Ordinul nr.846/2022 pentru aprobarea modelului cererii,al declaratiei pe propria raspundere , în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde
30.06.2022
 
Descarca
Clarificări privind PDF inteligent-aplicare Legea 226/2021-Încalzire
09.11.2021
 
Descarca
(3 desc.)
INFORMARE PUBLICA MUNCEȘTE LEGAL!
20.07.2021
 
Descarca
(5 desc.)
Anunt de selectie a beneficiarilor victime ale violentei domestice-Proiect Venus
15.07.2021
 
Descarca
(4 desc.)
PROIECT TEAM_UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor cod SMIS 127169
26.05.2021
 
Descarca
Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
09.03.2021
 
Descarca
(2 desc.)
Anunț selecție grup țintă proiect Venus Împreună pentru o viață în siguranță victime violența domestică.
09.03.2021
 
Descarca
(1 desc.)
Recrutare asistenti maternali
21.09.2020

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

În cursul anului 2019 au fost angajați 20 de asistenți maternali profesioniști (AMP) iar pentru anul 2020 DGASPC Sibiu are în vedere angajarea a cel puțin 10 AMP.

             Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

1.      Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

2.      Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;

3.      Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

4.      Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;

5.      Să aibă minimum 8 clase;

6.      Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;

Descarca
Informare coronavirus - Ajutor persoane peste 65 ani
23.03.2020
Descarca
(2 desc.)