Anunțuri   Anunturi generale      Titlu: 
 
9538 Anunt APM privind reactualizare PUG Comuna Ibănești

Anunț privind Reactualizare PUG - Regulamentul Local de Urbanism aferent Comunei Ibănești

Publicat la 17.09.2019
mai sunt fonduri pentru submasura 6.3 - dezvoltarea fermelor mici

Pentru submasura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din cadrul PNDR se mai pot depune cereri întrucât există fonduri .   

Publicat la 17.09.2019
REZULTAT FINAL CONCURS
Publicat la 27.08.2019
Anexa nr 5 LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIE STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIE*** CALCULUL COEFICIENȚILOR DE PRODUCȚIE STANDARD PENTRU VEGETAL
Publicat la 22.08.2019
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului Start-up Nation România
Publicat la 22.08.2019
Lista gospodarii izolate
Publicat la 22.08.2019
Anexa 2 lista domenii eligibie
Publicat la 22.08.2019
Reziltatul selectiei dosarelor promovare grad profesional
Publicat la 21.08.2019
Anunt convocare sedinta august 2019
Publicat la 09.08.2019
ANUNT cu privire la Proiectul de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Ibănești, județul Mureș
Publicat la 08.08.2019
Obligațiile proprietarilor de terenuri si animale domestice
Publicat la 31.07.2019
Anunt promovare in gradul profesional
Publicat la 26.07.2019
Măsuri împotriva virusului West Nile
Publicat la 15.07.2019
Anunt privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local pentru data de 17 iulie 2019
Publicat la 15.07.2019
ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind gospodărirea comunei Ibăneşti
Publicat la 15.07.2019
Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, in domeniul public al Comunei lbănești în administrarea Consiliului local al Comunei lbănești, Județul Mureș
Publicat la 08.07.2019
Măsuri de prevenire si diminuare a risipei alimentare
Publicat la 30.05.2019
Specificații referitoare la eliberarea onn-line a extraselor de carte funciară
Publicat la 30.05.2019
Prelungire sesiune depunere proiecte Măsure M5/2A Solu'ii inovative pentru o agricultură competitivă
Publicat la 29.03.2019
INFORMARE AFIR privind sprijinul acordat in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii agricole sau silvice
Publicat la 18.02.2019
Informare AFIR privind masuri de sprijin acordat tinerilor fermieri in dezvoltarea fermelor mici
Publicat la 18.02.2019
Buletn de informare fitosanitara la rasadnite
Publicat la 18.02.2019
Programe de dezvoltare 2018
Publicat la 13.12.2018
PROGRAMUL IMPADURIRE GESTIONAT DE APIA
Publicat la 13.12.2018
Masuri implementate de MADR , investitii in dezvoltarea zonelor impadurite
Publicat la 13.12.2018
Anunț APM Înființare distribuție gaz comuna Ibănești
Publicat la 20.09.2018
Anunt privind evolutia pestei porcine
 
Publicat la 11.09.2018
Informare privind acordarea de fonduri nerambursabile pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate a PNDR prin Sumăsura 3.1
Publicat la 10.08.2018
Informare privind utilizarea semnăturii electronice pentru solicitarea fondurilor europene acordate prin PNDR
Publicat la 10.08.2018
Reguli ANSVSA Mures privind pesta porcină africană
Publicat la 10.08.2018