PROCES-VERBAL privind afişarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19.12.2019
28.01.2020
Descarca
privind afişarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local din data de 09.01.2020
28.01.2020
Descarca
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibănești din data de 27 ianuarie 2020
21.01.2020
Descarca
A N U N Ţ cu privire la Proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și aprobarea Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Ibănești, județul Mureș
10.01.2020
Descarca
PROCES-VERBAL Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la Avizierul Primăriei Comunei Ibăneşti a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din Comuna Ibăneşti, de a supune spre adoptare Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş, a ”Proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și aprobarea Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Ibănești, județul Mureș”.
10.01.2020
Descarca
Anunt convocare sedinta de indata
08.01.2020
Descarca
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibănești din data de 19 decembrie 2019
12.12.2019
Descarca
Anunț privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 26 noiembrie 2019, ora 16 în plen și ora 15 pe comisii
20.11.2019
Descarca
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcției - inspector principal in cadrul compartimentului Relații cu publicul- Registrul agricol
04.11.2019
Descarca
A N U N Ţ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2020-2021
30.10.2019
Descarca
PROCES-VERBAL Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la Avizierul Primăriei Comunei Ibăneşti a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din Comuna Ibăneşti, de a supune spre adoptare Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş, a ”Proiectului de hotărâre privind aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2020-2021”.
30.10.2019
Descarca
GRAFIC COLECTARE DEȘEURI
29.10.2019
Descarca
Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector grad profesional principal din cadrul compartimentului Relații cu publicul și registrul agricol
29.10.2019
Descarca
Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector grad profesional principal din cadrul compartimentului Financiar - contabil, impozite și taxe
29.10.2019
Descarca
A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâri, obiect al Dispoziţiei primarului nr.223/18.10.2019 ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului local al Comunei Ibănești, în şedinţa ordinară din data de 24.10.2019, care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ibănești, ora 15:00.
18.10.2019
Descarca
Anunţ privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Ibănești din data de 24.10.2019
18.10.2019
Descarca
A N U N Ţ cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibănești
17.10.2019
Descarca
PROCES-VERBAL Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la Avizierul Primăriei Comunei Ibăneşti a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din Comuna Ibăneşti, de a supune spre adoptare Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş, a ”Proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibănești”.
17.10.2019
Descarca
A N U N Ţ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ibănești, județul Mureș
17.10.2019
Descarca
PROCES-VERBAL Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afişării la Avizierul Primăriei Comunei Ibăneşti a anunţului privitor la intenţia autorităţii executive din Comuna Ibăneşti, de a supune spre adoptare Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş, a ”Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ibănești, județul Mureș”.
17.10.2019
Descarca
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI IBĂNEŞTI
11.10.2019
Descarca
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibănești
11.10.2019
Descarca
A N U N Ţ cu privire la Proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Ibănești
10.10.2019
Descarca
Anunţ privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibănești din data de 11.10.2019
07.10.2019
Descarca
PRIMĂRIA COMUNEI IBĂNEȘTI ANUNȚĂ organizarea concursului de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Compartimentul financiar contabil impozite și taxe și Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești
04.10.2019
Descarca
FORMULAR DE ÎNSCRIERE la concursul de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Compartimentul financiar contabil impozite și taxe și Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești
04.10.2019
Descarca
Declarație pe propria răspundere pentru înscrierea la concursul de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Compartimentul financiar contabil impozite și taxe și Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești
04.10.2019
Descarca
Opis documente înscriere la concursul de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Compartimentul financiar contabil impozite și taxe și Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești
04.10.2019
Descarca
Model adeverințe necesare la concursul de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante la Compartimentul financiar contabil impozite și taxe și Compartimentul Relații cu publicul și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ibănești
04.10.2019
Descarca
ANUNȚ cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna Ibăneşti începând cu anul 2020, precum şi a unor tarife
01.10.2019
Descarca
Page 1 of 3 (64 items)Prev123Next