Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare

Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Verificarea Documentatiei tehnice D.T., in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, a fost efectuata de:
*
*
Anexez la prezenta cerere:
*
*
*
*
*
La elaborarea Documentatiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
*
*
*
*
*
*
*
*
d.6.2). certificatul de performanta energetica a cladirii ,pentru lucrari de interventie la cladiri existente in vederea cresterii performantei energetice si/sau pentru lucrari de renovare majora, dupa caz:*
*
*
*
*
*
*
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect, in cunostinta prevederilor Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata prin neschimbare.
*
*
Informatii utile: