contract
30.06.2023

Joi 29 iunie 2023, în prezența domnului senator Claudiu Vasile Răcuci am semnat contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare, comuna Șona, județul Alba ”, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin programul Național de investiții ”Anghel Saligny”.
Valoarea totală a investiției este de 35 332 936,82 lei și proiectul va deservi următoarele localități: Biia, Șona, Lunca Târnavei și Sânmiclăuș.
In cadrul proiectului se vor realiza: 24 008 m.
Proiectul își propune sa rezolve în integralitate problema apelor uzate în aglomerarea urbană a comunei Șona de peste 2000 loc le (extindere in satele Biia și Sânmicăuș și înființare în satele Șona și Lunca Târnavei).