Anunt solicitare aviz Sistem de Gospodarire a Apelor
23.11.2022
Descarca
(1 desc.)
Anunt aviz de gospodarire a apelor
16.11.2022
Descarca
(9 desc.)
Anunt Mediu
08.11.2022
Descarca
(6 desc.)
Autorizatii de construire emise in luna Octombrie 2022
02.11.2022
Descarca
(20 desc.)
Certificate de urbanism emise in luna Octombrie 2022
02.11.2022
Descarca
(15 desc.)
Anunt Mediu
21.10.2022
Descarca
(8 desc.)
Informare
18.10.2022
Descarca
(31 desc.)
Informare
13.10.2022
Descarca
(15 desc.)
anunt Mediu proiect ,, Modernizare drumuri de exploatare agricola in com Sura Mica"
07.10.2022
Descarca
(23 desc.)
Autorizatii de construire emise in luna SEPTEMBRIE 2022
04.10.2022
Descarca
(29 desc.)
Certificate de urbanism emise in luna SEPTEMBRIE 2022
04.10.2022
Descarca
(18 desc.)
Anunt demarare procedura de informare si consultare PUZ - SC ANA-DAV COM SRL
27.09.2022

 

ROMÂNIA

JUDETUL SIBIU

COMUNA ŞURA MICĂ

Loc. Şura Mică, str. Şoseaua Sibiului, nr. 174, tel. 0269 /577101, fax. 0269 /577096,

e-mail: urbanism@comunasuramica.ro ; pr_suramica@yahoo.com

 

 

URBANISM

 

ANUNŢ ELABORARE PRIMA VERSIUNE P.U.Z.

Nr. 6765-1 / 27.09.2022

 

 

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru:

,, CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ, BIROURI, SERVICE AUTO, PARCARE, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI ÎMPREJMUIRE - ÎNTOCMIRE P.U.Z. ŞI R.L.U. ” initiator: S.C. ANA – DAV COM S.R.L. – CUI 26544464

pe amplasamentul situat in Extravilan Com Şura Mică, sat Rusciori, DJ 143B, identificat prin: CF 105963 – Şura Mică, Nr. Cad.105963, Tarla 26, Parcela nr.594/3.

 

Consultarea primei versiuni, comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 • la sediul Primariei com. Sura Mica, str. Soseaua Sibiului, nr. 174, tel.0269577101, de lunivineri intre orele 8:00 - 16:00, vineri intre orele 8:00 – 13.00, sau pe e-mail la urbanism@comunasuramica.ro, pr_suramica@yahoo.com ;
 • la sediul elaboratorului S.C. MAL STUDIO PROIECT S.R.L. jud. Sibiu, mun. Sibiu, Str. Avrig, Nr. 47, Ap. 7. tel. 0735 945 185, Program de transmitere observații: 10.00 - 16.00, persoană de contact: arh. Minea Alexandra Lucia.

Perioada de consultare: 30 zile – până în data de 27.10.2022.

 

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, reprezentant al Primăriei Comunei Şura Mică, jud.Sibiu,

 

 

 

Responsabil Urbanism,

Georgeta-Luciana Duca

 

 

 

Descarca
(9 desc.)
CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU, titular al proiectului ”Investiții complementare Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Investiții complementare Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” propus a se realiza în localitățile: Șura Mică, f.n., Avrig, str. Câmpșor, f.n., Agnita, f.n., Sibiu, zona Gușterița- Sub canton, f.n., Mediaș, str. Comandor Dimitrie Moraru, f.n., Cisnădie, f.n., județul Sibiu.
15.09.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU, titular al proiectului ”Investiții complementare Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Investiții complementare Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu” propus a se realiza în localitățile: Șura Mică, f.n., Avrig, str. Câmpșor, f.n., Agnita, f.n., Sibiu, zona Gușterița- Sub canton, f.n., Mediaș, str. Comandor Dimitrie Moraru, f.n., Cisnădie, f.n., județul Sibiu. 

Descarca
(2 desc.)
Anunt demarare procedura de informare si consultare PUZ - COMUNA SURA MICA
14.09.2022

ANUNŢ ELABORARE PRIMA VERSIUNE P.U.Z.

Nr. 6453 / 14.09.2022

 

 

 

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru

 

,, CONSTRUIRE TRUP INTRAVILAN – ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI COLECTIVE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII – ÎNTOCMIRE P.U.Z. ŞI R.L.U. ”

 

generat de imobilul:

CF 101223 – Şura Mică, Parcela 432/1/1/2 si CF 105985 - Şura Mică, Parcela 318/1

amplasat în:

Intravilan și Extravilan, Com. Şura Mică.

Proprietari: COMUNA ȘURA MICĂCUI 4241109

 

     

 

 

Consultarea primei versiuni, comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 

 • la sediul Primariei Sura Mica, str.Soseaua Sibiului, nr.174, tel.0269577101, de lunijoi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-13:00, sau pe e-mail la urbanism@comunasuramica.ro; pr_suramica@yahoo.com

Perioada de consultare: 30 zile – până în data de 14.10.2022.

 

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism, reprezentant al Primăriei Comunei Şura Mică, jud.Sibiu,

 

Compartiment Urbanism

Georgeta-Luciana Duca

 

Descarca
(20 desc.)
Autorizatii de construire emise in luna AUGUST 2022
02.09.2022
Descarca
(20 desc.)
Certificate de urbanism emise in luna AUGUST 2022
02.09.2022
Descarca
(12 desc.)
ANUNT
26.08.2022
Descarca
(25 desc.)
Autorizatii de construire emise in luna IULIE
04.08.2022
Descarca
(42 desc.)
Certificate de urbanism emise in luna IULIE
04.08.2022
Descarca
(30 desc.)
Anunt demarare procedura de informare si consultare PUZ
28.07.2022
Descarca
(43 desc.)
Anunt Initiere PUZ
22.07.2022

ANUNŢ ELABORARE PRIMA VERSIUNE P.U.Z.

Nr. 4875 / 22.07.2022

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE AMPLASATE IZOLAT SAU CUPLAT, AMENAJARE CIRCULAŢII INCINTĂ, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI ŞI BRANŞAMENTE – ÎNTOCMIRE P.U.Z. ŞI R.L.U., initiat de DAVID OLIVIU şi soţia DAVID CORNELIA pe amplasamentul situat in Extravilan Com Şura Mică, DJ 106B, identificat prin CF 100302  – Şura Mică, Tarla 15, Parcela 332/1/5.

Consultarea primei versiuni se poate face pe site-ul Primăriei Şura Mică la secţiunea Anunţuri de interes public  https://comunasuramica.ro/informatii-publice/anunturi/anunturi/ şi la sediul instituţiei. Comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 • la sediul Primariei Sura Mica, str.Soseaua Sibiului, nr.174, tel.0269577101, zilnic intre orele 8:00 16:00, sau e-mail la primaria@comunasuramica.ro, urbanism@comunasuramica.ro;
 • la sediul elaboratorului S.C. Proiect La Cheie S.R.L. în Mun. Sibiu, str. Ştefan Luchian, nr.26A, tel. 0720 255909, email proiectlacheie@yahoo.com.

Perioada de consultare: până în  data de 11.08.2022.

Compartiment Urbanism,

Tehn. Ilieş Răzvan

Descarca
(34 desc.)
Anunt Initiere PUZ
12.07.2022

Nr. 4972 / 12.07.2022

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru PUZ

EXTINDERE TRUP INTRAVILAN - TRUP 33 UTR VA „ZONĂ DE AGREMENT ŞI ACTIVITĂŢI TURISTICE” CU MENŢINEREA FUNCŢIUNILOR ŞI CREARE ACCES – ÎNTOCMIRE P.U.Z. ŞI R.L.U., initiat de BANU DUMITRU şi soţia BANU MARIA pe amplasamentul situat in Extravilan Com Şura Mică, identificat prin CF nr.101044, CF nr.101043 – Şura Mică.

Consultarea primei versiuni se poate face pe site-ul Primăriei Şura Mică la secţiunea Anunţuri de interes public  https://comunasuramica.ro/informatii-publice/anunturi/anunturi/ şi la sediul instituţiei. Comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 • la sediul Primariei Sura Mica, str.Soseaua Sibiului, nr.174, tel.0269577101, zilnic intre orele 8:00 16:00, sau e-mail la primaria@comunasuramica.ro, urbanism@comunasuramica.ro;
 • la sediul initiatorului în Mun. Sibiu, str. Ciprian Porumbescu, nr.7B, tel. 0723 874653 , email mariandbanu@yahoo.com.

