Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014/2020
22.01.2021
 
Descarca
1 descărcări
Acte necesare pentru acoradarea ajutorului pentru încalzirea locuintei
02.10.2020
 
Descarca
5 descărcări
Acte necesare pentru acordarea stimulentului educational sub forma de tichet
17.09.2020
 
Descarca
6 descărcări
Cerere tichete sociale gradinita
17.09.2020
 
Descarca
2 descărcări
Ajutor încalzirea locuintei-Cerere
17.09.2020
 
Descarca
5 descărcări
Alocații de stat
17.09.2020
 
Descarca
3 descărcări
Acte necesare alocatii de stat
17.09.2020

Documentatia necesara pentru alocația de stat

Cerere tip

Certificat nastere nou născut

Carte de identitate mama,tata

Certificat de casatorie

Extras de cont

Hotarare judecatoreasca unde este cazul

 

Acte necesare pentru alocația pentru susținerea familiei
17.09.2020
  Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocație pentru susținerea familiei
 
- cerere tip;
- copie livret familie;
- original si copie buletine sau carte de identitate pentru parinti si copii peste 14 ani, copie certificate de nastere copii sub 14 ani;
- acte doveditoare de venituri:
- adeverinta de la Administratia Financiara (fisc);
- adeverinta de la Biroul Agricol din cadrul Primariei; - adeverinta de la Biroul Impozite si taxe din cadrul Primariei;
- adeverinte salariul net;
- cupoane de pensie, somaj, alocatie de sprijin etc.
- adeverinta de la scoala pentru fiecare copil care urmeaza o forma de invatamant;
- unde este cazul, hotarare judecatoreasca privind componenta familiei. Venitul mediu pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 530 lei.
Dosarele se depun intre 5 si 20 ale fiecarei luni.
Acte necesare pentru venitul minim garantat
17.09.2020
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL VENIT MINIM GARANTAT CONFORM LEGII 416/2001
 
1. BULETINE DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI COPIE
2. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE MEMBRIILOR DE FAMILIE IN ORIGINAL SI COPIE
3. CERTIFICATUL DE CASATORIE IN ORIGINAL SI COPIE
4. ADEVERINTA DE ELEV SAU STUDENT ELIBERATE IN LUNA CURENTA
5. HOTARARE DE INCREDINTARE, ADOPTIE SI ORICE HOTARARE PRIVIND OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE – DACA ESTE CAZUL
6. ACTUL DIN CARE SA REZULTE CALITATEA DE TUTORE SAU CURATOR DACA ESTE CAZUL.
7. ADEVERINTA DE LA OFICIUL FORTEI DE MUNCA , PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA CU EXCEPTIA FEMEILOR CARE AU UNUL SAU MAI MULTI COPII SUB VARSTA DE 7 ANI.
8. TALONUL DE : PENSIE , SOMAJ, ALOCATIE DE SPRIJIN , ALOCATIE , INVALIDITATE.
9. ADEVERINTA PRIVIND VENITUL IMPOZABIL ELIBERATA DE CIRCUMSCRIPTIA FISCALA.
10. ADVERINTA ELIBERATA DE BIROUL AGRICOL SI BIROUL DE IMPOZITE SI TAXE.
11. PENTRU PERSOANELE INAPTE DE MUNCA -ADEVERINTA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE.
12. PERSOANELE CARE AU RESEDINTA PE RAZA ORASULUI AVRIG VOR PREZENTA ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIA DIN LOCALITATEA DE DOMICILIU DIN CARE SA REZULTE CA NU AU DEPUS DOSAR DE AJUTOR SOCIAL IN LOCALITATEA RESPECTIVA.
13. ADEVERINTA CU SALARUL NET DIN LUNA PRECEDENTA PENTRU PERSOANELE INCADRATE IN MUNCA.
Acte necesare pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului
17.09.2020
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA  DOSARULUI DE INDEMNIZAȚIE CREȘTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI,RESPECTIV 3 ANI PENTRU COPILUL CU HANDICAP
 
 
 -cerere tip ;
- declaratia celuilalt parinte( sot sau sotie) sa fie insotita de documente justificative din care sa rezulte ca a lucrat 12 luni succesive in ultimile 24 luni, anterior datei nasterii copilului iar daca nu a realizat venituri prezinta adeverinta de la Finantele Publice ;
- copie + original - carti de identitate pentru solicitant si sotul(sotia) acestuia,
- certificate de nastere pentru toti copiii ;
- Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din utimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului; 
-decizie/dispozitie de suspendare a contractului de munca sau copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
- copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator sau adeverinta medicala ca nu a beneficiat de concediu de maternitate ( in functie de caz).
- extras de cont ( dupa caz)
 În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT DIN DATA DE 05 a lunii PANA IN DATA DE 25 A LUNII.
Acte necesare angajare asistent personal
17.09.2020
ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE ASISTENT PERSONAL
 
1.Certificat de handicap grav-originalul
2.Cerere de angajare ,
3.Copie buletin/carte de identitate
4.Copie certificat de nastere si casatorie
5.Copie acte de studii
6.Acte doveditoare privind veniturile
7.Cazier judiciar (cupoane pensii)
8.Adeverinta medicala ca este apt pentru angajare
9.Declaratie ca va respecta dispozitiile art.37 din Legea nr.448/ 2006-privind obligatiile asistentului personal
10..Ancheta sociala (incheiata de primarie)
11.Copie carte de munca sau declaratie ca nu a mai lucrat
 
 
 
Informații privind violența domestica
17.09.2020
 
Descarca
4 descărcări
Ancheta sociala si factori de risc
02.03.2020
Descarca
2 descărcări
Ancheta sociala anexa 6 handicap
02.03.2020
Descarca
2 descărcări
CERERE VMG, ASF
25.02.2020
 
Descarca
3 descărcări
CERERE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL SI STIMULENT DE INSERTIE
25.02.2020
 
Descarca
1 descărcări
CERERE ALOCATIE DE STAT
25.02.2020
 
Descarca
1 descărcări
DECLARATIE CONSIMTĂMÂNT VMG
25.02.2020
Descarca
1 descărcări
DECLARATIE CONSIMTĂMÂNT ASF
25.02.2020
Descarca
1 descărcări
DECLARATIE CONSIMTĂMÂNT ALOCATIE DE STAT
25.02.2020
Descarca