Proiect de hotărâre nr. 41 privind asocierea comunei Tiha Bârgăului cu comuna Josenii Bârgăului și Prundu Bârgăului, în vederea administrării în comun a fondului forestier situat în Parcul Național Călimani
09.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 41 privind asocierea comunei Tiha Bârgăului cu comuna Josenii Bârgăului și Prundu Bârgăului, în vederea administrării în comun a fondului forestier situat în Parcul Național Călimani

Descarca
Proiect de hotărâre nr. 38 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 
07.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 38 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 

Descarca
Proiect de hotărâre nr. 39 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
07.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 39 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată

Descarca
Proiect de hotărâre nr. 40 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
07.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 40 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare

Descarca
Proiect de hotărâre privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Tiha Bârgăului să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
08.02.2023

Proiect de hotărâre privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Tiha Bârgăului să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Descarca
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a capelelor mortuare de pe raza Comunei Tiha Bârgăului
18.01.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a capelelor mortuare de pe raza Comunei Tiha Bârgăului

Descarca
(1 desc.)
Proces-Verbal dezafișare proiect de buget local pe anul 2023
13.01.2023

Proces-Verbal dezafișare proiect de buget local pe anul 2023

Descarca
(1 desc.)
Proiect de buget local pe anul 2023
30.12.2022

Proiect de buget local pe anul 2023

Descarca
(4 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 30.09.2022
30.09.2022

Transparența veniturilor salariale la 30.09.2022

Descarca
(25 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 31.03.2022
31.03.2022

Transparența veniturilor salariale

Descarca
(7 desc.)
Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
15.02.2022

Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

Descarca
(6 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
15.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată

Descarca
(1 desc.)
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
14.02.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

Descarca
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
23.01.2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 pe anul 2021

Descarca
(4 desc.)
Proiect de buget local pe anul 2022
12.01.2022

Proiect de buget local pe anul 2022

Descarca
(6 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 30.09.2021
30.09.2021

Transparența veniturilor salariale

Descarca
(13 desc.)
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
05.05.2021

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 pe anul 2020

Descarca
(9 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 31.03.2021
31.03.2021

Transparența veniturilor salariale

Descarca
(3 desc.)
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
13.01.2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 pe anul 2020

Descarca
(4 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 30.09.2020
30.09.2020

Transparența veniturilor salariale

Descarca
(2 desc.)
Transparența veniturilor salariale la 31.03.2020
31.03.2020

Transparența veniturilor salariale

Descarca
(1 desc.)