Privind depunerea dosarelor de candidatura pentru dobândirea calității de consilier de etica in cadrul Primăriei comunei Apoldu de Jos
16.01.2024

Prin H.G.nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității si procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale consilierului de etica, precum si pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor si autorităților in scopul asigurării implementării, monitorizării si controlului respectării principiilor si normelor privind conduita funcționarilor publici, au fost reglementate condițiile in care se poate desemna consilierul de etica la nivelul instituției.

 

ANUNȚUL

Privind depunerea dosarelor de candidatura pentru dobândirea calității de consilier de etica in cadrul Primăriei comunei Apoldu de Jos, după cum urmează:

 

 

CALENDARUL PROCEDURII DE DESEMNARE A CONSILIERULUI DE ETICA:

 

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică începe cu data de 16.01.2024 și se termină în data de 19.01.2024.

Perioada de verificare și de selectare a dosarelor începe în data de 22.01.2024 și se termină în data de 23.01.2024.

Interviul se susține intr-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data finalizării perioadei de verificare si de selectare a dosarelor de candidatura depuse de funcționării publici

Afișarea rezultatelor interviului se realizează în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea acestuia.

Desemnarea consilierului de etica pe o perioada de 3 ani se face prin act administrativ, a funcționarului declarat admis in urma susținerii interviului. Comunicarea actului administrativ se va efectua in prima zi lucrătoare de când acesta a fost declarat ,,ADMIS’’ in urma susținerii interviului.

 

 

PROCEDURA SELECTIE:

 

Functionarii publici care manifesta optiunea de a dobandi calitatea de consilier de etica depun un dosar de candidatura in termenul stabilit.

 

 

 

Continut dosar candidatura consilier de etica:

 

 1. Scrisoare de intentie, din care sa rezulte motivatia functionarului public pentru a dobandi calitatea de consilier de etica, asumarea faptului ca prezinta deschidere si disponibilitate pentru indeplinirea atributiilor ce revin consilierului de etica , precum si argumentele care il recomanda pentru a indeplini calitatea de consilier de etica;
 2. Copie a actului administrativ de numire a functionarului public in functia publica detinuta, certificata pentru conformitate de catre responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane a autoritatii sau institutiei publice;
 3. Copie a diplomei de licenta certificata pentru conformitate cu originalul de catre responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autoritatii sau institutiei publice;
 4. Declaratie de integritate, potrivit dispozitiilor art. 452 alin. 7 din O.U.G nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

ATRIBUTIILE CONSILIERULUI DE ETICA

 

Consilierul de etica numit la nivelul Primariei Apoldu de Jos va avea urmatoarele atributii :

 1. Monitorizeaza modul de aplicare si respectare a principiilor si normelor de conduita de care functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si intocmeste rapoarte si analize cu privire la acestea ;
 2. Desfasoara activitatea de consilier de etica, pe baza solicitarii scrise a functionarilor publici sau la initiativa sa atunci cand functionarul public nu i se adreseaza cu o solicitare, insa in conduita adoptata rezulta nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia ;
 3. Elaboreaza analize privind cauzele, riscurile si vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si care ar putea determina o incalcare a pricipiilor si normelor de conduita, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si propune masuri pentru inlaturarea cauzelor, diminuarea riscurilor si a vulnerabilitatilor ;
 4. Organizeaza sesiuni de informare a functionarilor publici cu privire la normele de etica, modificari ale cadrului normativ in domeniul eticii si integritatii sau care instituie obligatii pentru autoritatile si institutiile publice pentru respectarea drepturilor cetatenilor in relatia cu administratia publica sau cu autoritatea sau institutia publica respectiva ;
 5. Semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcarea principiilor si normelor de conduita in activitatea functionarilor publici ;
 6. Analizeaza sesizarile si reclamatii ;le formulate de cetateni si de ceilalti beneficiari ai activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia directa cu cetatenii si formuleza recomandari cu caracter general, fara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina ;
 7. Poate adresa in mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor si beneficiarilor directi ai actvivitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia cu publicul, precum si cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia publica respectiva

 

 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ, functionarul public care poate dobandi calitatea de consilier de etica conf. Art. 452 alin. (6) din OUG nr. 57/2019

 

 1. este functionar public definitiv din cadrul Primariei Apoldu de Jos;
 2. ocupă o funcție publică din clasa I;
 3. are studii superioare
 4. prezintă deschidere și disponibilitate pentru indeplinirea atributiilor care ii revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare ;
 5. are o probitate morală recunoscută;
 6. nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii;
 7. față de persoana sa nu este în curs de desfasurare cercetarea administrativa in cadrul procedurii disciplinare, in conditiile legii;
 8. față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei ;
 9. nu se afla intr-o procedura de evaluare desfasurata de autoritatea responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei intitutionale, in conditiile legii ;
 10. nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etica prevazute la art. 453 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmează:

-este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu Directorul General;

-are relatii patrimoniale sau de afaceri cu Directorul General;

-este membru sau secretar in comisia de disciplină.

