Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise

Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
FIŞA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire:*
Rd.1. Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizaţiei de construire, înscrisă în aceasta a. În cazul în care valoarea din rd. 7 este determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3
*
Rd.2. Taxa încasată la eliberarea autorizaţiei de construire determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1%;│
*
Rd. 3. : Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora b. În cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%
*
Rd.4. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii
*
Rd.5. Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1 c. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexele gospodăreşti, taxa se reduce cu 50%;
*
Rd.6. Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)
*
Rd.7. Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ± d. În cazul în care prin autorizaţia de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafaţa construită nu sa modificat, regularizarea taxei se face numai în funcţie de valoarea înscrisă la rd. 3
*
Rd.8. Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii
*
Rd.9. Diferenţa de încasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării
*
*
Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise