Attila 
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR.8/30.03.2021 privind emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Breaza, in calitate de administrator al domeniului public pentru lucrarea “Actualizare si realizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Breaza, judetul Mures” 8202130.03.202130.03.2021primar Deak Attila 
Descarca
7 descărcări
...X
HOTARAREA NR.7 /22.02.2021 privind modificarea Anexei la HCL nr.17/25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş 7202122.02.202122.02.2021primar Deak Attila 
Descarca
9 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 6/22.02.2021 privind reanalizarea HCL nr.38/23.09.2020 privind scoaterea din evidenta contabila a sumei de 9250 lei reprezentand prejudiciul nerecuperat de la Cabinet Individual Auditor Public Intern Rad Ioana, in sensul revocarii acesteia6202122.02.202122.02.2021primar Deak Attila 
Descarca
13 descărcări
...X
HOTARAREA NR.5/22.02.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023, la nivelul comunei Breaza, judetul Mures5202122.02.202122.02.2021primar Deak Attila 
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 4/22.02.2021 privind aprobarea Reţelei şcolare de pe raza comunei Breaza pentru unitatile de invatamant preuniversitar din unitatea administrativ-teritoriala Breaza, judetul Mures, pentru anul şcolar 2021-20224202122.02.202122.02.2021primar Deak Attila 
Descarca
...X
HOTARAREA NR.3/22.02.2021 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020”3202122.02.202122.02.2021primar Deak Attila 
Descarca
3 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (111 elem.)Prec1234Următoarea