• Monitorul Oficial Local
    v
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
v
x
Titlu hotarare [Filtru]
Nr. hotărâre [Filtru]
An [Filtru]
Data [Filtru]
Data intrării în vigoare [Filtru]
Funcția, prenumele și numele inițiatorului [Filtru]
Evenimente ulterioare adoptării [Filtru]
 
PRIVIND AMENAJAREA UNUI PARC DE JOACA PT COPII PE IMOBILUL IN LOC UCEA DE SUS, REPREZENTAND CURTEA SCOLII, DIN COMUNA UCEA IDENTIFICAT PRIN PARCELA CADASTRALA NR 780 AFLAT IN CURS DE INTABULARE
67202224.05.202224.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA A UNUI IMOBIL CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTUIA CONFORM DOC CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CF
66202224.05.202224.05.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMCILIU LA SCOALA GENERALA UCEA
65202224.05.202224.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 2 - BIGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ANUL 2022 LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR 1932/2017 INTOCMIT INTRE RNP ROMSILVA -DIRECTIA SILVICA SIBIU-OCOLUL SILVIC ARPAS SI COM UCEA IN VEDEREA ADMINISTARII SUPRAF DE 685,43HA
64202224.05.202224.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA REVOCAREA HCL NR 46/2022 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMSIIA DE RECEPTIE A TUTUROR LUCRARILOR DE INVESTITII
63202224.05.202224.05.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE A ANULUI 2022
62202224.05.202224.05.2022  
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
61202224.05.202224.05.2022  
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN 18.05.2022
60202224.05.202224.05.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ''IMBUNATARIEA SERVICIILOR PUBLICE PT CRESTEREA CALITATII VIETII CETATENIL,OR PRIN DIGITALIZAREA IN COMUNA UCEA'' DEPUNERE SPRE FINANTARE IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022C10
59202218.05.202218.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN 02.05.2022
58202218.05.202218.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA UNUI CONSILIER IN CALITATE DE PRESEDINTE DE SEDINTA
57202218.05.202218.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SC AROMAPA SERV SRL CU ACTIONAR UNIC CL UCEA
56202202.05.202202.05.2022  
Descarca
9 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC AROMAPA SERV SRL CU ACTIONAR UNIC CL UCEA
55202202.05.202202.05.2022  
Descarca
7 descărcări
...X
PENTRU APROBAREA INTOCMIRII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE APA INREGISTRAT SUB NR 2468/2018
54202202.05.202202.05.2022  
Descarca
5 descărcări
...X
Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei extrordinare a cl ucea din 18.04.2022
53202202.05.202202.05.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA
52202218.04.202218.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARARII CL UCEA NR 159/2021 PRIVIND VALORIFICAREA MASEI LEMNAOSE DIN PADUREA COMUNALA
51202218.04.202218.04.2022  
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE SI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTII '''ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITATII FELDIOARA, COMUNA UCEA SI ALOCALITATII RUCAR COMUNA VISTEA JUDET BRASOV'' IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY
50202218.04.202218.04.2022  
Descarca
...X
PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE UAT
49202218.04.202218.04.2022  
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
48202218.04.202218.04.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 30.03.2022
47202218.04.202218.04.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE RECEPTIE A TUTUROR LUCRARILOR DE INVESTITI
46202230.03.202230.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI STRAZILOR DIN CELE 4 SATE COMPONENTE ALE COMUNEI UCEA
45202230.03.202230.03.2022  
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE A PASUNILOR COMUNALA NR 5789/2021 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI GHINDEA VIOREL
44202230.03.202230.03.2022  
Descarca
...X
PRIVIND ATRIVUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A PASUNILOR COMUNALE DOMNULUI MUNTEAN MARIAN
43202230.03.202230.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND INTOCMIREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE A PASUNILOR COMUNALE NR 3300/2018 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI GHINDEA OVIDIU
42202230.03.202230.03.2022  
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA ART 1 DIN HCL UCEA NR 146/2021 PRIVIND UTILIZAREA CANTITATII DE 270,23 MC REPREZENTAND LEMN DE FOC PT INCALZIREA IN CADRUL COMUNEI UCEA
41202230.03.202230.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND UTILIZAREA CANTITATII DE 37,19 MC REPREZENTAND LEMN DE FOC PT INCALZIREA IN CADRUL COMUNEI UCEA
40202230.03.202230.03.2022  
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA ANEXEI 2 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELII PT ANUL 2022 LA CONTTRACTUL DE ADMINISTRARE NR 1932/2017 INTOCMIT INTRE RNP ROMSILVA - DIRECTIA SILVICA SIBIU- OCOL SILVIC ARPAS SI COMUNA UCEA IN VEDEREA ADMINISTRARII SUPRAFETEI DE 685,43HA
39202230.03.202230.03.2022  
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA, JUDET BRASOV UNOR IMOBILE CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTORA CONFORM DOCUMENTATIILOR CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CARTEA FUNCIARA
38202230.03.202230.03.2022  
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 31 (911 elem.)Prec1234567293031Următoarea