Venitul minim de incluziune
01.11.2023
Descarca
(1 desc.)
Pliant ajutor de încălzire sezonul 2022 - 2023
10.10.2022
Descarca
(5 desc.)
Misiune/Viziune
26.07.2022

Misiunea – prin serviciile sociale și beneficiile sociale acordate, să asigure dezvoltarea capacităților indivizilor și/sau a comunităților pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și pentru creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

Viziunea – dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii și beneficii sociale, care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a acestora, respectiv creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.