Creare cont pentru plata online a taxelor - Persoana Juridica

Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

Creare cont pentru plata online a taxelor - Persoana Juridica
*
*
*
*
*
*
*
*
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre unitatea noastra potrivit Regulamentului nr. 679 / 2016 al UE, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, în scopul îndeplinirii unei obligatii legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces la date, rectificare, stergere, restrictionarea si/sau opozitia prelucrarii, în conditiile RGDP nr. 679 / 2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul unitatii noastre. Aveti dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si dreptul de a introduce o cale de atac în justitie.