Oferta de vanzare teren - PJ

Completati formularul de mai jos si incarcati fisierele cerute.

Oferta de vanzare teren(persoane juridice)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Date privind identificarea terenului:
Informatii privind amplasamentul terenului(se completeaza de catre vanzator):
*
*
Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
*
*
NOTE: – Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. – Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile.