Anunt consultare proiect buget 2023
03.01.2023
Descarca
(1 desc.)
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale penutru anul 2023
22.11.2022

                                                                                                  R O M Â N I A

JUDETUL SIBIU

PRIMARIA CÂRȚIȘOARA

TEL/FAX 521620; 521505

NR. 4098 DIN 22.11.2022

ANUNȚ

Primăria comunei Cârțișoara, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Cârțișoara, aducem la cunoștința publică faptul că a fost inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Cârțișoara.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

• Pe site-ul oficial al instituției, www.comunacirtisoara-sibiu.ro, secțiunea Știri,

• La sediul instituției, localitatea Cârțișoara, Strada Principală Nr. 55

Proiectul de hotărâre poate fi obținut în copie, pe bază de cerere depusă sediul instituției sau prin solicitare scrisă transmisă pe adresa de poștă electronică, cirtisoara@yahoo.com.

Propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, se pot transmite până la data de 12.12.2022, ora 12,00, prin poșta electronică, la adresa menționată, sau la sediului Primăriei comunei Cârțișoara, Str. Principală, Nr. 55, Comuna Cârțișoara, Județul Sibiu.

Propunerile referitoare la prezentul Proiect de hotărâre, precum și observațiile, vor avea mențiunea "Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023".

Nepreluarea recomandărilor și propunerilor formulate și înaintate în scris, vor fi justificate în scris.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

Cîrțan Vasilică-Sorin Telea Gabriela-Maria

 

 

Anunt proiect buget 2022
28.01.2022
Descarca
(17 desc.)
Convocare de indata
19.11.2020
Descarca
(10 desc.)
Anunt important
02.09.2020

Proprietarii sau detinatorii de terenuri intravilane sau extravilane, au obligatia de a desfasura actiuni de depistare, preveire, compatere si distrugere a buruienii "AMBROZIA" potrivit legii  nr. 129/2020

Descarca
(6 desc.)