Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism pentru persoana fizica

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism pentru persoana fizica

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: 1.cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism») 2. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan eliberat la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu. 3.extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu.
*
*
*
*
*
*