DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Declar ca:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Declar ca:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
sunt de acord ca actele administrative fiscale sa-mi fie comunicate excplusiv la:
Anexez la prezenta declaratie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin (5) din legea 207/2015 privind coul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:*
*
*
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corectes si complete:*
*
*