AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

 • Tipărește listă autorizații
 •  
  ...
Numar si data autorizatie Not filtered
Amplasament / Identificat prin Not filtered
Scop Not filtered
57 / 05.12.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada DOMENIUL PUBLIC, Nr.
Identificat prin :
Nr. cf 116338 , Nr. cad. 116338 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRARILOR AUTORIZATE PRIN A.C. 56 DIN 05.12.2023 - PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE SIBIU-BRAȘOV; ÎN PERIOADA 2014-2020; - UAT SĂLIȘTE - LOCALITĂȚILE SĂLIȘTE; GALEȘ; VALE; MAG; AMNAȘ - PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CL17 - STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN SALISTE (LOT 1)
POT :  % CUT : %
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :
 • Posterioară :
 • Stânga :
 • Dreapta :
Suprafața construită la sol : mp
Suprafața desfășurată : mp
Regim de înălțime :
Număr de niveluri supraterane :
Hmax streașină : m
Hmax coamă : m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului : DA
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural : NU
56 / 05.12.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada DOMENIUL PUBLIC, Nr.
Identificat prin :
Nr. cf 116338 , Nr. cad. 116338 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE SIBIU-BRAȘOV; ÎN PERIOADA 2014-2020; - UAT SĂLIȘTE - LOCALITĂȚILE SĂLIȘTE; GALEȘ; VALE; MAG; AMNAȘ; LUCRARI DE DEMOLARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CL17 - STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE
POT :  % CUT : %
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :
 • Posterioară :
 • Stânga :
 • Dreapta :
Suprafața construită la sol : mp
Suprafața desfășurată : mp
Regim de înălțime :
Număr de niveluri supraterane :
Hmax streașină : m
Hmax coamă : m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului : DA
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural : NU
55 / 14.11.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada ILIE ȘTEFLEA, Nr. 7
Identificat prin :
Nr. cf 118756 , Nr. cad. 118756 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+E
POT : 0,09 % CUT : 0,25%
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :0
 • Posterioară : 27,47 MP
 • Stânga :0
 • Dreapta :0,60 MP
Suprafața construită la sol : 169mp
Suprafața desfășurată :245 mp
Regim de înălțime :P+E
Număr de niveluri supraterane :0
Hmax streașină :+5,28 m
Hmax coamă : +7,61m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
54 / 07.11.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada VICTOR ILIU, Nr. 20
Identificat prin :
Nr. cf 104188 , Nr. cad. 104188 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
CONSTRUIRE LOCUINTĂ ȘI ANEXE
POT : 6.12 % CUT : 0.10%
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față : 47.63
 • Posterioară : 4.64
 • Stânga : 0.60
 • Dreapta : 7.76
Suprafața construită la sol : 88mp
Suprafața desfășurată : 141mp
Regim de înălțime : P+M
Număr de niveluri supraterane : 2
Hmax streașină : 2.70m
Hmax coamă : 5.50m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului : NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural : NU
53 / 31.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada HUDA DICU, Nr. FN
Identificat prin :
Nr. cf 112693 , Nr. cad. 112693 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
REAUTORIZARE LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17 DIN 15.04.2019 PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
POT : 20,69 % CUT : 0,23%
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :1,00 M
 • Posterioară :11,56 M
 • Stânga : 19,59 M
 • Dreapta :0,88 M
Suprafața construită la sol :267,10 mp
Suprafața desfășurată :291,10 mp
Regim de înălțime :S+P
Număr de niveluri supraterane :1
Hmax streașină :2,70 m
Hmax coamă :5,59 m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
52 / 31.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada LIVEZII, Nr. 36
Identificat prin :
Nr. cf 114504 , Nr. cad. 114504 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
MODIFICARE TEMĂ DE PROIECTARE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A AUTORIZATIEI DE CCONSTRUIRE NR. 4 DIN 01.02.2022, EMISĂ PENTRU OBIECTIVUL:,, CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE,,
POT :  16,45% CUT : 0,49%
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :7,05M
 • Posterioară :25,815 M
 • Stânga :2,71 M
 • Dreapta :2,785 M
Suprafața construită la sol :127,00 mp
Suprafața desfășurată : 378,00mp
Regim de înălțime :D+P+E
Număr de niveluri supraterane :1
Hmax streașină :4,95 m
Hmax coamă : 8,90m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
51 / 31.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada GĂRII, Nr. FN
Identificat prin :
Nr. cf 103134 , Nr. cad. 103134 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT SI ÎMPREJMUIRE
POT : 12,00 % CUT :0,24 %
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :7,00 M
 • Posterioară :23,50 M
 • Stânga :3,00 M
 • Dreapta :5,18 M
Suprafața construită la sol :108,00 mp
Suprafața desfășurată :218,00 mp
Regim de înălțime :P+M
Număr de niveluri supraterane :0
Hmax streașină : 3,45 m
Hmax coamă :8,20  m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
50 / 26.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada CÂMPULUI, Nr. 20
Identificat prin :
Nr. cf 111462 , Nr. cad. 111462 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
MODIFICARE DE TEMA LA AC. NR. 2 DIN 07.01.2021 SI AC. NR. 11 DIN 06.03.2023 - CONSTRUIRE ANEXE GOSPODARESTI SI IMPREJMUIRE - C1
POT : 29,05 % CUT :0,29 %
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :0,60 M
 • Posterioară :0.60 M
 • Stânga :0,60 M
 • Dreapta :3,50 M
Suprafața construită la sol :182,15 mp
Suprafața desfășurată :182,15 mp
Regim de înălțime :P
Număr de niveluri supraterane :0
Hmax streașină : 2,88 m C1 ȘI 2,40 M C2
Hmax coamă :5,97 m C2 ȘI 3,15 M C2
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :NU
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
49 / 19.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada DN1 (E86), Nr.
Identificat prin :
Nr. cf 114177 , Nr. cad. 114177 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
CONSTRUIRE ABATOR, ÎMPREJMUIRE, AMEMAJARE CĂI DE CIRCULAȚIE ȘI PARCĂRI ÎN INCINTĂ
POT : 16,58 % CUT : 0,16%
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :0,00 M
 • Posterioară :27,55 M
 • Stânga :8,30 M
 • Dreapta :18,02 M
Suprafața construită la sol :514,23 mp
Suprafața desfășurată : 514,23 mp
Regim de înălțime :P
Număr de niveluri supraterane :
Hmax streașină : +5,05 m
Hmax coamă : +5,60 m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :DA
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :NU
48 / 18.10.2023 00:00:00 Adresa :
Judet SIBIU, Localitate Sălişte, Strada , Nr.
Identificat prin :
Nr. cf - , Nr. cad. - , Nr. top. - , Nr. cf 112225 Saliste , Nr. cad. 112225 , Nr. top. -
Titlul/descrierea proiectului:
,,DRENAREA, COLECTAREA ȘI EVACUAREA APELOR PLUVIALE ÎN ZONA CALAMITATĂ PE DC 71 (ÎNTRE APROXIMATIV KM 1+537-KM 1+750), ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,, - ÎN REGIM DE URGENȚĂ
POT :  % CUT : %
Retragertile construcțiilor față de limita de proprietate :
 • Față :
 • Posterioară :
 • Stânga :
 • Dreapta :
Suprafața construită la sol : mp
Suprafața desfășurată : mp
Regim de înălțime :
Număr de niveluri supraterane :
Hmax streașină : m
Hmax coamă : m
Aviz autoritatea competentă în domniul protejării mediului :
Aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural :
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next