Perioada de consultare: 30 zile – până în  data de 12.08.2022.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, reprezentant al Primăriei Comunei Şura Mică, jud.Sibiu,

Compartiment Urbanism

Tehn. Ilieş Răzvan

Descarca
(52 desc.)
Anunt Initiere PUZ
08.07.2022

Nr. 4915 / 08.07.2022

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL, EXTINDERE REŢELE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI (întocmire PUZ şi RLU), initiat de ARCAŞ IOAN, ARCAŞ MARIA, JAHNS PARASCHIVA, FUSOI DĂNUŢ-VASILE şi FUSOI BIANCA MARIA pe amplasamentul situat in Intravilan Com. Şura Mică, UTR UL1, identificat prin CF 107308.

Consultarea primei versiuni, comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 • la sediul Primariei Sura Mica, str.Soseaua Sibiului, nr.174, tel.0269577101, zilnic intre orele 8:00 16:00, sau e-mail la primaria@comunasuramica.ro, urbanism@comunasuramica.ro;
 • la sediul initiatorului în oraş Cisnădie, str. Gh. Simotta, nr.16, tel.0757 480172, email ionelsb@yahoo.com,

Perioada de consultare: 30 zile – până în  data de 08.08.2022.

Responsabil Compartiment Urbanism,

Tehn. Ilieş Răzvan

Descarca
(26 desc.)
Anunt
31.05.2022

Stadiul autorecenzarii la nivelul Jud.Sibiu pentru perioada 14 martie-27 mai 2022

Descarca
(16 desc.)
ANUNT
24.05.2022

Stadiul autorecenzarii la nivelul Judetului Sibiu pentru perioada 14 martie-22 mai 2022.

Descarca
(3 desc.)
ANUNT CONCURS ANGAJARE SCOALA GIMNAZIALA SURA MICA
20.05.2022
Descarca
(22 desc.)
ANUNT
16.05.2022

Stadiul autorecenzarii la nivelul Judetului Sibiu pentru perioada 14 martie - 14 mai 2022.

Descarca
(4 desc.)
Anunt Initiere PUZ
16.05.2022

ANUNŢ ELABORARE PRIMA VERSIUNE P.U.Z.

Nr. 3484 / 16.05.2022

S-a demarat procedura de informare si consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru PUZ CONSTRUIRE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, TOTEM AFIŞARE PREŢURI, SPĂLĂTORIE AUTO, RESTUARANT, LOCURI DE CAZARE, PARCARE TIR, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, initiat de S.C. DALOCRIS S.R.L. – CUI 28842670 pe amplasamentul situat in Intravilan Com Şura Mică, str Gării, F.Nr., identificat prin: CF 101168 – Şura Mică (Nr.CF vechi: 4116N), Parcela nr.440/2/4.

Consultarea primei versiuni, comentariile si sugestiile publicului se primesc:

 • la sediul Primariei Sura Mica, str.Soseaua Sibiului, nr.174, tel.0269577101, zilnic intre orele 8:00 16:00, sau e-mail la primaria@comunasuramica.ro, urbanism@comunasuramica.ro;
 • la sediul elaboratorului S.C. MAL STUDIO PROIECT S.R.L. jud. Sibiu, mun. Sibiu, Str. Avrig, Nr. 47, Ap. 7. tel. 0735 945 185, Program de transmitere observații: 10.00 - 16.00, persoană de contact: arh. Minea Alexandra Lucia.

Perioada de consultare: 30 zile – până în  data de 16.06.2022.

Responsabil cu informarea populaţiei în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi a solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, 

Arh. Canciu Marian

Descarca
(28 desc.)
Anunt Licitatie inchiriere imobil in suprafata de 14.99 mp avand ca destinatie cabinet stomatologic, adresa Str. Soseaua Sibiulyui, nr. 174
04.05.2022
Descarca
(5 desc.)
Microgranturi si granturi pentru capital de lucru pentru domeniul agroalimentar
04.05.2022
Descarca
(2 desc.)
Pag. 1 din 5 (143 elem.)Prec12345Următoarea