 

Dovada indeplinirii condițiilor prevazute la lit. f) - j) se face prin completarea unei declaratii de integritate, data pe propria raspundere a functionarului public.

Publicare Calendar Estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL-2024
11.01.2024

Publicăm CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSARII MASURILOR PREVAZUTE IN SDL - 2024.

 

Cetățenii interesați pot solicita mai multe informații de la Primăria Apoldu de Jos.

 

GAL Asociația Ţara Secaşelor Alba-Sibiu

Descarca
(4 desc.)
Stabilirea preturilor medii ale produselor agricole din județul Sibiu
10.01.2024

Publicăm prețurile medii ale produselor agricole din județul Sibiu pentru evaluarea în lei a venitului brut în cazul în care arenda se exprimă în natură, valabile pentru anul fiscal 2024.

Acestea au fost stabilitate prin Hotărârea 358/22.12.2023 a Consiliului Județean Sibiu.

Descarca
Invitație la serbare
13.12.2023

Primăria comunei   Apoldu de Jos, în colaborare cu Școala Gimnazială vă invită cu drag duminică, 17.12.2023 orele 14.30, la Căminul Cultural din localitate pentru a ne bucura împreună de Serbarea ”Nașterea Pruncului Iisus”

Descarca
PRELUNGIRE APEL SELECTIE PROIECTE
29.11.2023
Descarca
(3 desc.)
Calendar estimativ revizuit al lansării măsurilor prevăzute în SDL - 2023 - GAL
17.11.2023

S-a afișat Calendarul estimativ revizuit al lansării măsurilor  prevăzute în SDL - 2023 - Grupul de Acțiune Locală Țara Secașelor.
Persoanele interesate îl pot consulta la avizierul de la sediul Primăriei.

Descarca
(1 desc.)
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
26.09.2023
Descarca
(15 desc.)
Contract frunizare apa Apoldu de Jos
18.07.2023

La cererea locuitorilor comunei Apoldu de Jos care ajung în comună doar la finalul săptămânii, vă rugăm să regăsiți încărcat în format electronic, modelul de contract de furnizare apă împreună cu declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea se pot descărca și completa, urmând să fie depuse la sediul primăriei, sau comunicate pe adresa de e-mail a instituției.  Vă mulțumim!

Descarca
(14 desc.)
Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
13.10.2022

Anunț
privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

ATENȚIE!

 • Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

 

 • Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Formularele de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Comunei Apoldu de Jos se completează și se depune la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos.

Aveți la dispoziție formularele:

Primăria Comunei Apoldu de Jos
Viceprimar

Descarca
(17 desc.)
Situatie autorecenzare pe localitati
11.04.2022
Descarca
(14 desc.)
Situatia autorecenzarii pe UAT dupa 3 saptamani
05.04.2022
Descarca
(3 desc.)
Situatia autorecenzarii pe localitati la 3 aprilie
04.04.2022
Descarca
(1 desc.)
situatia autorecenzarii
29.03.2022
Descarca
situatia autorecenzarii
28.03.2022
Descarca
Stadiul autorecenzarii
23.03.2022
Descarca
(1 desc.)
Stadiul autorecenzarii pe localitati
21.03.2022
Descarca
AUTORECENZEAZĂ-TE ONLINE!
14.03.2022
Descarca
(18 desc.)
CUM SA TE AUTORECENZEZI PAS CU PAS!
14.03.2022
Descarca
(3 desc.)
CHESTIONAR RPL 2021 MODEL
14.03.2022
Descarca
(3 desc.)
Anunț privind autorecenzarea in cadrul RPL 2021
14.03.2022

Stimați cetățeni, 

În perioada 14 martie 2022 - 15 mai 2022 se desfășoară autorecenzarea în cadrul Recensământului populației și locuințelor, runda 2021, care se poate face personal, online sau asistat de un recenzor, la Primăria Comunei Apoldu de Jos, de luni până duminică, între orele 08.00 - 16.00, biroul stare civilă.

Documentele necesare pentru recenzarea asistată de recenzorul ARA sunt:

 - actele de identitate ale membrilor familiei, 

- actele de studii ale membrilor familiei;

- suprafața locuintei și a fiecărei încăperi, 

- anul construcției locuinței.

Descarca
(11 desc.)
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021
07.02.2022

 

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021

PRIMĂRIA COMUNEI APOLDU DE JOS

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • 1 recenzor pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Apoldu de Jos
 • 2 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Apoldu de Jos
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Apoldu de Jos

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
   • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
   • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localităților Apoldu de Jos și Sângătin
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) din Primăria Comunei Apoldu de Jos

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 

PLATA RECENZORILOR care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcție de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.
Plata recenzorilor care își desfășoară activitatea în teren, prin interviu față în față, se face în funcție de numărul de chestionare completate, la un tarif de 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.

 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 07 – 18 FEBRUARIE 2022 LA PRIMĂRIA COMUNEI APOLDU DE JOS (str. Principală, nr. 72, loc. Apoldu de Jos, jud. Sibiu, tel. 0269/588101)

Descarca
(4 desc.)
Anunt închiriere pășune
16.03.2021
Descarca
(17 desc.)