1
07.10.2021

 

 

04.10.2021

 

- ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT -

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Laslea, Județul Sibiu” cod proiect SMIS 144339

 

Comuna Laslea, Județul Sibiu a semnat în cursul lunii septembrie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Laslea, Județul Sibiu”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, număr contract 422/233t/24.09.2021.

 

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

 

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:

- Laptop - 31 bucati;

- Tabla Interactiva - 24 Bucati;

- Sistem All-in-one: 24 bucati

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 311 bucati;

- Camera web videoconferint- 24 bucati;

- Router wireless- 24 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 24 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis.

 

 

Valoare proiect: 892,563.36 lei

Finanţare nerambursabilă: 867,950.08 lei

Data începerii proiectului: 24.09.2021

Data finalizării proiectului: 23.09.2022

Numărul contractului de finanţare: 422/233t/24.09.2021

Cod SMIS: 144339

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

„COMPETITIVI IMPREUNA”

 

Date de contact:

Adresa: Str. Principala, nr. 33, Localitatea Laslea, Comuna Laslea, Judeţul Sibiu

Telefon: +40 269.516.102

Fax: +40 269.516.102

E-mail: primarialaslea@yahoo.com

 

 

 

 

 

Descarca
(1 desc.)